Etiópia

Humanitárna pomoc pre vojnou zasiahnuté domácnosti v Mekelle a v oblasti Irob
Sestry vincentky zabezpečia pre viac ako 300 vojnou zasiahnutých domácností životne dôležité potravinové balíčky, zdravotnú starostlivosť, potreby na bývanie a osobnú hygienu, ako aj prístup k bezpečnej vode. Zamerajú sa najmä na domácnosti tehotných, dojčiacich a slobodných žien a ich deti v meste Mekelle a vo vidieckej oblasti Irob. Dobrá novina prispeje na tieto aktivity sumou 50-tisíc EUR. Situácia v severnej Etiópii zostáva od vypuknutia vojny v novembri 2020 stále napätá a nepredvídateľná. Pokračujúce boje znemožňujú humanitárne dodávky do Tigraja, čím sú ohrozené životy miliónov ľudí. O situácii v tomto regióne sa dočítate v našom najnovšom článku.

Zabezpečenie prístupu k pitnej vode v oblasti Nyangatom na juhozápade Etiópie
V spolupráci s Komunitou misionárov sv. Pavla Apoštola a Márie, Matky Cirkvi (MCSPA) buduje Dobrá novina tri zemné priehrady pre sezónne migrujúci pastiersky kmeň Nyangatom a ich zvieratá v oblasti Naturomoe. Zníži sa tým ich zraniteľnosť a zlepší sa prístup ľudí a zvierat k vode počas období sucha. Ročný príspevok je vo výške 32-tisíc EUR.

Lepší prístup detí s postihnutím k vzdelaniu v okrese Munesa
V novej fáze spolupráce pokračuje organizácia HEfDA v prispievaní 120 deťom s postihnutím na vzdelanie a ich rodičov vzdeláva v rôznych poľnohospodárskych technikách a obchodných zručnostiach. Okrem toho podporuje školské kluby, zabezpečuje vzdelávacie pomôcky pre deti so sluchovým alebo zrakovým postihnutím. Novým elementom v tejto fáze sú školenia pre aktivistov a dobrovoľníkov v oblasti inklúzie detí s postihnutím na školách a sprostredkovanie remeselných zručností mládeži s postihnutím. Tohtoročný príspevok Dobrej noviny predstavuje 26,5-tisíc EUR.

Vystavba skolky

Rozvojový program pre škôlkarov – vybudovanie škôlky
Otcovia spiritáni pôsobia v meste Arba Minch, kde sa usilujú rozbehnúť program pre deti v predškolskom veku. Počas pilotného projektu s podporou vo výške 20-tisíc EUR, ktorý začal v júli 2019, už vyškolili dve učiteľky v Montessori pedagogike a pripravili plán výstavby škôlky. V dôsledku celosvetovej pandémie a rozličných obmedzení, ako aj administratívnych zdržaní na začatie stavby prvej triedy novej škôlky ešte trpezlivo čakáme. Vyškolené učiteľky nateraz učia deti v pastierskych komunitách v južnej oblasti Borena.

Humanitárna pomoc v oblasti zdravia a výživy pre ľudí postihnutých vojnou v Irob
Na programe starostlivosti o mamy a deti do päť rokov v zdravotnom stredisku v Alitene spolupracujeme so sestrami Vincentkami od roku 2015. Vojna spôsobila, že sú jediným funkčným zariadením v oblasti. Zápasia s nedostatkom liekov a zdravotníckeho materiálu. Najmä mamám a deťom chýba výživa. Je nevyhnutné postarať sa aj o chronických pacientov. Práve tieto oblasti sme sa dohodli so sestrami podporiť v humanitárnom projekte v sume 23-tisíc EUR.

Už viac ako 28 rokov pôsobí Dobrá novina v krajinách subsaharskej Afriky, najmä vo východnej Afrike. Budeme veľmi radi, ak sa nás rozhodnete podporiť.

CHCEM VÁS PODPORIŤ