Často kladené otázky

Budeme koledovať aj tento rok?

Áno budeme, Dobrá novina je tu aj tento rok a sme presvedčení, že práve dnes ľudia potrebujú Dobrú novinu ešte viac. Robíme všetko pre to, aby sme mohli koledovať v čo najtradičnejšej forme. Pripravili sme pre vás všetky informačné, propagačné a vzdelávacie materiály. Na základe prihlášky (online alebo klasickej papierovej) vám ich zašleme poštou prípadne sa môžeme dohodnúť na osobnom odbere.

Ako prakticky bude vyzerať koledovanie počas Vianoc?

Konkrétna podoba koledovania vo Vašom meste či obci bude závisieť od aktuálnej situácie v decembri a januári. Jednou z foriem koledovania, ktorá je na Slovensku známa, je aj koledovanie popod obloky. Inšpirovaní tradíciou sme pre Vás pripravili praktický návod, ako zorganizovať koledovanie vo farnosti bezpečnou formou. Všetky formy koledovania nájdete v tomto článku.

Treba mať pri koledovaní popod obloky respirátor?

Všetkým osobám na verejnosti v exteriéroch sa  nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora (prípadne rúška). 

Čo robiť v prípade nákazy koronavírusom počas koledovania popod obloky?

Informujte, prosím, celú skupinku a postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

Keď koledník nespĺňa kritéria OP, môže koledovať, ak by mal test?

Nie, režim OP nie je možné dosiahnuť testom. Odporúčame vám, aby ste týchto koledníkov zapojili do iných foriem koledovania. Všetky nájdete v tomto článku.

Musí byť rodina, u ktorej sa bude koledovať popod obloky v režime OP?

Keďže si od rodiny udržiavate aspoň 2 m odstup a zdržíte sa maximálne 15 minút, nedochádza ku kontaktu a teda rodina nemusí spĺňať režim OP.

Ak budú v skupinke 2 súrodenci, môže tam byť ešte 5 osôb? Alebo 3 súrodenci, tak ešte 4 osoby?

Nie, v skupine môže byť maximálne 6 osôb vrátane sprevádzajúcej osoby. Viac ako 6 osôb môže byť iba v prípade, ak sa jedná o jednu rodinu.

Pri koledovaní popod obloky musíme mať aj zoznam navštívených domácností?

Nie, stačí zoznam koledníkov v skupinke. Uchovajte si ho po dobu 14 dní. 

Ako dlho môžem nechať stacionárnu pokladničku v kostole? Do kedy treba odovzdať peniažky?

Stacionárna pokladnička môže byť v kostole do 31. januára 2022. Príspevky treba zaslať do 5 dní od otvorenia pokladničky, o ktorom treba zároveň spísať zápisnicu.

Čo robiť, keď je kňaz proti koledovaniu, alebo sa obáva prihlásiť?

Ak je váš kňaz proti, alebo váha – skúste byť empatickí a vyjadriť pochopenie. Dobre mu vysvetlite všetky naše bezpečnostné opatrenia a upozornite ho na sekciu BEZPEČNE, kde sú všetky opatrenia popísané. Koledovanie je možné iba so súhlasom správcu farnosti.

Ako bude prebiehať príprava koledovania?

Príprava koledovania bude prebiehať podľa aktuálne platných opatrení. (Ak budú povolené hromadné podujatia, tak môže príprava prebiehať na osobných stretnutiach. V prípade, že hromadné podujatia nebudú povolené, odporúčame online stretká, resp. distribúciu podkladov koledníkom a individuálny nácvik doma s rodičmi.)

Je bezpečné prijať koledníkov?

Áno, ak budú dodržané všetky uvedené opatrenia.

Ako zabezpečíte bezinfekčnosť?

Deti, ktoré by javili akýkoľvek príznak ochorenia COVID-19 nemôžu koledovať. Ak by boli deti bezpríznakové, bezpečnosť zaistíme pomocou dodržiavania všetkých uvedených opatrení.

Ako zabezpečíte rozostupy medzi koledníkmi?

Rozostupy je potrebné zabezpečiť medzi deťmi v samotnej skupinke ako aj pri koledovaní od navštívených rodín. Deti a animátorov rozostavíme, aby boli od seba vzdialení 2 m (vzdialenosť 1 m nameriate od konca prstov upaženej ruky po opačné rameno).

Čo robiť, keď sú všetci pozitívni alebo v karanténe tesne pred koledovaním?

V takomto prípade je nutné koledovanie osobnou formou zrušiť a ak je to možné zvoľte inú formu zbierania príspevku vo vašej farnosti. Po uplynutí karantény môžete do rodín rozdať letáky Dobrej noviny (s QR kódom) a zabezpečiť stacionárnu pokladničku v kostole alebo na inom mieste so súhlasom vlastníka do 31.1.2022.

Ako riešiť nedostatok SO (resp. ak nemôžu ísť z dôvodu karantény či choroby)? 

V takomto prípade odporúčame koledovať viac dní a poprosiť o spoluprácu aj rodičov koledníkov prípadne iných dospelých z farnosti.

Aktualizované: 22. 12. 2021