Téma 24. ročníka: Padlo do úrodnej pôdy

 

V tomto ročníku Dobrej noviny by sme sa s vami radi podelili o skúsenosti a výsledky našej spoločnej práce v Ugande. Ukážeme vám konkrétne príklady komunít a partnerov, ktorí sú sami aktívni a robia veľa dobrej práce pre dobro celej komunity.

 

Mestečko Nkokonjeru sa nachádza v okrese Buikwe v centrálnej Ugande, v ktorom žije vyše 430-tisíc obyvateľov. V samotnom Nkokonjeru žije 14-tisíc obyvateľov, pričom do miestnej katolíckej farnosti patrí až 45-tisíc veriacich.

 

Dom prozreteľnosti (angl. Providence Home) vedú sestry z kongregácie Malých sestier sv. Františka z Assisi od jeho založenia v roku 1928. Snahou sestier je zlepšovať život detí s postihnutím v miestnej komunite a prispieť k transformácii inštitucionálnej starostlivosti na domácu starostlivosť. Vďaka neúnavnej práci sestier sa za uplynulý rok podarilo reintegrovať naspäť do rodín 4 deti.

 

Prestávky v škole nie sú nikdy nudné. Solomon sa o tom presvedčil hneď v prvý deň na základnej školy Little Angels v Nkokonjeru. Foto: Danica Olexová 2018

 

Dnes tu svoj druhý domov nachádza 48 detí s rôznym druhom postihnutia. V areáli centra sa nachádza aj dom pre seniorov, malá farma s hospodárskymi zvieratami a pekáreň. Centrum zamestnáva 2 terapeutov, ktorí sa deťom venujú v novo zrekonštruovanej miestnosti s moderným vybavením. Každý týždeň sem prichádzaú rodičia so svojimi deťmi, aby s nimi cvičili a naučili sa, ako sa o deti so špeciálnymi potrebami starať.

 

Novo zrekonštruovaná miestnosť pre fyzioterapiu. Foto: Jozef Magda, 2018

 

Okrem pravidelných výjazdov za rodinami týchto detí, sestry pozývajú na tzv. pravidelné mobilné kliniky a odborné vyšetrenia odborníkov z partnerských nemocníc. Deti tak nemusia cestovať do vzdialených miest. Vyšetrenia očí, uší či nervového systému tak môžu absolvovať priamo v Nkokonjeru.

 

Solomon a Musisi počas obednajšej prestávky, foto: Danica Olexová 2018

 

Nakoľko je miestna komunita pomerne chudobná, na pokrytie nákladov za poskytnuté služby prispieva len nepatrne, zväčša vo forme naturálií (múkou, obilím, kukuricou či sliepkami).

 

Okrem Domu prozreteľnosti nazrieme aj do neďalekej dediny Kyabakadde, kde sa organizácia KRUDEP snaží finančne osamostatniť.  V roku 2016 sme im z Dobrej noviny podporili výstavbu mlynu na kukurice, vďaka ktorému si dnes dokážu zarobiť dostatok prostriedkov na podporu vzdelávania miestnych detí z chudobných rodín.

 

Manažér mlynu Geoffrey vysvetľuje postup spracovania kukurice. Svoj výklad náležite ilustruje. Foto: Danica Olexová 2018

 

Z Kyabakadde sa presunieme na východ Ugandy do mesta Tororo, kde sa miestna kancelária Caritas pustila do podpory podnikateľských nápadov miestnych farských skupín. Tie podporuje prostredníctvom školení, konzultácií a finančnej podpory formou mikrograntov. Vďaka dobre premysleným podnikateľským nápadom a neustálemu sprevádzaniu si finančne prilepšilo viac ako 20 farských skupín.

 

Pani Remina predvádza stroj na mletie arašidov a vysvetľuje, ako spoločne pracujú v obchode, foto: Danica Olexová 2018

 

Povzbudzujúcich príbehov bude tohto roku viacero. Radi by sme takýchto aktívnych ľudí podporovali aj naďalej, aby aj s Vašou pomocou mohli prinášať hojnú úrodu.

 

Okrem podpory centra v Nkokonjeru podporí Dobrá novina v roku 2019 aj ďalšie rozvojové projekty pre ľudí v núdzi v Ugande, Etiópii, Kamerune, Južnom Sudáne, Keni, Rwande a Tanzánii.