Kurz je určený pre nové zodpovedné osoby alebo pre sprevádzajúce osoby (ktoré by chceli byť v budúcnosti ZO) ale aj pre tých, ktorí koledujú vo farnosti už dlhšie, ale chcú sa dozvedieť novinky prípadne si osviežiť svoje vedomosti. Minimálna veková hranica je 16 rokov.

Pripravili sme pre vás:

– základné informácie o Dobrej novine a o pravidlá verejnej zbierky
– námety na prípravu koledovania, podnety na prácu s deťmi vo farnosti
– autentické zážitky z Ugandy a Etiópie očami tohtoročných dobrovoľníkov
– blok o rozvojových projektoch podporovaných Dobrou novinou

Termín: 10. – 12. november 2017
Miesto: Liptovská Osada
Účastnícky poplatok: 6 EUR

Poznámka: Prihláška je kompletná až po uhradení účastníckeho poplatku v sume 6 EUR na účet eRka-HKSD do 1. novembra 2017:

IBAN: SK35 3100 0000 0040 0071 3527
Variabilný symbol: 2323
BIC/SWIFT: LUBASKBX
Poznámka pre prijímateľa: Kurz pre NZSO – meno účastníka

  Prihláška je kompletná až po uhradení účastníckeho poplatku v sume 6 EUR na účet eRka-HKSD do 5. novembra 2017:
  IBAN: SK35 3100 0000 0040 0071 3527
  BIC/SWIFT: LUBASKBX
  Poznámka pre projímateľa: Kurz pre NZSO - meno účastníka
  Odoslaním prihlášky dávam v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonom v platnom znení (ďalej len "zákon") dobrovoľne výslovný súhlas občianskemu združeniu eRko - HKSD (IČO 00605093, Miletičova 7, 821 08 Bratislava) so spracovaním mojich osobných údajov za účelom organizačného a administratívneho zabezpečenia kurzu. Súhlas udeľujem na dobu 3 mesiacov. Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý/á svojich práv vyplývajúcich zo zákona.
 • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

 

Share7
Tweet
+1
Share