Na 12 miestach sa uplynulé dni konali sväté omše alebo sväté liturgie spojené s vyslaním koledníkov Dobrej noviny. Pripomeňme si tieto chvíle zastavením sa nad myšlienkami a obrazmi.

 

Michalovce

 
Decembrová fatimská sobota 1. decembra v Bazilike minor v Michalovciach sa niesla v znamení vyslania koledníkov Dobrej noviny.Vladyka v homílii vyzdviihol fakt, že na svete existuje mnoho ľudí, ktorí sú bez vnútorného pokoja, pričom to, čo im chýba nájdu u Kniežaťa pokoja, ktorý sa narodil pre našu spásu.

 

Veriacich povzbudil k pokániu a pôstu, ktoré majú slúžiť ako prostriedok k radostnému a pokojnému prežitiu sviatkov Narodenia Pána. Po svätej liturgii a Molebene k Presvätej Bohorodičke, vladyka Milan požehnal koledníkov so Sečoviec a ostatných mladých prítomných v chráme a povzbudil ich k prinášaniu pokoja do svojich chrámov, farností a rodín.

 
Zdroj: Maroš Dupnák

 

Vladyka Milan Chautur s s koledníkmi zo Sečoviec, foto Maroš Dupnák

 

Banská Bystrica

 
Eucharistické slávenie v sobotu 15. decembra sprevádzal detský zbor z Farnosti Zvolen – mesto. Otec biskup Marián Chovanec vo svojej homílii priblížil osobu Jána Krstiteľa a jeho poslanie. Koledníkom zvýraznil zo života tohto svätca tri dôležité skutočnosti. Poukázal na dôležitosť trpezlivosti, ktorú zvýraznil na príklade rodičov Jána Krstiteľa Alžbety a Zachariáša, ktorí trpezlivo túžili po dieťati a Boh im ho dal v ten pravý čas.

 
Následne biskup zvýraznil Jánovu službu, ktorou pripravoval ľud na príchod Mesiáša. Do tretice zvýraznil Jánovu pokoru, to že Ján si uvedomoval, že je len predchodcom, hlasom, priateľom, ale dôležitejší je Ježiš, ktorý prichádza.

 
Po svätej omši otcovi biskupovi, ako aj všetkým prítomným zavinšovali a zaspievali koledníci z Farnosti Hontianske Trsťany. Následne sa deti s animátormi presunuli do Cirkevnej základnej školy Štefana Moyzesa, kde nasledoval ďalší pripravený program.

 
Zdroj: Peter Lupták

 

Poďakovanie otcovi biskupovi Mariánovi Chovancovi, archív DN

 

Bratislava

 
Arcibiskup Stanislav Zvolenský vyslal v sobotu 15.12. 110 koledníkov z 9 farností bratislavskej arcidiecézy v kostole sv. Jána z Mathy. Prítomným deťom a sprevádzajúcim osobám sa prihovoril a nadväzujúc na evanjelium ich povzbudil, že oni ako koledníci sú ako Ján Krstiteľ, ktorý ohlasoval radostnú zvesť o príchode Krista.

 
Ako obetný dar deti priniesli oblečenie, školské potreby a hračky pre deti v Rumunsku. Po svätej omši bol spoločný obed a deti mali možnosť sa porozprávať s otcom arcibiskupom. Po obede nasledovalo divadelné predstavenie Klbka z TV LUX, ktoré prerozprávalo deťom príbeh o Dobrej novine. Súčasťou programu bolo aj svedectvo a zážitky dobrovoľníčky z jej pobytu v Ugande. V druhom bloku deti čakali rôzne tvorivé dielne, spoločné hry a učenie sa mávania so zástavami ako príprava na blížiaci sa Trojkráľový sprievod v Bratislave.

 
Zdroj: Kristína Kollerová

 

Hnúšťa

 
V sobotu 15. decembra vyslal vo farskom kostole v Hnúšti 85 koledníkov z 11 farností rožňavskej diecézny biskup Stanislav Stolárik. Otec biskup poďakoval koledníkom za ich službu. Cez rôzne príklady poukázal na veľkosť každodenných i veľkých zázrakov a vyzval k zamysleniu ako dlho, ako vytrvalo a s akou dôverou prosíme Boha, lebo „kto prosí, ten dostane a kto hľadá-ten nájde“..

 
Po spoločnom obede mali deti možnosť vyrobiť si malý betlehem a vianočné ozdoby zo šišiek. Potom sa s nimi dobrovoľník Daniel podelil o svoju misijnú skúsenosť v Keni. Priblížil koledníkom ťažký život tamojších vrstovníkov a porozprával o projekte, ktorého bol súčasťou. Daniel odovzdal prítomným odkaz od chlapcov z projektu, aby smelo pokračovali v koledovaní.

