Stará strecha už neohrozuje pacientov.

Krajina: Rwanda
Partnerská organizácia:  Sestry katolíckeho apoštolátu (pallotínky)
Podpora v roku 2017: 10 400 EUR

Zdravotné stredisko sa nachádza 20 km od oblastnej nemocnice v Masake a 15 km od centra Kigali. Medzi pacientov strediska patria aj veľmi chudobní obyvatelia bez práce alebo pozemku, či sociálnej podpory.

V roku 2016 navštívilo zdravotné stredisko približne 59 100 pacientov, v priemere asi 170 pacientov každý deň.

Budovy zdravotného strediska sú po 40 rokoch už dosť opotrebované. Strecha je deravá a zateká z nej do miestností, čo ohrozuje pacientov aj samotné vybavenie. Navyše je vyrobená z materiálu s obsahom azbestu.

Výmena strechy zdravotného strediska prebehla v druhej polovici júna 2017. Nová strecha je z trvácneho materiálu, ale hlavne bezpečná pre pacientov a zamestnancov strediska.

Keďže stredisko je otvorené sedem dní v týždni vo dne aj v noci nebolo ľahké rozhodnúť, kedy budú práce vykonané. Preto pracovníci najatej firmy vymenili krytinu v noci a ráno strechu už len upevnili.

20170626_085951

Výmena strechy prebehla v júni 2017

20170625_090723

Nová strecha znamená prístrešie a ochranu pre pacientov a personál strediska

Foto: archív sestier pallotínok, 2017