V 22. ročníku Dobrej noviny si témou Deti sú srdcom zmeny predstavujeme Etiópiu. V jednom okrese oblasti Arsi sú to práve deti, ktoré spôsobujú vo svojom okolí zmenu zmýšľania, prekonávajú zaužívané predsudky a prinášajú novú pozitívnu energiu medzi ľudí.

Pre koho koledujeme tento rok?

Okresné mestečko Karsa je vzdialené od hlavného mesta Addis Abeba približne 230 km juhovýchodným smerom. Sídli v ňom organizácia HEfDA (Harmee Education for Development Association). Harmee znamená v jazyku oromo matka. Toto prepojenie nie je náhodné. HEfDA totiž tiež vedie miestne komunity k zodpovednosti a samostatnosti.

 
 
 
 

Obyvatelia okresu Munesa žijú prevažne vidieckym spôsobom života vo veľmi jednoduchých podmienkach. Väčšina okresu sa rozprestiera na chladnej vysočine (2000-3500 m nad morom) s členitým povrchom. Žije tu približne 208 000 ľudí. Postihnutie patrí medzi hlavné sociálne problémy, ktoré bránia ľuďom s postihnutím zapájať sa do sociálno-ekonomických aktivít. Rodičia neposielajú svoje deti s postihnutím do škôl, pretože veria, že dieťa s akýmkoľvek postihnutím nemôže úspešne študovať a nedokáže sa nič naučiť. Mnohé z nich preto pomáhajú rodičom pri starostlivosti o zvieratá, nosení vody, farmárčení a iných prácach okolo domu.

 
 
 
 

V novej fáze projektu získa prístup ku vzdelaniu cez 85 detí s rôznymi postihnutiami. Spoločne sa zameriame na zvýšenie povedomia o potrebe kvalitného špeciálneho a inkluzívneho vzdelávania a jeho hodnote v životoch týchto detí. Udejú sa mnohé rozhovory s rodičmi, školenia pre špeciálnych pedagógov, zriadenie školských klubov, dvoch pedagogických center, ale aj diskusné fóra s vládnymi inštitúciami a školami. Rôznymi spôsobmi sa budú usilovať o zlepšenie kvality vzdelávania, o uplatňovanie práv ľudí s postihnutím a včlenenie týchto tém do vládnych politík a stratégií. Nezabúda sa ani na bezbariérovosť škôl a renovácie špeciálnych tried.

Silnou stránkou Dobrej noviny je dlhodobé angažovanie sa v určitých lokalitách v spolupráci s dôveryhodnými partnermi. V roku 2017 podporíme aj ďalšie rozvojové projekty v týchto krajinách.

 
Share19
Tweet
+1
Share