 
Zdroj: Lucia Ťažká

 

Žilina

 
Koledníci z celej Žilinskej diecézy sa v kostole Dobrého Pastiera v Žiline na Solinkách. Odtiaľ ich do svojich farností vyslal šíriť dobrú novinu žilinský biskup Tomáš Galis.

 
V Žilinskej diecéze patrí Dobrá novina medzi veľmi obľúbené. Koledníci tu zväčša vyberú aj najväčší balík financií. To najdôležitejšie prečo koledujú im priblížil správca farnosti Dobrého Pastiera na Solinkách Dušan Pecko. „Aby prinášali tú radostnú zvesť a vlastne tak mohli aj zároveň pomôcť tomu, čomu sa venuje Dobrá novina, prinášať radosť deťom, ľuďom, ktorí toho veľa nemajú,“ uviedol pre Rádio LUMEN.

 
Dušan Pecko potvrdil, že koledníci zavítali na Solinky zo všetkých kútov diecézy. „Prišli z rôznych farností, prišli z Diviny, z Ladiec, z Košece, z Predmiera, z Považskej Bystrice z mesta, z Rajeckých Teplíc, z Dolného Hričova, z Vysokej nad Kysucou, z Rajca, ale pravdaže aj naši domáci Solinkári, Žilinčania.“ Svätú omšu slávil žilinský biskup Tomáš Galis. V homílii upozornil na to, že Boh obnovuje našu lásku na našich zhromaždeniach.

 
„To znamená keď sa my stretávame tu v chrámoch, keď prídete na sväté omše, to je to naše zhromaždenie. My keď tam prichádzame, Pán obnovuje našu lásku, rozumiete? Teda nie, že musím chodiť, nie, ja sa mám tešiť, lebo on obnoví moju lásku, ja som totiž nie otrok, ale som Božie dieťa,“ uviedol biskup Galis. Na záver poďakoval za ochotu prinášať radosť ostatným a koledníkov povzbudil v službe aj do tohtoročného už 24. ročníka.

 
Zdroj: Rádio LUMEN

 

Veľký Šariš a Snina

 
Koledníci Dobrej noviny sa stretli so svojimi biskupmi aj v Košickej arcidiecéze. Vo farskom kostole svätého Jakuba vo Veľkom Šariši ich v nedeľu 16. decembra 2018 požehnal košický arcibiskup a metropolita Bernard Bober. Koledníkov zo severnej časti arcidiecézy vyslal šíriť dobrú novinu v ten istý deň košický pomocný biskup Marek Forgáč, a to v kostole Povýšenia Svätého kríža v Snine.

 
Požehnanie od košického arcibiskupa metropolitu Bernarda Bobera dostali desiatky detí, ktoré sa pripravujú priniesť počas tohtoročných Vianoc dobrú zvesť do stoviek domácností. Obetnými darmi vo farskom kostole svätého Jakuba vo Veľkom Šariši boli pomôcky pre novovzniknutú cirkevnú materskú školu. Na slávnosti sa so svojimi koledníkmi zúčastnila aj Drahomíra Kucková z obce Medzany. Minulý rok sa im podarilo vykoledovať takmer 2,5 tisíca eur.

 
Košický pomocný biskup Marek Forgáč požehnal koledníkov v Snine. „Ja to považujem za jednu veľmi krásnu vec počas vianočných sviatkov. Môžem tak nostalgicky povedať, že škoda, že my sme takéto príležitosti nemali, iste boli redukované v rámci doby, v ktorej sme žili, ale to, čo sa teraz ponúka mladým a deťom, akým spôsobom prežiť Vianoce, že môžu pomáhať druhým, možno neznámym, lebo nepoznajú konkrétne ich mená, ja povzbudzujem každého, kto by sa do toho mohol zapojiť.“ V sninskom kostole Povýšenia Svätého kríža bola súčasne prezentovaná nová kniha o farnosti.

 
Zdroj: Rádio LUMEN

 

Záznam z vysielacej svätej omše na TV LUX na https://www.tvlux.sk/archiv/play/18298

 

Nitra

 
Na tretiu adventnú nedeľu, 16. decembra 2018, prišlo do Katedrály – Baziliky svätého Emeráma v Nitre šesťsto koledníkov Dobrej noviny z viac ako štyridsiatich farností Nitrianskej diecézy. Svätú omšu v ich spoločenstve celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. V jej závere ich požehnal pre koledovanie počas nastávajúcich Vianoc.

 
V homílii ocenil ich ochotu prinášať ľuďom do ich domovov radostnú novinu o narodení Spasiteľa, vďaka ktorej pomôžu aj svojim rovesníkom v Afrike. Výťažok z Dobrej noviny totiž podporí rozvojové projekty pre ľudí v núdzi v Ugande, Etiópii, Kamerune, Južnom Sudáne, Keni, Rwande a Tanzánii.

