Často kladené otázky

Ako sa dá v súčasnosti koledovať?

– koledovanie v “bubline” = koledovanie v rámci rodiny, medzi 2 domácnosťami v rámci bubliny (za dodržania štandardných opatrení pre bezpečné a zodpovedné koledovanie),

– krátky kolednícky program počas sv. omše (po dohode so správcom farnosti), 

– označená stacionárna pokladnička (v kostole či na inom verejnom mieste po dohode s vlastníkom nehnuteľnosti, zabezpečená proti odcudzeniu a otvoreniu, odporúčame priložiť materiály o Dobrej novine),

– koledovanie cez obecný rozhlas (nahrávka),

– rozdávanie dobronovinových materiálov do schránok (po ceste na bohoslužbu, do práce, na poštu, do obchodu),

– online koledovanie (vytvoriť a zverejniť video koledníckeho programu na farskej stránke, obecnej stránke, na farskom a obecnom Facebooku, Instagrame, prostredníctvom emailu, ako súčasť online streamu sv. omše, príp. cez regionálne médiá),

– zdieľať možnosť online podpory cez stránku www.dobranovina.sk/podporim,

– pozrieť si a vypočuť si kolednícke pásma v TV LUX a Rádiu LUMEN (presné časy zverejníme na našej webstránke).

Môže koledovať na svätej omši aj viac ako 6 koledníkov?

Áno, pri svätej omši je záväzný iba celkový počet ľudí prítomných v kostole. Neodporúčame príliš veľké skupinky kvôli bezpečnosti. Ak je to možné, nech sa koledníci vystriedajú na rôznych svätých omšiach.

Odkedy môže byť stacionárna pokladnička a dokedy môže trvať zbierka takouto formou?

Stacionárna pokladnička môže byť k dispozícii od 7.9.2020 najneskôr do 31.1.2021.

Môžeme koledovať pred kostolom?

Nie, nakoľko platí zákaz vychádzania a hromadných podujatí. Výnimka platí iba pre slávenie svätej omše, preto vám odporúčame koledovanie v rámci svätej omše po dohode s miestnym pánom farárom, alebo iný vhodný spôsob koledovania.

Dokedy treba poslať príspevky na účet Dobrej noviny?

Príspevky aj zápisnicu treba poslať do piatich dní od koledovania v kostole, alebo od ukončenia zbierky do stacionárnych pokladničiek. Ak je rozdiel, medzi dňom koledovania  v kostole a ukončením zbierky do stacionárnej pokladničky väčší ako 5 dní, pošlite prosím dve zápisnice.

Kde nájdem zápisnicu?

Prišla zodpovedným osobám s Informačníkom 2, ale dá sa stiahnuť alebo vyplniť online na našej stránke.

Ako to urobiť, ak nebudeme mať pokladničku a ľudia budú prispievať iba online?

V tom prípade nie je potrebné vypísať zápisnicu, potrebné údaje si budeme zisťovať individuálne. Ľuďom pošlite naše číslo účtu, prípadne aj variabilný symbol, ktorý sme priradili vašej farnosti (nájdete ho v poverení).

Môžeme dať pokladničky aj do obchodu?

Áno, ak máte súhlas od majiteľa obchodu. Pokladničku treba zabezpečiť proti otvoreniu a odcudzeniu a odporúčame k nej umiestniť letáky alebo Dobré noviny Dobrej noviny.

Prečo koledovať aj v tomto náročnom období?

Chceme rozdávať radostnú zvesť aj v týchto ťažkých časoch. Koledovanie vnímame ako službu pre spoločnosť, ako aj pre osamelých ľudí. Koledovanie je jednak krásna slovenská tradícia, ktorá navyše povzbudzuje ľudí zapojiť sa do života farnosti.

Prečo by mala verejnosť finančne prispieť na verejnú zbierku Dobrá novina?

Delením sa o duchovné a hmotné dobrá znovu objavujeme solidaritu a zmysel pre vzájomné porozumenie a podporu. Zároveň poukazujeme na globálny rozmer pandémie, ktorú ľudia z nízkopríjmových krajín prežívajú inak ako my v Európe. Dobrá novina spolupracuje s partnermi v subsaharskej Afrike dlhodobo, preto vnímame, že strata podpory by mohla dostať projekty a ich beneficientov do ťažkej situácie.

Ako budeme pozývať ľudí do koledovania?

Cez svoje kontakty z minulého roku, rodičov (stretká matiek, otcov), kňaza, farské oznamy, farskú stránku, farský časopis, Facebook, obecný rozhlas, obecnú nástenku, prípadne s deťmi vyrobiť kreatívne pozvánky s informáciami a rozniesť do schránok.

Čo v prípade, ak Dobrá novina vykoleduje podstatne menej prostriedkov ako po uplynulé roky?

Podstatou koledovania je roznášanie radostnej zvesti o narodení Božieho Syna a to bez ohľadu na verejnú zbierku. Špeciálne to má zmysel v ťažkom čase, ktorý prežívame. Aj keď vyzbierame menej príspevkov, stále nimi môžeme pomáhať našim partnerom v Afrike.

– – –

Budeme koledovať aj tento rok?

Robíme všetko pre to, aby sme koledovať mohli. Pripravili sme pre Vás všetky informačné, propagačné a vzdelávacie materiály. Na základe prihlášky (online alebo klasickej papierovej) Vám ich zašleme poštou prípadne sa môžeme dohodnúť na osobnom odbere.

