Prínosy dobrovoľníctva
 • Osobný rozvoj
 • Jedinečná interkultúrna skúsenosť
 • Odbúrava predsudky a stereotypy
 • Posilňuje vnímanie globálnej prepojenosti sveta
 • Buduje vzťahy založené na tolerancii, rešpekte a úcte
 • Posilňuje ľudskú solidaritu a otvorenosť voči inej kultúre
 • Prispieva k budovaniu kapacít v oblasti rozvojovej spolupráce a globálneho rozvojového vzdelávania
 • Zvyšuje povedomie a informovanosť o živote a potrebách v menej rozvinutých krajinách sveta
 • Buduje myšlienky solidarity
Ciele programu
 • Poskytnúť spätnú väzbu o použití prostriedkov Dobrej noviny slovenskej verejnosti
 • Umožniť tým, ktorí sa aktívne zapájajú do Dobrej noviny, oboznámiť sa s projektovou prácou
 • Posilnenie kapacít Dobrej noviny v oblasti projektovej rozvojovej práce
 • Zapojiť dobrovoľníkov do rozvojového vzdelávania
Harmonogram
 • december / január – prihlasovanie
 • január / február – výberový proces (pohovory, vzdelávaco-výberový víkend)
 • apríl– máj – 2 víkendové prípravné semináre (praktické informácie o krajine, kultúre, projekte, bezpečnosti, zdraví a i.)
 • jún – september – 3-mesačný pobyt v projekte
 • október – hodnotiace víkendové stretnutie
 • október – december – aktívna účasť na vzdelávacích aktivitách Dobrej noviny (kurzy, prednášky, prezentácie, články a pod.)
Požiadavky na uchádzača
 • Vek 18 - 30 rokov
 • Schopnosť plynulo komunikovať v angličtine
 • Ochota cestovať a pracovať s chudobnými a znevýhodnenými
 • Schopnosť prispôsobiť sa jednoduchým životným podmienkam
 • Záujem o problematiku rozvojovej spolupráce
 • Osobná zrelosť, nezávislosť, komunikatívnosť, ochota učiť sa
 • Výhodou je skúsenosť práce s deťmi a mladými a aktivita v Dobrej novine
 • Ďalšie v závislosti od potrieb konkrétneho projektu
Financovanie

Náklady spojené s vysielaním dobrovoľníkov sú hradené z externých grantov, nie zo zdrojov Dobrej noviny. Príspevok dobrovoľníka predstavuje 250 eur, finančná situácia dobrovoľníka však nie je prekážkou jeho účasti.

 
 
Čo dal pobyt našim dobrovoľníkom?
 
3. máj 2016
Miška s deťmi z Mekelle počas sviatku Ashenda

Majú rovnaké túžby ako ja

Ak mi moje dobrovoľníctvo malo niečo dať, tak je to vďačnosť.
3. máj 2016
Maychew_s niektorymi nasimi studentami

Láska je to najdôležitejšie na svete!

Vzťahy, priateľstvá. Vieš, láska je to najdôležitejšie na svete!
3. máj 2016
JPII citanie rebrikaIMG_7008

Zážitok, nezážitok

Zážitok, nezážitok, sklamanie, oslovenie …
3. máj 2016
eRko (3)

Akú hodnotu má čas?

Pred príchodom do tejto krajiny som nemala takmer žiadne očakávania, mojím cieľom bolo hlavne pomáhať deťom.
3. máj 2016
03 Stretnutie dvoch svetov. Turkánske deti skúšajú kvalitu našich vlasov

Choď za svojím snom

Skúsenosti vám nikto nezoberie a preto by som chcel povzbudiť všetkých, choďte za svojím snom.
3. máj 2016
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tá radosť mala obraz i zvuk

Zvuk radosti a vďaky stále znie v mojom srdci.