Etiópia

Zdravie pre mamy a deti v oblasti Irob
Zdravotné stredisko v Alitene ponúka neoceniteľné služby tehotným ženám, matkám a ich deťom. Poskytuje bezpečné prostredie pre narodenie dieťatka, ako aj dovoz do pôrodnice sanitkou. Mamy sa učia správnej výžive a starostlivosti o seba a svoje dieťatko. Otcovia sa tiež vzdelávajú o potrebe pravidelných návštev lekára. Aktuálna celosvetová pandémia koronavírusu postavila aj zdravotné stredisko v Alitene do neľahkej situácie. Vďaka významnej finančnej podpore zo SlovakAid vo výške 98 059,17 EUR sa nám však spoločne podarilo zlepšiť jeho pripravenosť a schopnosť zmierňovať dopady COVID-19 v jeho spádovej oblasti. Žije v nej až 7 500 obyvateľov.

Kvôli pretrvávajúcemu vojnovému konfliktu je spolupráca od novembra 2020 pozastavená a budeme v nej pokračovať podľa možností v roku 2021. Prosíme o modlitby za mier v krajine.

Zabezpečenie prístupu k pitnej vode v oblasti Nyangatom na juhozápade Etiópie
V spolupráci s Komunitou misionárov sv. Pavla Apoštola a Márie, Matky Cirkvi (MCSPA) buduje Dobrá novina tri zemné priehrady pre sezónne migrujúci pastiersky kmeň Nyangatom a ich zvieratá v oblasti Naturomoe. Zníži sa tým ich zraniteľnosť a zlepší sa prístup ľudí a zvierat k vode počas období sucha. Ročný príspevok je vo výške 32-tisíc EUR.

Lepší prístup detí s postihnutím k vzdelaniu v okrese Munesa
V novej fáze spolupráce pokračuje organizácia HEfDA v prispievaní 120 deťom s postihnutím na vzdelanie a ich rodičov vzdeláva v rôznych poľnohospodárskych technikách a obchodných zručnostiach. Okrem toho podporuje školské kluby, zabezpečuje vzdelávacie pomôcky pre deti so sluchovým alebo zrakovým postihnutím. Novým elementom v tejto fáze sú školenia pre aktivistov a dobrovoľníkov v oblasti inklúzie detí s postihnutím na školách a sprostredkovanie remeselných zručností mládeži s postihnutím. Ročný príspevok Dobrej noviny predstavuje 31-tisíc EUR.

Rozvojový program pre škôlkarov – vybudovanie škôlky
Otcovia spiritáni pôsobia v meste Arba Minch, kde sa usilujú rozbehnúť program pre deti v predškolskom veku. Počas pilotného projektu s podporou vo výške 20 000 EUR, ktorý začal v júli 2019, vybudujú prvú triedu novej škôlky, dve učiteľky absolvujú školenie v Montessori pedagogike a budú pokračovať v informovaní ľudí o potrebe vzdelávania detí. Pôvodne 15-mesačný pilotný projekt sa pre celosvetovú pandémiu a obmedzenia, ktoré so sebou priniesla, stále realizuje.

Už viac ako 25 rokov pôsobí Dobrá novina v krajinách subsaharskej Afriky, najmä vo východnej Afrike. Budeme veľmi radi, ak sa nás rozhodnete podporiť.

CHCEM VÁS PODPORIŤ