Keňa

Podpora Centra Jána Pavla II. v Lokichare
V Centre Jána Pavla II. pre deti s telesným postihnutím býva 75 detí. Chodia na rôzne terapie, do škôlky alebo škôl v jeho okolí. Zamestnanci sa starajú aj o desiatky ďalších detí, ktoré pravidelne navštevujú u nich doma. Dobrá novina s centrom spolupracuje už niekoľko rokov a ročne ho podporí príspevkom vo výške 55 000 EUR.

Diecézny sociálny program v Turkane
Diecézny sociálny program sa zameriava na základné potreby, ako sú jedlo, lieky, školské potreby, prístrešok i pohrebné výdavky, najzraniteľnejších ľudí, ktorí pochádzajú z mestských a polomestských častí Lodwaru. Ročný príspevok predstavuje 22 000 EUR.

Program vzdelávania dospelých
V Turkane je 39 tried, ktoré navštevujú ženy a muži z pastierskeho prostredia a ktoré vedie Caritas Lodwar. Miestni učitelia učia aj vďaka príspevku Dobrej noviny vo výške 27 500 EUR dospelých žiakov čítať, písať a počítať. Poobedné vyučovanie prebieha od pondelka do piatku a trvá dve hodiny, aby sa mohli venovať každodenným povinnostiam.

Reakcia na výnimočný stav v dôsledku sucha v Turkane
V blízkosti koryta rieky Turkwel vznikajú vďaka zavlažovaniu drobné farmy. Keď technici z diecézneho vodného programu vyhĺbia studňu a nainštalujú solárne čerpadlo, zabezpečia ľuďom vodu aj v období sucha. Vďaka dostupnej vode si môžu dopestovať kukuricu alebo cirok celoročne a predať ich na miestnom trhu. Dobrá novina prispela sumou 18 800 EUR.

Vodný projekt Turkana
Vodné tímy Caritas Lodwar opravia každoročne viac ako 420 ručných a solárnych čerpadiel po celej Turkane. S ročným príspevkom vo výške 64 262 EUR tak zabezpečia životne nevyhnutný prístup k vode pre tisíce ľudí a ich zvieratá.

Dokončenie internátu v Strednej dievčenskej škole sv. Daniela Comboniho v Lodware
Internátna škola poskytuje dievčatám plnohodnotný čas na štúdium a počas prázdnin stále môžu vypomôcť rodičom. Ubytovanie v škole tiež chráni dievčatá pred škodlivými tradičnými praktikami ako skoré vydaje a komerčné sexuálne zneužívanie detí. Na dostavbu internátu prispela Dobrá novina sumou 17 000 EUR.

Tréningové centrum Mercy v Cheparerii
Chepareria je malé mesto v hornatom kraji Západného Pokotu. Milosrdné sestry (Sisters of Mercy) tu vedú jedno z najlepších tréningových centier v oblasti. Mladé dievčatá a ženy, ktoré z rôznych dôvodov nemohli pokračovať v bežnom štúdiu, majú možnosť vybrať si z kurzov šitia, hotelierstva a kaderníctva. Dobrá novina podporila centrum v roku 2019 sumou 32 464 EUR.

Škola sv. Františka pre deti so sluchovým postihnutím v Chesare
Malé sestry sv. Františka sú v Chesare prítomné takmer 10 rokov. Sestry aktívne zapájajú nielen rodičov, ale celú miestnu komunity. Dobrá novina prispeje v tomto roku sumou 30-tisíc EUR.

Aktivity na zvyšovanie príjmu a podpora chorých v Matisi
Sociálny program sestier vincentiek v slumovej časti Matisi pri Kitale funguje už niekoľko rokov. Vďaka príspevku vo výške 6 340 EUR sestry pokryjú náklady na sociálnu pracovníčku a poskytnú drobné pôžičky pre svojich klientov. Hlavnou cieľovou skupinou sú chorí, fyzicky či mentálne znevýhodnení, starí a HIV pozitívni, ktorým slúžia aj cez terénnu prácu. Prostredníctvom pôžičiek si klienti rozbehnú drobné podnikania.

Zdravotnícke vybavenia a tréningy v organickom záhradkárstve
Dobrá novina podporila v pilotnom projekte nákup fyzioterapeutických pomôcok vo Farnosti sv. Kríža v Thigio. Z príspevku 2018/2019 vo výške 4 430 EUR sestry zabezpečia tréningy v organickom poľnohospodárstve pre rodičov a klientov v štyroch podporných centrách. Sestry vincentky sú známe osobitným prístupom k ľuďom s poruchami správania a mentálnym postihnutím.

