Keňa

Budovanie kapacít v oblasti práce s deťmi so špeciálnymi potrebami
Združenie profesionálov z oblasti špeciálneho vzdelávania (SEP) je organizácia zameraná na školenia pre pracovníkov pracujúcich s deťmi so špeciálnymi potrebami, taktiež ich učiteľov a rodičov. Osvetovú činnosť o danej problematike realizujú tvorivo, napríklad formou módnych prehliadok, písania knižiek, organizovaním behov. Dobrá novina podporila ich pôsobenie v roku 2020 celkovou sumou 35 540 EUR na viacerých miestach: v Nairobi, Machakos či v turkanskom Lokichare.

Centrum pre deti s postihnutím Songa Mbele na Masomo
Songa Mbele na Masomo patrí pod projekt Mukuru Promotion Centre spravovaný Milosrdnými Sestrami (Sisters of Mercy) v slume Mukuru v Nairobi. Centrum sa venuje deťom s fyzickým i mentálnym znevýhodnením, najmä formou fyzioterapie. Terénna práca, osvetová činnosť i pravidelné návštevy rodín sú neoddeliteľnou súčasťou pracovnej náplne tímu lokálnych pracovníkov. Dobrá novina podporila centrum v roku 2020 sumou 37 000 EUR.

Rezidenčný program drogovej rehabilitácie pre chlapcov z ulice
Mwangaza – Centrum nového života sa venuje práci s chlapcami a mladými mužmi z ulice. Každoročne sa tu dohromady vystrieda 60 klientov, ktorí v 2 skupinách prejdú 6-mesačným rezidenčným rehabilitačným pobytom. Po jeho ukončení podpora centra pokračuje aj pri ich integrácii do komunity. Príspevok Dobrej noviny pre rok 2020 predstavoval 34 500 EUR, z ktorého sú podporované aktivity v Centre aj v roku 2021.

Ženské centrum Euphrazia
Centrum pre ženy Euphrazia využila podporu v roku 2020 vo výške 29 964 EUR na rozvoj miestnej komunity cez odborné kurzy pre dievčatá a formovanie podporných sporiacich skupín pre ženy. Prostredníctvom vzdelania posilňuje ekonomickú sebestačnosť a zároveň cez systém drobných pôžičiek centrum pomáha ženám rozbiehať vlastné podnikanie. Centrum má v Nairobi vlastný obchod s výrobkami žien i pekáreň.

Program podpory žien a dievčat v kraji Kajiado
Kraj Kajiado je situovaný na juhu Kene na tzv. území Masajov. Pre túto miestnu komunitu sa rozhodla organizácia ChallengeAid Africa Trust rozbehnúť vzdelávanie dospelých, s hlavným zameraním na dievčatá a ženy. Popri každom vzdelávacom centre sa vytvorila sporiaca skupina na podporu drobného podnikania žien vo forme výroby tradičných korálkových šperkov, predaji domácich výrobkov či chove kôz, sliepok. V prvom roku boli vybudované 4 centrá a v tomto roku sa projekt rozrástol o ďalšie dve. To vypovedá o dobrom postavení daného projektu v rámci miestnej komunity. Dobrá novina prispeje v roku 2021 sumou 30 000 EUR.

Vodný projekt Turkana
Vodné tímy Caritas Lodwar opravia každoročne viac ako 420 ručných a solárnych čerpadiel po celej Turkane. Zabezpečia tak životne nevyhnutný prístup k vode pre tisíce ľudí a ich zvieratá. Tento projekt realizujeme v spolupráci s DKA Rakúsko a HORIZONT3000. Dobrá novina prispeje na projekt sumou 69 847 EUR. V roku 2020 získal Caritas Lodwar významnú finančnú podporu z UNESCO a SlovakAid, vďaka ktorej zintenzívni svoje aktivity v oblasti vody a hygieny aj v severných oblastiach Turkana-sever a Kibish. Ide o pohraničné oblasť s Etiópiou, kde často vznikajú nepokoje medzi pastierskymi komunitami.