Ako prakticky bude vyzerať koledovanie počas Vianoc?

Konkrétna podoba koledovania vo Vašom meste či obci bude závisieť od aktuálnej situácie v decembri a januári. Jednou z foriem koledovania, ktorá je na Slovensku známa, je aj koledovanie popod obloky. Inšpirovaní tradíciou sme pre Vás pripravili praktický návod, ako zorganizovať koledovanie vo farnosti bezpečnou formou.

Čo robiť, keď je kňaz proti koledovaniu, alebo sa obáva prihlásiť?

Ak je váš kňaz proti, alebo váha – skúste byť empatickí a vyjadriť pochopenie. Dobre mu vysvetlite všetky naše bezpečnostné opatrenia a upozornite ho na stránku www.dobranovina.sk/korona, kde sú všetky opatrenia popísané. Pokojne ho pozvite aj na webinár o koledovaní počas korony. Koledovanie je možné iba so súhlasom správcu farnosti.

Ako bude prebiehať príprava koledovania?

Príprava koledovania bude prebiehať podľa aktuálne platných opatrení. (Ak budú povolené hromadné podujatia, tak môže príprava prebiehať na osobných stretnutiach. V prípade, že hromadné podujatia nebudú povolené, odporúčame online stretká, resp. distribúciu podkladov koledníkom a individuálny nácvik doma s rodičmi.) Ohľadom stretiek sledujte vyhlásenie eRka k činnosti hnutia.

Je bezpečné prijať koledníkov?

Áno, ak budú dodržané všetky uvedené opatrenia.

Ako zabezpečíte bezinfekčnosť?

Deti, ktoré by javili akýkoľvek príznak ochorenia COVID-19 nemôžu koledovať. Ak by boli deti bezpríznakové, bezpečnosť zaistíme pomocou dodržiavania všetkých uvedených opatrení.

Ak by neplatilo nosenie rúška vonku, musia ho deti mať aj tak?

Ak by neplatilo nosenie rúška vonku a bude dodržaná stanovená vzdialenosť (napr. 2 m alebo 5 m, podľa oficiálneho opatrenia od ostatných ľudí), tak sa nosenie rúšok mení z povinnosti na odporúčanie.

Ako zabezpečíte rozostupy medzi koledníkmi?

Rozostupy je potrebné zabezpečiť medzi deťmi v samotnej skupinke ako aj pri koledovaní od navštívených rodín. Deti a animátorov rozostavíme, aby boli od seba vzdialení 2 m. (vzdialenosť 1 m nameriate od konca prstov upaženej ruky po opačné rameno)

Mám päť súrodencov, znamená to, že už k nim môže do skupinky iba zodpovedná resp. sprevádzajúca osoba?

Áno, odporúčame skupinky zložené zo súrodencov a maximálne 6 koledníkov jednej skupinke (vrátane vedúcich).

Čo robiť, keď sú všetci pozitívni alebo v karanténe tesne pred koledovaním?

V takomto prípade je nutné koledovanie osobnou formou zrušiť a ak je to možné zvoľte inú formu zbierania príspevku vo vašej farnosti. Po uplynutí karantény môžete do rodín rozdať letáky Dobrej noviny (s QR kódom) a zabezpečiť stacionárnu pokladničku v kostole alebo na inom mieste so súhlasom vlastníka do 31.1.2021.

Ako riešiť nedostatok SO (resp. ak nemôžu ísť z dôvodu karantény či choroby)? 

V takomto prípade odporúčame koledovať viac dní a poprosiť o spoluprácu aj rodičov koledníkov prípadne iných dospelých z farnosti.

Môže sa pokladník stretnúť s rodinou? A ak je tam viac rodín pokope?

Áno. Mal by dodržať čo najväčší možný odstup a mať na sebe rúško.

Čo ak sa po koledovaní vyskytnú prípady nákazy v navštívených rodinách?

Opatrenia pre bezpečné koledovanie by mali predísť tomu, aby mohli koledníci šíriť nákazu. V prvom rade budú koledovať iba zdravé deti a animátori a ak dodržia odstupy a čas strávení pri koledovaní (do 10-15 min), budú mať rúška a nebudú vchádzať do príbytkov, malo by sa zabrániť akémukoľvek šíreniu nákazy. Ak by sa také niečo vyskytlo, treba mať zoznam navštívených rodín dodržať pokyny o nahlasovaní pozitívnych prípadov na stránke. V prípade nákazy treba postupovať podľa pokynov na stránke https://korona.gov.sk/.

Mala koronakríza vplyv na výber projektov podporovaných Dobrou novinou?

Väčšina projektov, ktoré sme v roku 2020 podporili, boli schválené ešte pred vypuknutím celosvetovej pandémie. Preto nemožno hovoriť o priamom vplyve na výber projektov. Realita je však taká, že každý partner musel prispôsobiť svoje aktivity konkrétnej situácii v danej krajine.

Prečo nepodporujeme projekty v Afrike, ktoré sa zameriavajú na dopady koronavírusu?

Všetky projekty, ktoré podporuje Dobrá novina, zasiahol COVID-19. Z tohto dôvodu sme umožnili partnerom flexibilné reagovať na vzniknutá situáciu. Navyše, aktuálne realizujeme humanitárny projekt na severe Etiópie, na ktorý sme získali dodatočné zdroje mimo koledníckej zbierky.