Keňa

Odborná práca s deťmi a mládežou so špeciálnymi potrebami

Združenie profesionálov z oblasti špeciálneho vzdelávania (SEP) je kenská nezisková organizácia zameraná na školenia a budovanie kapacít osôb, ktoré pracujú s deťmi so špeciálnymi potrebami. Pracujú s rodičmi, učiteľmi a fyzioterapeutmi. Nezabúdajú ani na osvetové aktivity v komunitách či prácu so spolužiakmi špeciálnych detí v inkluzívnych triedach. Dobrá novina podporí SEP sumou 37 600 EUR v roku 2023/2024.

Centrum pre deti s postihnutím Songa Mbele na Masomo

Songa Mbele na Masomo spravujú Milosrdné sestry (Sisters of Mercy) v slume Mukuru v Nairobi. Centrum sa venuje deťom najmä s fyzickým znevýhodnením formou fyzioterapie, rečovej terapie a vzdelávaním. Pre deti s autistickým spektrom je k dispozícii nová senzorická miestnosť. Terénni pracovníci navštevujú rodiny detí priamo v slume. Dobrá novina podporuje centrum v roku 2023 sumou 35-tisíc EUR.

Rehabilitačné centrum Nový život Mwangaza

Centrum Nový život Mwangaza sa venuje práci s chlapcami a mladými mužmi z ulíc Nairobi. Každoročne sa tu vystrieda viac ako 60 klientov, ktorí si prejdú 6-mesačným rezidenčným rehabilitačným pobytom. Po ukončení pobytu im zamestnanci centra pomáhajú pri integrácii naspäť do komunity formou vzdelávania, tréningov a konkrétnou spoluprácou s rodinou. Príspevok Dobrej noviny pre rok 2023 predstavuje sumu 15-tisíc EUR.

Ženské centrum Euphrazia

Euphrazia sa nachádza v meste Ngong neďaleko Nairobi. Prostredníctvom odborného vzdelania mladých dievčat a chlapcov posilňuje ich možnosti uplatnenia sa na trhu práce. Buduje stratenú sebadôveru a vytvára priestor prijatia pre tých, ktorým sa na základnej škole až tak nedarilo. Centrum pomáha ženám rozbiehať vlastné podnikanie cez systém mikropôžičiek. Dospelým prevažne z komunity Masajov z neďalekých kopcov Ngong ponúkajú možnosť naučiť sa čítať, písať a počítať. Dobrá novina podporí centrum sumou 35-tisíc EUR.

Podpora žien a dievčat v kraji Kajiado

Kraj Kajiado sa nachádza na juhu Kene na tzv. území Masajov. Pre túto miestnu komunitu sa rozhodla organizácia ChallengeAid Africa Trust rozbehnúť vzdelávanie dospelých, s hlavným zameraním na ženy. Popri každom z 9 vzdelávacích centier sa vytvorili sporiace skupiny na podporu drobného podnikania vo forme výroby tradičných korálkových šperkov, predaja domácich výrobkov či chove sliepok. Partner ponúka prednášky na témy verejného zdravia, hygieny a starostlivosti o deti. Dobrá novina podporí ich prácu sumou 34-tisíc EUR.

Vodný projekt Turkana

Vodné tímy udržiavajú a opravujú vodné studne po celej Turkane. Pracujú s pastierskymi komunitami a zvyšujú povedomie o hygiene, sanitácii a možnostiach dopestovať si jedlo na políčkach v blízkostí studní. Pre tradičných pastierov ide o pomerne novú aktivitu, ktorá im v čase dlhodobého sucha zaistí prežitie. Dobrá novina prispeje na spoločné aktivity Caritas Lodwar, DKA Rakúsko a HORIZONT3000 v roku 2023 sumou 38 636 EUR.

Púštne poľnohospodárstvo v Turkane

Od júla 2023 rozvíjame metódy púštneho poľnohospodárstva s pastierskymi komunitami v okolí misie Lobur v Turkane. Vyvŕtame dve nové studne a zmodernizujeme jednu ďalšiu. Počas dvoch rokov absolvujú intenzívne kurzy so zameraním na púštne poľnohospodárstvo desiatky ľudí z komunít Napeikar, Kaikor a Lokidongu. Neskôr si oni sami založia farmy a budú pestovať zeleninu a ovocie. Cieľom našej snahy je diverzifikovať produkciu a zvýšiť odolnosť pastierov voči nepriaznivým zmenám klímy. Na realizáciu projektu sme získali grant 199 979,15 EUR zo SlovakAid. Dobrá novina poskytne spolufinancovanie v sume 30-tisíc EUR. Dobrá novina na projekte spolupracuje s Caritas Lodwar a Komunitou misionárov sv. Pavla Apoštola a Márie, Matky Cirkvi (MCSPA). Viac o projekte na tejto stránke.

