Opatrenia pre zodpovedné a bezpečné koledovanie

Prihlásené farnosti dostanú spolu s informačnými materiálmi aj letáky vo formáte A5. Tie by mali byť vyvesené spolu s hlavným plagátom Dobrej noviny. Obsahujú základné pravidlá pre zodpovedné a bezpečné koledovanie vo farnosti.   

Stiahnuť leták (PDF, 365 KB)

Pri tohtoročnom koledovaní vás prosíme o dodržiavanie nasledovných opatrení:

1. Koledujú iba zdravé deti. Koledníci s príznakmi COVID-19, nádchou či teplotou ostávajú doma a liečia sa.

2. Povinné rúška pre koledníkov aj sprevádzajúce osoby. Platí to aj počas spevu. Každý koledník má so sebou jedno náhradné rúško.

3. Koledníci používajú rukavice alebo dezinfekciu na ruky.

4. Koleduje sa v exteriéri (pred vchodom, na priedomí, pod oknami), do domácnosti sa nevstupuje.

5. Udržiavame bezpečnú vzdialenosť 2 m v skupinke aj od navštívených rodín.

6. Koledníci nebudú prijímať od rodín žiadne občerstvenie. V prípade nepriaznivého počasia je potrebné mať so sebou malé občerstvenie a teplý čaj v termoske.

7. Je potrebné informovať farníkov, koledníkov a ich rodičov o tom, ako bude koledovanie prebiehať (oznamy v kostole, na sociálnych sieťach, na výveske a pod.).

8. Koledovanie bude prebiehať na základe zoznamu prihlásených rodín. Pri pozvaní do prihlasovania a pred koledovaním je nutné vopred informovať, ako bude koledovanie prebiehať, aby sa rodiny pripravili (rúška, odstupy, obzvlášť , ak majú v rodine seniorov). Je potrebné uchovať zoznamy navštívených rodín (prípadne čísla domov) a všetkých darcov najmenej 14 dní od ukončenia koledovania.

9. V bytových domoch sa koleduje iba na chodbe príp. na schodoch (min. 2 m od vchodových dverí rodiny).

10. Skrátiť kolednícky program na max. 15 min. Potrebné pripraviť program vhodný do exteriéru.

11. Koledovanie v kostole, napr. po svätej omši príp. vo forme jasličkovej pobožnosti je možné, ak to dovolí správca farnosti v súlade s aktuálne platnými pravidlami pre hromadné podujatia.

Aktuálne vyhlásenie k činnosti celého združenia nájdete na webe eRka.

Aktuálne opatrenia ÚVZ sú dostupné online.

Aktualizované: 14. 10. 2021