22. apríl 2016
26 Queen of Peace Library

Študovňa pre Základnú dievčenskú školu Kráľovnej Pokoja v Lodware

Na slovenských školách do knižnice žiaci nechodia, tu je pre každú žiačku kľúčová.
14. apríl 2015
DSCN8237

Rehabilitácia a vzdelávanie detí s postihnutím, Centrum Songa Mbele na Masomo

Tínedžeri, ktorí vypadli zo školy a deti s telesným a mentálnym postihnutím v jednom centre, v Songa Mbele to proste žije.
14. apríl 2015
32 SEP_3

Budovanie kapacít rodičov, učiteľov a opatrovateľov detí so špeciálnymi potrebami

Špeciálni terapeuti pomáhajú rodičom, učiteľov a príbuzným starať sa o svojich drahých a ako im v ich diagnóze pomôcť.
8. apríl 2015

Vzdelávanie dospelých v slume Mukuru

Z jedného dolára na deň sa dá vyžiť len veľmi ťažko. Navyše, dospelých do klasickej školy dostanete veľmi obtiažne. Riešenie ponúka vzdelávanie dospelých priamo v slume.
8. apríl 2015
14 Adult Education - Kodopa2

Program vzdelávania dospelých v Turkane

Rodičia, ktorí chcú vedieť, čo sa ich deti učia v škole. Farmári, ktorí si chcú viesť záznamy o svojich príjmoch …  čo vás by pritiahlo späť […]
21. november 2014
Pic10

Centrum starostlivosti pre deti s postihnutím Paolo´s Home

Centrum pre deti v najväčšom mestskom slume na africkom kontinente.
21. november 2014
10 JPII Lokichar 3

Centrum Jána Pavla II. pre deti s telesným postihnutím v Lokichare

Deti s postihnutím sú pre kočovný spôsob života záťažou a veľkou prekážkou. Diecéza na túto výzvu reaguje.
21. november 2014
foto (24)

Vodný projekt Turkana

Diecéza Lodwar ako jediná poskytuje opravy a údržbu vodných zdrojov v regióne.
21. november 2014
21 CBR - Kalokol

Podpora komunitnej rehabilitácie ľudí s postihnutím v diecéze Lodwar

Rodiny s deťmi, ktoré trpia viacnásobným postihnutím sú v spoločnosti izolované a len ťažko sa začleňujú do života komunity.
21. november 2014
29 Social Ministry - Food distribution

Sociálny programu Diecézy Lodwar

Diecéza Lodwar v mnohých prípadoch supluje  sociálny systém a miestnu vládu. Starostlivosť o seniorov, chorých a nevládnych nie je výnimkou.