Centrum Jána Pavla II. v Lokichare

Centrum Jána Pavla II. pre deti s telesným znevýhodnením v Katolíckej diecéze Lodwar zlepší najbližšie tri roky mobilitu 620 detí. Deti s telesným znevýhodnením absolvujú v centre pravidelné rehabilitačné cvičenia. Niektoré z nich podstúpia korektívne operácie. Tím terapeutov pracuje s rodičmi detí s cieľom zabezpečiť im kvalitnú starostlivosť priamo u nich doma. Vďaka ortopedickej dielni, jedinej svojho druhu v Turkane, získajú ortopedickú pomôcku na mieru nielen deti, ale aj dospelí. Dobrá novina spolupracuje s centrom už niekoľko rokov a ročne ho podporí sumou 55-tisíc EUR.

Sociálna podpora najzraniteľnejších skupín v Diecéze Lodwar

Sociálny program Katolíckej diecézy Lodwar sa zameriava na základné potreby pre viac ako 400 najzraniteľnejších ľudí z mestských a polomestských častí Lodwaru. Jedná sa predovšetkým o starých, chodrých a vdovy. Dobrá novina prispeje sumou 22-tisíc EUR na nákup jedla, liekov, školských potrieb, zabezpečenia bývania a pre zosnulých aj dôstojný pohreb.

Škola sv. Františka pre deti so sluchovým postihnutím

Školu sv. Františka v Chisare spravujú Malé sestry sv. Františka z Assisi (LSOSF). Škola je výnimočná tým, že do jej aktivít sa zapája celá komunita na čele s rodičmi. 90 detí so sluchovým znevýhodnením túu získalo jedinečnú možnosť vzdelávať sa v kvalitnom a bezpečnom prostredí. Dobrá novina poodporí školu sumou 20-tisíc EUR.

Komunitné záhrady

Rehoľa jarumalských misionárov pracuje v regióne Samburu dlhé roky. Komunitné záhrady vznikli vo farnostiach Barsaloi, Lodungokwe a Tuum. Na každom mieste bola vybraná skupina ľudí, ktorí absolvujú tréningy v organickom poľnohospodárstve na modelovej farme 3000 priateľov pri Nairobi. Následne svoje poznatky aplikujú na políčkach komunitnej záhrady vo svojej farnosti. Poľnohospodárska produkcia im zabezpečí dostatok potravín, pestrejšiu stravu ako aj zvýši odolnosť voči negatívnym dopadom zmeny klímy. Dobrá novina podporí komunitné záhrady sumou 23-tisíc EUR.

Ekologické farmy na školách

Jarumalskí misionári v kraji Samburu prinášajú agroekológiu aj deťom a mladým. Založia ekologické farmy na dvoch základných školách v Barsaloi a Lodungokwe. Študenti sa budú starať o bazénové záhrady a záhony. Popri výučbe budú chovať prasatá, sliepky, ryby a králiky. Všetko v spolupráci so svojimi učiteľmi. Zároveň obohatia jedálny lístok 500 spolužiakom. Podpora Dobrej noviny v roku 2023/2024 je vo výške 30-tisíc EUR.

Zlepšenie živobytia mladých a žien

Do spoločného projektu sa zapájajú štyria partneri Dobrej noviny – Caritas Lodwar, Euphrasia Women Centre, Challenge Aid Africa Trust a Jarumalskí misionári. Prostredníctvom výroby korálikových náramkov dostane 25 mladých a 332 žien možnosť naučiť sa novej zručnosti a začať drobné podnikanie. Diverzifikáciou príjmov podporíme ich finančnú sebestačnosť, z čoho bude mať úžitok celá rodina. Najmä ženy sa v cieľových komunitách nachádzajú na okraji spoločnosti a sú ohrozené chudobou. Dobrá novina podporí tento projekt v roku 2023/2024 sumou 33 155 EUR.

Už viac ako 28 rokov pôsobí Dobrá novina v krajinách subsaharskej Afriky, najmä vo východnej Afrike. Budeme veľmi radi, ak sa nás rozhodnete podporiť.

CHCEM VÁS PODPORIŤ