Podpora Centra Jána Pavla II. v Lokichare
V Centre Jána Pavla II. pre deti s telesným postihnutím býva obvykle 75 detí. Chodia na rôzne terapie, do škôlky alebo škôl v jeho okolí. Zamestnanci sa starajú aj o desiatky ďalších detí, ktoré prichádzajú do centra za ich terapeutickými službami. Pandemické obmedzenia zintenzívnili komunitnú prácu Centra Jána Pavla II. Keďže viaceré deti sa museli vrátiť do svojich rodín, tím terapeutov pracoval najmä s rodičmi, aby zabezpečili deťom kvalitnú domácu starostlivosť. Dobrá novina s centrom spolupracuje už niekoľko rokov a ročne ho podporí príspevkom vo výške 55 000 EUR.

Diecézny sociálny program v Turkane
Diecézny sociálny program sa zameriava na základné potreby, ako sú jedlo, lieky, školské potreby, prístrešok i pohrebné výdavky, najzraniteľnejších ľudí, ktorí pochádzajú z mestských a polomestských častí Lodwaru. Ročný príspevok predstavuje 22 000 EUR.

Program vzdelávania dospelých
V Turkane bolo donedávna 39 tried, ktoré navštevujú ženy a muži z pastierskeho prostredia a ktoré vedie Caritas Lodwar. Miestni učitelia už roky učia dospelých žiakov čítať, písať a počítať. Poobedné vyučovanie prebieha od pondelka do piatku a trvá dve hodiny, aby sa mohli venovať každodenným povinnostiam. Všetky tieto aktivity sa dejú aj vďaka podpore Dobrej noviny vo výške 12 000 EUR. Hoci je dôležitosť programu vzdelávania pre dospelých v Turkane nepopierateľná, museli sme našu podporu programu výrazne znížiť z dôvodu obmedzených financií.

Škola sv. Františka pre deti so sluchovým postihnutím v Chesare
Škola sv. Františka v Chesare, ktorú spravujú Malé sestry sv. Františka z Assisi, je lokálne výnimočná tým, že do činnosti školy je zapojená celá miestna komunita, na čele s rodičmi. Zároveň majú deti so sluchovým znevýhodnením možnosť na vzdelanie v kvalitnom a bezpečnom prostredí. Príspevok z roku 2020 vo výške 25 000 EUR bude v dôsledku obmedzení aktivít počas pandémie a úspor využitý aj v roku 2021.

Tréningové centrum Mercy v Cheparerii
Technické tréningové centrum Mercy je jedno z najlepších v oblasti Západného Pokotu v Keni. Vedú ho Milosrdné sestry (Sisters of Mercy) v meste Chepareria. Kurzy kuchár-čašník, kaderníctvo či krajčírstvo sa tešia veľkej obľube medzi miestnymi dievčatami a ženami. Dokonca niekoľko mladých chlapcov prejavilo záujem o hotelierske tréningy. Dobrá novina podporuje centrum v roku 2021 sumou 33 000 EUR, ktorá je použitá najmä na zefektívnenie chodu centra a jeho aktivít vedúcich k finančnej udržateľnosti.

Aktivity na zvyšovanie príjmu a podpora chorých v Matisi
Sestry vincentky pri meste Kitale už niekoľko rokov úspešne vedú sociálny program. Jeho súčasťou je aj podpora starých a chorých v slumovej časti Matisi. Sociálna pracovníčka Lucy monitoruje, asistuje a pravidelne navštevuje vybraných chorých, fyzicky či mentálne znevýhodnených, starých a HIV pozitívnych pacientov v danej oblasti. Zároveň fungujú sporiace skupiny pre 100 žien, ktoré si prostredníctvom drobných pôžičiek môžu založiť drobné podnikanie. Príspevok z Dobrej noviny je vo výške 9 700 EUR.

Komunitné záhrady v Samburu
Rehoľa jarumalských misionárov pracuje v regióne Samburu dlhé roky. Tento projekt sa realizuje vo farnostiach Barsaloi, Lodungokwe a Tuum. Na každom mieste bola vybraná skupiny zástupcov z lokálnej komunity, ktorí absolvujú tréning v organickom hospodárstve na modelovej farme 3000 priateľov pri Nairobi. Následne svoje poznatky a pestovateľské princípy zapracovávajú lokálne, čím sa snažia predchádzať okrem iného aj potravinovej nestabilite a zmenám klímy. Príspevok v roku 2021 predstavuje sumu 13 050 EUR.

Už viac ako 25 rokov pôsobí Dobrá novina v krajinách subsaharskej Afriky, najmä vo východnej Afrike. Budeme veľmi radi, ak sa nás rozhodnete podporiť.

CHCEM VÁS PODPORIŤ