Často kladené otázky

Budeme koledovať aj tento rok?

Robíme všetko pre to, aby sme koledovať mohli. Pripravili sme pre Vás všetky informačné, propagačné a vzdelávacie materiály. Na základe prihlášky (online alebo klasickej papierovej) Vám ich zašleme poštou prípadne sa môžeme dohodnúť na osobnom odbere.

Ako prakticky bude vyzerať koledovanie počas Vianoc?

Konkrétna podoba koledovania vo Vašom meste či obci bude závisieť od aktuálnej situácie v decembri a januári. Jednou z foriem koledovania, ktorá je na Slovensku známa, je aj koledovanie popod obloky. Inšpirovaní tradíciou sme pre Vás pripravili praktický návod, ako zorganizovať koledovanie vo farnosti bezpečnou formou.

Čo robiť, keď je kňaz proti koledovaniu, alebo sa obáva prihlásiť?

Ak je váš kňaz proti, alebo váha – skúste byť empatickí a vyjadriť pochopenie. Dobre mu vysvetlite všetky naše bezpečnostné opatrenia a upozornite ho na stránku www.dobranovina.sk/bezpecne, kde sú všetky opatrenia popísané. Pokojne ho pozvite aj na webinár o koledovaní počas korony. Koledovanie je možné iba so súhlasom správcu farnosti.

Ako bude prebiehať príprava koledovania?

Príprava koledovania bude prebiehať podľa aktuálne platných opatrení. (Ak budú povolené hromadné podujatia, tak môže príprava prebiehať na osobných stretnutiach. V prípade, že hromadné podujatia nebudú povolené, odporúčame online stretká, resp. distribúciu podkladov koledníkom a individuálny nácvik doma s rodičmi.)

Je bezpečné prijať koledníkov?

Áno, ak budú dodržané všetky uvedené opatrenia.

Ako zabezpečíte bezinfekčnosť?

Deti, ktoré by javili akýkoľvek príznak ochorenia COVID-19 nemôžu koledovať. Ak by boli deti bezpríznakové, bezpečnosť zaistíme pomocou dodržiavania všetkých uvedených opatrení.

Ak by neplatilo nosenie rúška vonku, musia ho deti mať aj tak?

Ak by neplatilo nosenie rúška vonku a bude dodržaná stanovená vzdialenosť (napr. 2 m alebo 5 m, podľa oficiálneho opatrenia od ostatných ľudí), tak sa nosenie rúšok mení z povinnosti na odporúčanie.

Ako zabezpečíte rozostupy medzi koledníkmi?

Rozostupy je potrebné zabezpečiť medzi deťmi v samotnej skupinke ako aj pri koledovaní od navštívených rodín. Deti a animátorov rozostavíme, aby boli od seba vzdialení 2 m. (vzdialenosť 1 m nameriate od konca prstov upaženej ruky po opačné rameno)

Mám päť súrodencov, znamená to, že už k nim môže do skupinky iba zodpovedná resp. sprevádzajúca osoba?

Áno, odporúčame skupinky zložené zo súrodencov a maximálne 6 koledníkov jednej skupinke (vrátane vedúcich).

Čo robiť, keď sú všetci pozitívni alebo v karanténe tesne pred koledovaním?

V takomto prípade je nutné koledovanie osobnou formou zrušiť a ak je to možné zvoľte inú formu zbierania príspevku vo vašej farnosti. Po uplynutí karantény môžete do rodín rozdať letáky Dobrej noviny (s QR kódom) a zabezpečiť stacionárnu pokladničku v kostole alebo na inom mieste so súhlasom vlastníka do 31.1.2022.

Ako riešiť nedostatok SO (resp. ak nemôžu ísť z dôvodu karantény či choroby)? 

V takomto prípade odporúčame koledovať viac dní a poprosiť o spoluprácu aj rodičov koledníkov prípadne iných dospelých z farnosti.

Môže sa pokladník stretnúť s rodinou? A ak je tam viac rodín pokope?

Áno. Mal by dodržať čo najväčší možný odstup a mať na sebe rúško.

Čo ak sa po koledovaní vyskytnú prípady nákazy v navštívených rodinách?

Opatrenia pre bezpečné koledovanie by mali predísť tomu, aby mohli koledníci šíriť nákazu. V prvom rade budú koledovať iba zdravé deti a animátori a ak dodržia odstupy a čas strávení pri koledovaní (do 10-15 min), budú mať rúška a nebudú vchádzať do príbytkov, malo by sa zabrániť akémukoľvek šíreniu nákazy. Ak by sa také niečo vyskytlo, treba mať zoznam navštívených rodín dodržať pokyny o nahlasovaní pozitívnych prípadov na stránke. V prípade nákazy treba postupovať podľa pokynov na stránke https://korona.gov.sk/.

Aktualizované: 14. 10. 2021