Keňa

MSINGI WA KUSTAWI – Základ prosperity
Združenie profesionálov z oblasti špeciálneho vzdelávania (SEP) je kenská nezisková organizácia zameraná na školenia a budovanie kapacít pre osoby, ktoré pracujú s deťmi so špeciálnymi potrebami: rodičia, učitelia, fyzioterapeuti. Nezabúdajú ale ani na osvetové aktivity v komunitách či prácu so spolužiakmi špeciálnych detí v inkluzívnych triedach. Komplexný prístup k týmto deťom považujú za základ prosperity každej spoločnosti. Dobrá novina podporuje ich pôsobenie vo výške 37 600 EUR na rok 2023/2024.

Centrum pre deti s postihnutím Songa Mbele na Masomo
Songa Mbele na Masomo patrí pod projekt Mukuru Promotion Centre spravovaný Milosrdnými sestrami (Sisters of Mercy) v slume Mukuru v Nairobi. Centrum sa venuje deťom najmä s fyzickým znevýhodnením formou fyzioterapie, rečovej terapie a vzdelávaním. Veľkým benefitom je senzorická miestnosť hlavne pre deti s autistickým spektrom. Terénna práca v komunite a pravidelné návštevy rodín priamo v slume sú neoddeliteľnou súčasťou pracovnej náplne tímu lokálnych pracovníkov. Dobrá novina podporuje centrum v roku 2023 sumou 35-tisíc EUR.

Rehabilitačné centrum Nový život Mwangaza
Centrum Nový život Mwangaza sa venuje práci s chlapcami a mladými mužmi z ulice hlavného mesta Kene – Nairobi. Každoročne sa tu vystrieda okolo 65 klientov, ktorí v 2 skupinách prejdú 6-mesačným rezidenčným rehabilitačným pobytom. Po jeho ukončení podpora centra pokračuje aj pri ich integrácii do komunity, a to vo forme podpory ich ďalšieho či opätovného vzdelávania, tréningov a taktiež v práci s rodinou. Príspevok Dobrej noviny pre rok 2023 predstavuje 15-tisíc EUR.

Ženské centrum Euphrazia
Centrum pre ženy Euphrazia, ktoré sa nachádza v meste Ngong neďaleko Nairobi, využije podporu v roku 2023 vo výške 35-tisíc EUR na rozvoj miestnej komunity. Prostredníctvom odborného vzdelania pre dievčatá i chlapcov posilňuje ich ekonomickú sebestačnosť, buduje sebadôveru a vytvára priestor prijatia pre tých, ktorým sa na základnej škole až tak nedarilo. Ďalej, cez systém drobných pôžičiek centrum pomáha ženám rozbiehať vlastné podnikanie. Dospelým prevažne z komunity Masajov z neďalekých Ngong kopcov sa sprostredkováva prístup k naučeniu sa čítania, písania či počítania. Pre deti zase poskytuje mentoringový program počas víkendov.

Program podpory žien a dievčat v kraji Kajiado
Kraj Kajiado je situovaný na juhu Kene na tzv. území Masajov. Pre túto miestnu komunitu sa rozhodla organizácia ChallengeAid Africa Trust rozbehnúť vzdelávanie dospelých, s hlavným zameraním na dievčatá a ženy. Popri každom zo 6 vzdelávacích centier sa vytvorila sporiaca skupina na podporu drobného podnikania žien vo forme výroby tradičných korálkových šperkov, predaja domácich výrobkov či chove kôz, sliepok. Dobrá novina podporila ich prácu sumou 30-tisíc EUR.

Vodný projekt Turkana
Vodné tímy Caritas Lodwar opravia každoročne viac ako 420 ručných a solárnych čerpadiel po celej Turkane. Zabezpečia tak životne nevyhnutný prístup k vode pre tisíce ľudí a ich zvieratá. Tento projekt realizujeme v spolupráci s DKA Rakúsko a HORIZONT3000. Dobrá novina prispeje na projekt v roku 2022 sumou 55 800 EUR. V roku 2020 získal Caritas Lodwar významnú finančnú podporu z UNESCO a SlovakAid, vďaka ktorej zintenzívnil svoje aktivity v oblasti vody a hygieny aj v severných oblastiach Turkana-sever a Kibish. Ide o pohraničné oblasť s Etiópiou, kde často vznikajú nepokoje medzi pastierskymi komunitami práve pre nedostatok vody.

Podpora Centra Jána Pavla II. v Lokichare
V Centre Jána Pavla II. pre deti s telesným postihnutím býva 75 detí. Navštevujú v ňom rôzne terapie a chodia do škôlky alebo škôl v jeho okolí. Zamestnanci sa starajú aj o desiatky ďalších detí, ktoré prichádzajú do centra za ich terapeutickými službami. Tím terapeutov pracuje aj s rodičmi, aby zabezpečili deťom kvalitnú domácu starostlivosť. Okrem toho sa v centre nachádza ortopedická dielňa, jediná v Turkane, vďaka ktorej získajú potrebnú ortopedickú pomôcku nielen deti v centre, ale aj ľudia z celej Turkany. Dobrá novina s centrom spolupracuje už niekoľko rokov a ročne ho podporí príspevkom vo výške 55-tisíc EUR.

Diecézny sociálny program v Turkane
Diecézny sociálny program sa zameriava na základné potreby, ako sú jedlo, lieky, školské potreby, prístrešok i pohrebné výdavky, najzraniteľnejších ľudí, ktorí pochádzajú z mestských a polomestských častí Lodwaru. Ročný príspevok predstavuje 22-tisíc EUR.

Škola sv. Františka pre deti so sluchovým postihnutím v Chisare
Škola sv. Františka v Chisare, ktorú spravujú Malé sestry sv. Františka z Assisi, je lokálne výnimočná tým, že do činnosti školy je zapojená celá miestna komunita, na čele s rodičmi. Zároveň má 90 detí so sluchovým znevýhodnením možnosť na vzdelanie v kvalitnom a bezpečnom prostredí. Príspevok Dobrej noviny v roku 2023 je vo výške 20-tisíc EUR.

Komunitné záhrady v Samburu
Rehoľa jarumalských misionárov pracuje v regióne Samburu dlhé roky. Tento projekt sa realizuje vo farnostiach Barsaloi, Lodungokwe a Tuum. Na každom mieste bola vybraná skupina zástupcov z lokálnej komunity, ktorí absolvujú tréning v organickom poľnohospodárstve na modelovej farme 3000 priateľov pri Nairobi. Následne svoje poznatky a pestovateľské princípy zapracovávajú lokálne na políčkach komunitnej záhrady, čím sa snažia predchádzať okrem iného aj potravinovej nestabilite a zmenám klímy. Dobrá novina podporila ich prácu sumou 13 050 EUR.

Už viac ako 28 rokov pôsobí Dobrá novina v krajinách subsaharskej Afriky, najmä vo východnej Afrike. Budeme veľmi radi, ak sa nás rozhodnete podporiť.

CHCEM VÁS PODPORIŤ