Pozývame všetkých koledníkov na sväté omše spojené s vyslaním koledníkov, ktoré sa konajú v slovenských diecézach počas troch víkendov od 2. až do 17. decembra.

Okrem stretnutí s otcami biskupmi a požehnania koledníkov je na mnohých miestach pre deti pripravený zaujímavý program a workshopy. Srdečne pozývame všetkých koledníkov, malých aj veľkých.

 

Košická eparchia
Čas: sobota 2. 12. 2017 o 9:30
Miesto: Bazilka Minor Zoslania Svätého Ducha, Michalovce
Špeciálny hosť: po svätej liturgii bude pre deti pripravené občerstvenie a stretnutie s biskupom Medhinom z Etiópie
Obetný dar: nebude
Kontakt: Štefánia Komendátová (0905 602 241, stefania.komendatova@gmail.com)

 

Prešovská archieparchia
Čas: nedeľa 3. 12. 2017 o 11:45
Miesto: Katedrála sv. Jána Krstiteľa, Prešov
Špeciálny hosť: po svätej liturgii bude pre deti pripravené občerstvenie a stretnutie s biskupom Medhinom z Etiópie
Obetný dar: duchovná kytica – koledujúca skupinka v čase koledovania, prípadne po návrate obetuje modlitbu (napr. desiatok ruženca) za koledníkov a za navštívené rodiny.
Kontakt
: Beáta Baranová (0908 839 338, beata.baranova@gmail.com)

 

Banskobystrická diecéza
Čas: sobota 9. 12. 2017 o 10:00
Miesto: Katedrála sv. Františka Xaverského, Banská Bystrica
Program: po svätej omši bude pre deti pripravený zábavný program a svedectvo dobrovoľníka z Etiópie
Obetný dar: školské pomôcky pre charitu
Kontakt: Alžbeta Balážová (0902 471 429, bbalazova5@gmail.com)

 

Bratislavská a Trnavská arcidiecéza
Čas
: sobota 9. 12. 2017 o 15:15
Miesto
: Kostol sv. Jakuba (františkánsky kostol), Trnava
Program: od 13:00 do 15:00 v Mariánskej sále
Obetný dar: kresby pre deti z Etiópie na tému „Moje koledovanie“
Špeciálny hosť: biskup Medhin z Etiópie
Kontakt: Alžbeta Kojšová  (0905 354 227, betka.kojsova@gmail.com)

 

Rožňavská diecéza
Čas: sobota 9. 12. 2017 o 10:00
Miesto: Farský kostol Premenenia Pána, Čierny Balog – Dobroč
Program: po svätej omši bude pre deti pripravený program a svedectvo dobrovoľníčky z Ugandy
Obetný dar: školské pomôcky pre Diecéznu charitu
Iné: každá farnosť môže prispieť niečím do spoločného občerstvenia po svätej omši.
Kontakt
: Lucia Ťažká (0908 506 896, lucka.popi.tazka@gmail.com)

 

Spišská diecéza
Čas: sobota 9. 12. 2017 o 9:30
Miesto: Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Spišská Nová Ves
Program: po svätej omši budú workshopy pre deti do 14:00.
Iné: prosíme deti, aby si priniesli prezuvky. Obed bude z vlastných zásob.
Obetný dar: trvanlivé potraviny pre Dom Charitas sv. Jozefa
Kontakt: Júlia Ondičová (0949 579 218, julka.margaret@gmail.com)

a

Čas: sobota 9. 12. 2017 o 10:45
Miesto: Kostol Povýšenia svätého kríža, Dolný Kubín – Brezovec
Program: o 12:30 obed z vlastných zásob (čaj zabezpečíme), 13:00- 14:30 program v škole formou 5 stanovíšť (prineste si prosím prezuvky), príde medzi nás aj dobrovoľníčka z Etiópie
Doprava: v prípade záujmu o dopravu spoločnými autobusmi prosíme nahlásiť sa do 30.11.2017 u Jozefa Koreného na 0908 777 161 alebo jozef.koreny@erko.sk
Špeciálny obetný
 dar: na sv. omšu nech si každá farnosť prinesie sviecu (na vyslanie) a kameň s názvom farnosti (na ceste k životu)
Obetný dar: trvanlivé potraviny (cestoviny, konzervy a pod.) pre núdzne rodiny v Dolnom Kubíne, ktoré budú distribuované cez SKCH
Kontakt: Miroslava Siteková (0910 543 320, mirka.sitekova@gmail.com)

 

Košická arcidiecéza
Čas: nedeľa 10. 12. 2017 o 11:30
Miesto: Kostol Najsvätejšej Trojice, Prešov – Solivar 
Iné: bude pripravené občerstvenie pre koledníkov
Obetný dar: trvanlivé potraviny pre Ukrajinu
Kontakt:  Katarína Gregová, 0907 625 106, katka.gregova@gmail.com)

a

Čas: nedeľa 10. 12. 2017 o 10:30
Miesto: Kostol Najsvätejšej Trojice, Sečovská Polianka
Obetný dar: trvanlivé potraviny pre Ukrajinu
Iné: bude pripravené občerstvenie pre koledníkov
Kontakt: Martin Pastyrik (0915 511 922, pastyrik.martin@gmail.com)

 

Nitrianska diecéza
Čas: nedeľa 10. 12. 2017 o 11:00
Miesto: Katedrála sv. Emeráma, Nitra
Špeciálny hosť: biskup Medhin z Etiópie a dobrovoľník z Ugandy
Iné: Omša bude v priamom prenose na TV Lux. Pozývame tiež deti prísť sa ukázať vo svojich koledníckych oblečeniach.
Obetný dar: ponožky pre dospelých, sáčková polievka či ryža pre starších a ľudí v hmotnej núdzi, s ktorými pracuje diecézna charita
Občerstvenie a program: Tradične bude pre koledníkov pripravený horúci čaj pri soche sv. Jána Pavla II. Bude možnosť navštíviť múzeum na hrade a izbu kardinála Jána Chryzostoma Korca.
Kontakt: Zuzana Radošániová (0901 709 508, z.radosaniova@gmail.com)

 

Žilinská diecéza
Čas: nedeľa 17. 12. 2017 o 10:30
Miesto: Kostol Sedmebolestnej Panny Márie, Dulov – Farnosť Pruské
Program: Po svätej omši bude občertvenie, piesne a prezentácia z Afriky v miestnom kultúrnom dome.
Iné: od 10:00 bude prebiehať nácvik piesní na svätú omšu v kostole
Kontakt: Miroslava Hôrecká (0911 502 610, horeckamiroslava@gmail.com)