Opatrenia pre zodpovedné a bezpečné koledovanie počas 27. ročníka Dobrej noviny

Na základe aktuálneho uznesenia Vlády SR č. 772 považujeme za jednu z možností koledovania aj koledovanie popod obloky za prísneho dodržania nasledujúcich podmienok:

1. Režim OP – všetky osoby tvoriace kolednícku skupinku musia byť v režime očkovaní alebo prekonali ochorenie COVID-19, konkrétne:

– deti do 12 rokov a 2 mesiacov (sú považované za očkované)
– deti nad 12 rokov a dospelí, ktorí sú kompletne očkovaní
– deti nad 12 rokov a dospelí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami

2. Maximálny počet osôb v koledníckej skupinke je 6

3. Koledovanie prebieha výlučne v exteriéri, koledníci nevstupujú do príbytkov ani do bytových domov (panelákov). Pre mestské sídliská odporúčame ako osobnú formu koledovanie v kostole (napr. po bohoslužbe).

4. Uchovanie zoznamu osôb, ktoré sa zúčastnili koledovania po dobu 14 dní.

5. Odporúčame, aby kolednícku skupinku tvorili členovia čo najmenšieho počtu domácností, ideálne členovia jednej domácnosti.

6. Koledujú iba zdravé deti. Koledníci s príznakmi COVID-19, nádchou či teplotou ostávajú doma a liečia sa.

7. Povinné rúška pre koledníkov aj sprevádzajúce osoby. Platí to aj počas spevu. Každý koledník má so sebou jedno náhradné rúško.

8. Koledníci používajú rukavice alebo dezinfekciu na ruky.

9. Udržiavame bezpečnú vzdialenosť 2 m v skupinke aj od navštívených rodín.

10. Koledníci nebudú prijímať od rodín žiadne občerstvenie. V prípade nepriaznivého počasia je potrebné mať so sebou malé občerstvenie a teplý čaj v termoske.

11. Je potrebné informovať farníkov, koledníkov a ich rodičov o tom, ako bude koledovanie prebiehať (oznamy v kostole, na sociálnych sieťach, na výveske a pod.).

12. Skrátiť kolednícky program na max. 15 min. Potrebné pripraviť program vhodný do exteriéru.

Všetkých pozývame zapojiť sa do koledovania i ďalšími tvorivými formami, ktoré je možné realizovať aj v režime neočkovaní.

Prosíme všetky zodpovedné osoby vo farnostiach, aby sa o konkrétnej forme koledovania rozhodli po konzultácii a so súhlasom farára (farského administrátora).

Pomôcť vám môže aj inštruktážne video:

Prihlásené farnosti dostanú spolu s informačnými materiálmi aj letáky vo formáte A5. Tie by mali byť vyvesené spolu s hlavným plagátom Dobrej noviny. Obsahujú základné pravidlá pre zodpovedné a bezpečné koledovanie vo farnosti.   

Stiahnuť leták (PDF, 653 KB)

Aktuálne opatrenia ÚVZ sú dostupné online.

Aktuálne vyhlásenie k činnosti celého združenia nájdete na webe eRka.

Aktualizované: 16. 12. 2021