Vysielacia svätá omša, Ružomberok 2018.

Vysielacie sväté omše a liturgie sa tento rok uskutočnia na farskej úrovni. Skontaktujte, prosím, vášho kňaza a opýtajte sa, či by pre koledníkov urobil vysielaciu svätú omšu v termíne 11. a 12. decembra.

Požehnanie koledníkov máte k dispozícii na stiahnutie (PDF), zároveň sa nachádza v knižke s požehnaniami (s. 29), ktoré by mali mať v každej farnosti.

Aktuálne je na svätej omši povolená účasť ľudí do 50 % miest na sedenie z celkovej kapacity chrámu, zvážte podľa počtu koledníkov, či by bola lepšie osobitná svätá omša alebo ako súčasť bežne slávenej liturgie. Odporúčame sledovať aktuálne usmernenia, ak by sa povolená účasť líšila v závislosti od regiónu.

Do jednej farnosti v rámci diecézy plánujeme pozvať aj otca biskupa. S vybranou farnosťou budú komunikovať priamo členovia Komisie Dobrej noviny prípadne eRko kňaz za diecézu.

Na vysielacej svätej omši a liturgii môžu koledníci zakoledovať, avšak bez zvyčajného programu pre deti ani občerstvenia.

Koledníci môžu zaspievať a zavinšovať počas liturgie, je potrebné sa vopred dohodnúť s miestnym kňazom, aby sme neprimerane nepredlžovali samotné slávenie.

Ak zvyknete písať na vchodové dvere, nezabudnite si nachystať kriedu na posvätenie. Symbolický obrad vyslania koledníkov môžete doplniť napr. o odovzdávanie zapálenej sviece prítomným koledníkom. Ak sa u vás vo farnosti zvyknú vysielať sväté omše online, môžete streamovať aj kolednícku vysielačku.

Ďakujeme vám za zodpovedný prístup a sme radi, že chcete byť požehnaním pre svoje farnosti a rodiny na Slovensku.