Etiópia

Humanitárna pomoc pre rodiny zasiahnuté vojnou

Sestry vincentky zabezpečia pre viac ako 300 domácností, ktorí boli zasiahnuté vojnou, životne dôležité potravinové a hygienické balíčky, zdravotnú starostlivosť a pitnú vodu. Prednostne sa zameriame na domácnosti, kde žijú tehotné ženy a dojčiace matky. Dobrá novina prispeje na tieto aktivity v meste Mekelle a oblasti Irob sumou 50-tisíc EUR. Situácia v severnej Etiópii zostáva od vypuknutia vojny v novembri 2020 stále napätá a nepredvídateľná. Ohrozené sú stále životy miliónov ľudí.

Pitná voda pre pastiersky kmeň Nyangatom

V spolupráci s Komunitou misionárov sv. Pavla Apoštola a Márie, Matky Cirkvi (MCSPA) buduje Dobrá novina tri vodné priehrady pre pastiersky kmeň Nyangatom v oblasti Naturomoe na juhozápade krajiny. Počas obdobia sucha tak budú mať pre svoje rodiny a stáda dostatok vody. Ročný príspevok Dobrej noviny je 32-tisíc EUR.

Lepší prístup ku vzdelaniu pre deti so znevýhodnením

Organizácia HEfDA rozširuje svoje aktivity pre deti a mladých so znevýhodnením v okrese Munesa aj do susedného Heban Arsi. Rodičia 100 detí a 30 mladých získajú finančný príspevok na pokrytie nákladov na štúdium a štartovací kapitál na drobné podnikanie. HEfDA poskytne dvom školám vzdelávacie pomôcky pre deti so znevýhodnením, podporí školské kluby inkluzívneho vzdelávania a bude usilovne pracovať na zvyšovaní povedomia o nevyhnutnosti vzdelania pre všetkých, počnúc komunitami až po vládne inštitúcie. Novinkou sú výroba zdravotníckych pomôcok vo vlastnej dielni, školenia o bezbariérovom prístupe a rozhlasová relácia v miestnom rádiu. Dobrá novina podporí tieto aktivity sumou 34 075 EUR.

Už viac ako 28 rokov pôsobí Dobrá novina v krajinách subsaharskej Afriky, najmä vo východnej Afrike. Budeme veľmi radi, ak sa nás rozhodnete podporiť.

CHCEM VÁS PODPORIŤ