Chcete sa pridať ku kolendíkom a neviete ako? Je potrebné sa prihlásiť do každého ročníka verejnej zbierky, takže nestačí, že ste koledovali minulý rok. Ak ste skúsení koledníci alebo nováčikovia, nasledujte tieto tri kroky:

1. Vyplňte prihlášku a objednávku materiálov

Prihlášku si môžete stiahnuť na našej stránke. Je potrebné ju dať podpísať kňazovi vo farnosti. Súčasťou je objednávka propagačných materiálov - odhadnite, koľko asi potrebujete.

PRIHLÁŠKA

2. Zašlite prihlášku

Môžete nám poslať poštou na adresu eRko – HKSD, Miletičova 7, 821 08 Bratislava alebo čitateľný scan prihlášky emailom na dn@erko.sk

 

3. Pripravte koledníkov

Po prihlásení si môžete prevziať materiály na Stretnutiach zodpovedných osôb alebo Vám ich zašleme poštou.

A tak máte všetko potrebné na to, aby ste začali so stretkami s koledníkmi a nácvikom scénok a kolied. Metodické materiály nájdete aj v elektronickej podobe spolu s fotkami a videami v sekcii Materiály. V decembri budeme posielať všetkým prihláseným zodpovedným osobám osobité poverenie na vykonanie zbierky.

MATERIÁLY

Dokedy je potrebné sa prihlásiť?

Prihlasovanie nie je časovo obmedzené, dôležité je, aby sme Vám včas stihli poslať propagačné materiály a poverenie na vykonanie zbierky. Takže čím skôr, tým lepšie!

Na veľa otázok Vám odpovie naša nová príručka alebo koordinátorka Dobrej noviny Anna Paľovová na 0908 183 410 resp. dn@erko.sk

PRÍRUČKA PRE ZODPOVEDNÉ OSOBY (2017)