Komunitné záhrady v Samburu
S rehoľou jarumalských misionárov spolupracuje Dobrá novina od roku 2018. V nadväznosti na úspešný projekt modelovej organickej farmy 3000 priateľov pokračujú jarumalci s komunitnými záhradami a organickým poľnohospodárstvom v Barsaloi, Lodungokwe a Tuum. Príspevok v roku 2019 predstavoval sumu 25 990 EUR.

Vodný projekt v Opiroi
Polopúštny región Samburu sa nachádza na severe Kene. Jarumalskí misionári s podporou Dobrej noviny vo výške 49 500 EUR obnovili vodný zdroj vo farnosti Opiroi. Prístup k nezávadnej pitnej vode tak má po rokoch 350 domácností, miestna materská a základná škola ako i dobytok.

Zlepšenie vzdelanosti a živobytia dievčat a žien
Región Kajiado sa nachádza na juhu Kene v kraji Masajov. Organizácia Challenge Aid Africa Trust na podnet lokálnej komunity rozbehla štyri triedy, kde sa 100 dospelých učí čítať, písať a počítať. Miestna vláda pomáha so školeniami na témy výživa a zdravie. Vznikli tu aj podporné skupiny drobného podnikania pre dievčatá a ženy. Práve postavenie žien je v masajskej komunite aktuálne diskutovanou témou. Cez vzdelanie a podporu podnikania vedie šanca na ich lepšie postavenie v spoločnosti. Dobrá novina prispela v 2018/2019 sumou 21 340 EUR.

Zručnosti pre lepšiu zamestnateľnosť mládeže
Mathare Youth Sports Association (MYSA) má za cieľ umiestniť 100 mladých ľudí zo slumov na odbornú stáž v lokálnych firmách. Takáto praktická skúsenosť im v budúcnosti pomôže pri hľadaní zamestnania. Príspevok v 2018/2019 vo výške 28 021 EUR pokrýva nielen odbornú časť kurzov, ale aj tréningy v oblasti finančnej gramotnosti, komunikácie či pracovných návykov.

Paulov Dom – Centrum komplexnej starostlivosti pre deti s postihnutím
Dobrá novina prispela v roku 2019 sumou 7 480 EUR na nakúp nového vybavenia centra. Fyzioterapeutické pomôcky a nábytok budú slúžiť deťom s rôznymi druhmi znevýhodnenia zo slumu Kibera.

Ženské centrum Euphrazia
Centrum pre ženy Euphrasia využila podporu vo výške 34 603 EUR na rozvoj miestnej komunity cez odborné kurzy pre dievčatá a formovanie podporných skupín žien. Prostredníctvom drobných pôžičiek centrum pomáha ženám rozbiehať vlastné podnikanie a rozvíjať ekonomickú sebestačnosť. Centrum prevádzkuje aj vlastný obchod s výrobkami žien a pekáreň.

Budovanie kapacít v oblasti práce s deťmi so špeciálnymi potrebami
Združenie profesionálov z oblasti špeciálneho vzdelávania (SEP) sa zameriava na formáciu a tréningy pracovníkov pracujúcich s deťmi so špeciálnymi potrebami, taktiež učiteľov a rodičov. Dobrá novina podporí ich pôsobenie vo viacerých mestách, ako napr. v Nairobi, Machakos a turkanskom Lokichare v roku 2019/2020 celkovou sumou 42 220 EUR.

Farma 3000 priateľov
Jarumalskí misionári založili neďaleko Nairobi organickú farmu, kde pestujú mrkvu, špenát, zemiaky, kukuricu, kel a ďalšie druhy zeleniny bohaté na vitamíny. Na farme nájdeme kravy, rybník ako aj včelie úle. Ako modelová farma slúži na tréningy komunít z regiónu Samburu, kde jarumalci spravujú viaceré farností. Finančná príspevok Dobrej noviny predstavuje 16 100 EUR.

Rezidenčný program drogovej rehabilitácie pre chlapcov z ulice
Centrum nový život Mwangaza prijíma ročne 60 chlapcov a mladých mužov v rámci rezidenčného rehabilitačného programu. Okrem 6-mesačnej podpory sa klientom venujú aj po ich návrate do komunity. Príspevok Dobrej noviny pre rok 2018/2019 predstavuje 50 731 EUR.

Centrum pre deti s postihnutím Songa Mbele na Masomo
Centrum slúži prevažne deťom zo slumu Mukuru v Nairobi. Tím odborných pracovníkov sa stará o deti, pričom do terapie zapájajú aj samotných rodičov. Neoddeliteľnou súčasťou ich snahy je aj terénna práca a pravidelné návštevy priamo v komunite a konkrétnych rodinách. Dobrá novina podporila centrum v roku 2018/2019 sumou 33 520 EUR.