 
Zdroj: Miroslav Lyko

 

Ľubica

 
V sobotu 15. decembra sa v Ľubici konala svätá omša spojená s vysielaním a požehnaním koledníkov Dobrej Noviny. Spišský emeritný biskup Mons. Andrej Imrich udelil požehnanie 250 koledníkom z 18 farností oblastných centier Sever, Spiš a Dolný Spiš. Poďakoval deťom za to, že sú poslovia , ktorí prinášajú do rodín tu najradostnejšiu zvesť o narodení Ježiša. Keď deti koledujú v dome, je to ako keby sa Ježiš narodil práve v tej rodine, v ktorej koledujú a tak naša viera ožíva.  Je to všetko dobré nie len pre nás doma, ale aj pre ľudí v Afrike.

 
Deti ako obetný dar prinášali trvanlivé potraviny a hygienické potreby, ktoré poputujú do domu Božieho milosrdenstva v Ľubici. Spolu sa vyzbieralo 270 kusov. Po skončení svätej omše bol pre všetkých koledníkov pripravený program vo forme tvorivých dielní, kde si deti vyrábali vianočné pozdravy a pomôcky na koledovanie. Ďalším workshopom bolo africké stretko, kde bola deťom priblížená ročníková téma Dobrej noviny. Po skončení týchto workshopov nasledovala prezentácia dobrovoľníka Matúša Bašandu, ktorý  vyrozprával svoju skúsenosť a zážitky z Afriky.

 
Zdroj: Tomáš Tarčák

 

Kolednícka skupinka, foto Ján Dovjak

 

Ružomberok

 
V sobotu 15. decembra 2018 sa vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku stretlo 385 koledníkov z 32 obcí Oravy a Liptova, na vysielacej svätej omši, ktorej hlavným celebrantom bol spišský diecézny biskup Štefan Sečka. Vo svojej homílii koledníkov povzbudil, aby tak ako kedysi Ján Krstiteľ ohlasovali radostnú zvesť o príchode Pána Ježiša. Pripomenul im, že ich služba je z pohľadu Cirkvi veľmi dôležitá. Zároveň praje a vyprosuje všetkým koledníkom Božie požehnanie a radosť z toho, že môžu byť ohlasovateľmi radostnej zvesti a zároveň tak poslúžiť deťom na africkom kontinente.

 
Obetným darom od koledníkov boli trvanlivé potraviny, ktoré sa vďaka miestnej charite dostanú k núdznym ružomberským rodinám. So svojím ľudovým a rázovitým koledníckym programom sa predstavila farnosť Zuberec. Po svätej omši sa všetci presunuli do blízkeho gymnázia sv. Andreja. Tam bol pripravený program pod názvom: „.. aby padlo do úrodnej pôdy“. Deti si mohli vybrať zo 6 stanovíšť- tvorivé, hudobné, tanečné, hravé, výtvarné a africké s dobrovoľníčkou Mariankou, ktorá sa podelila so svojou skúsenosťou z Etiópie.

 
Zdroj: Miroslava Siteková

 

Kolednícka skupinka v Ružomberku, archív DN

 

Prešov

 
V Nedeľu svätých praotcov 16. decembra sa v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove konala svätá liturgia pri príležitosti vyslania a požehnania koledníkov Dobrej noviny Prešovskej archieparchie. Vysielacej liturgie sa zúčastnilo viac ako 260 koledníkov zo 16 farností. Hlavným celebrantom bol prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. Spolu s ním koncelebrovali protosynkel otec Ľubomír Petrík a viacerí kňazi Prešovskej archieparchie.

 
Vladyka Ján v homílii povzbudil koledníkov, aby sa pripravili na sviatky Narodenia Pána dobrou svätou spoveďou, pretože Pán Ježiš prichádza do čistého srdca, ktoré je bez hriechu a zároveň nás pozýva na eucharistickú hostinu. Pripomenul, aby sme toto pozvanie neodmietli a nenachádzali si výhovorky, ako to urobili hostia v podobenstve o veľkej večeri, pretože Pán Ježiš prišiel na tento svet, aby nám pripravil cestu k spáse.

 
Vysielaciu liturgiu mládežníckymi piesňami aj koledami obohatil zbor mladých z Banského. Obetným darom boli trvanlivé potraviny pre Inštitút Krista Veľkňaza v Žakovciach. Koledníckym pásmom vinšov a kolied sa predstavili deti a mladí z farnosti Miľpoš. Po ich vystúpení sa krátkym vinšom prihovorila Katarína Hričáková z farnosti Vyšný Kazimír. Potom nasledoval obrad požehnania a vyslania koledníkov.

 
Po prestávke nasledoval krátky zostrih z historickej audiencie Svätého Otca Františka pre gréckokatolíkov zo Slovenska počas ich ďakovnej púte v Ríme v rámci Jubilejného roka Prešovskej archieparchie a malé občerstvenie.

 
Zdroj: Beáta Baranová

 
Text pripravený v spolupráci s TK KBS a dobrovoľníkmi Dobrej noviny z celého Slovenska
Aktualizované 17.12.2018