Južný Sudán

Posilnenie úlohy žien v budovaní mieru

Podľa odhadov takmer 60 % domácností v Južnom Sudáne závisí primárne od ekonomickej aktivity ženy. Jedným z dôvodov je neprítomnosť mužov, ktorí zahynuli počas desaťročí občianskej vojny alebo ich rekrutovali vládne či rebelské skupiny. Prostredníctvom 6-mesačného kurzu šitia a krajčírstva, kurzu základnej gramotnosti a osvetových aktivít podporíme zapájanie žien v budovaní mieru. Príspevok Dobrej noviny predstavuje 20-tisíc EUR. Partnerom je Diecéza Rumbek.

Nemocnica sv. Františka z Assisi v Marial Lou – fáza 4
Dobrá novina podporila výstavbu nového operačného oddelenia a nákup potrebného technického vybavenia za uplynulé 4 roky sumou 180-tisíc EUR. Nemocnicu spravuje Arkangelo Ali Association.

Zabezpečenie prístupu k pitnej vode
Vