Opatrenia pre zodpovedné a bezpečné koledovanie

Prihlásené farnosti dostanú spolu s informačnými materiálmi aj letáky vo formáte A5. Tie by mali byť vyvesené spolu s hlavným plagátom Dobrej noviny. Obsahujú základné pravidlá pre zodpovedné a bezpečné koledovanie vo farnosti.   

Stiahnuť leták (PDF, 365 KB)

Pri tohtoročnom koledovaní vás prosíme o dodržiavanie nasledovných opatrení:

1. Je potrebné informovať farníkov, koledníkov a ich rodičov o tom, ako bude koledovanie prebiehať (oznamy v kostole, na sociálnych sieťach, na výveske a pod.).

2. Koledovanie bude prebiehať na základe zoznamu prihlásených rodín. Pri pozvaní do prihlasovania a pred koledovaním je nutné vopred informovať, ako bude koledovanie prebiehať, aby sa rodiny pripravili (rúška, odstupy, obzvlášť , ak majú v rodine seniorov). Je potrebné uchovať zoznamy navštívených rodín (prípadne čísla domov) a všetkých darcov najmenej 14 dní od ukončenia koledovania.

3. Koledujú iba zdravé deti. Koledníci s príznakmi COVID-19, nádchou či teplotou ostávajú doma a liečia sa.

4. Povinné rúška pre koledníkov aj sprevádzajúce osoby. Platí to aj počas spevu. Každý koledník má so sebou jedno náhradné rúško.

5. Koledníci používajú rukavice alebo dezinfekciu na ruky.

6. Koleduje sa v exteriéri (pred vchodom, na priedomí, pod oknami), do domácnosti sa nevstupuje.

7. V bytových domoch sa koleduje iba na chodbe príp. na schodoch (min. 2 m od vchodových dverí rodiny).

8. Udržiavame bezpečnú vzdialenosť 2 m v skupinke aj od navštívených rodín.

9. Vytvárame malé skupinky do 6 osôb (1 sprevádzajúca osoba a 5 koledníkov). Ak je dostatok sprevádzajúcich osôb, väčšie skupinky je potrebné rozdeliť na menšie. Ak nie, je možné rozdeliť koledovanie na viacero dní, t.j. sprevádzajúca osoba zoberie v iný deň koledovania ďalšiu skupinku. Súrodenci sú spolu v skupinke.

10. Skrátiť čas koledovania jednej skupinky na 1-2 hodiny. Je potrebné mať na mysli, že nevstupujeme do domácností, a preto sa deti nemôžu zohriať.

11. Skrátiť kolednícky program na max. 15 min. Potrebné pripraviť program vhodný do exteriéru.

12. Jeden koledník bude rozdávať materiály pre rodinu (leták, Dobré noviny Dobrej noviny), jeden bude mať pokladničku. Ak sa rodina obáva manipulácie s hotovosťou, na letáku sa nachádzajú inštrukcie pre zasielanie príspevkov priamo na účet verejnej zbierky.

13. Koledovanie v kostole, napr. po svätej omši príp. vo forme jasličkovej pobožnosti je možné, ak to dovolí správca farnosti v súlade s aktuálne platnými pravidlami pre hromadné podujatia.

14. Koledníci nebudú prijímať od rodín žiadne občerstvenie. V prípade nepriaznivého počasia je potrebné mať so sebou malé občerstvenie a teplý čaj v termoske.

15. Spočítanie vykoledovaných peňazí a spísanie zápisnice prebieha bez prítomnosti koledníkov. Postačí zodpovedná osoba a jedna ďalšia dospelá osoba (napr. správca farnosti) za dodržania štandardných hygienických opatrení.

Aktuálne vyhlásenie k činnosti celého združenia nájdete na https://erko.sk/vyhlasenie-k-cinnosti-aktual/

Aktuálne opatrenia ÚVZ sú dostupné na https://korona.gov.sk/