Etiópia

Humanitárna pomoc pre rodiny v Mekelle a Irobe

Sestry vincentky zabezpečia pre viac ako 300 domácností, ktorí boli zasiahnuté vojnou, životne dôležité potravinové a hygienické balíčky, zdravotnú starostlivosť a pitnú vodu. Prednostne sa zameriame na domácnosti, kde žijú tehotné ženy a dojčiace matky. Dobrá novina prispela na tieto aktivity v meste Mekelle a oblasti Irob sumou 50-tisíc EUR. Domácnosti na severe východnej oblasti Tigraja zostávajú naďalej ťažko dostupné. Ľudia aj naďalej potrebujú naliehavú pomoc pri záchrane životov, nakoľko sa k náročnej situácii pridalo aj pretrvávajúce sucho.

Humanitárna pomoc vojnou zničeným komunitám v Tigraji

Vďaka spolupráci s Katolíckou eparchiou Adigrat prispeje Dobrá novina ďalšou sumou 20-tisíc EUR k zmierneniu utrpenia ľudí, ktorých životy poznačila dvojročná vojna v Tigraji. Eparchii to umožní flexibilne reagovať na najakútnejšie potreby, ako sú chýbajúce jedlo, prístrešie, oblečenie, prikrývky, prístup k zdravotnej starostlivosti a iné. Vyše roka po podpísaní mierovej dohody žije viac ako milión ľudí mimo svojich domovov a zvyšok obyvateľstva sa usiluje v zničenom regióne prinavrátiť k normálnemu životu.

Podpora vzdelávania v povojnovom Adigrate

Sestry uršulínky boli vôbec prvým projektovým partnerom Dobrej noviny v Tigraji. Venujú sa výchove a vzdelávaniu detí, pomoci ženám a sirotám. Vďaka podpore 35-tisíc EUR z Dobrej noviny môžu v školskom roku 2023/2024 pokračovať vo vzdelávaní 1 860 vojnou zasiahnutých detí a mladých v Adigrate a zároveň zorganizovať sériu školení, ktoré pomôžu celej školskej komunite zvýšiť vzájomné porozumenie, spracovať prežité traumy a spoločne budú hšadať najvhodnejšie spôsoby, ako pokračovať vo výučbe v náročnej povojnovej situácii.

Pitná voda pre pastiersky kmeň Nyangatom

V spolupráci s Komunitou misionárov sv. Pavla Apoštola a Márie, Matky Cirkvi (MCSPA) buduje Dobrá novina tri vodné priehrady pre pastiersky kmeň Nyangatom v oblasti Naturomoe na juhozápade krajiny. Počas obdobia sucha tak budú mať pre svoje rodiny a stáda dostatok vody. Ročný príspevok Dobrej noviny je 32-tisíc EUR.

Lepší prístup ku vzdelaniu pre deti so znevýhodnením

Organizácia HEfDA rozširuje svoje aktivity pre deti a mladých so znevýhodnením v okrese Munesa aj do susedného Heban Arsi. Rodičia 100 detí a 30 mladých získajú finančný príspevok na pokrytie nákladov na štúdium a štartovací kapitál na drobné podnikanie. HEfDA poskytne dvom školám vzdelávacie pomôcky pre deti so znevýhodnením, podporí školské kluby inkluzívneho vzdelávania a bude usilovne pracovať na zvyšovaní povedomia o nevyhnutnosti vzdelania pre všetkých, počnúc komunitami až po vládne inštitúcie. Novinkou sú výroba zdravotníckych pomôcok vo vlastnej dielni, školenia o bezbariérovom prístupe a rozhlasová relácia v miestnom rádiu. Dobrá novina podporí tieto aktivity sumou 34 075 EUR.

Už viac ako 28 rokov pôsobí Dobrá novina v krajinách subsaharskej Afriky, najmä vo východnej Afrike. Budeme veľmi radi, ak sa nás rozhodnete podporiť.

CHCEM VÁS PODPORIŤ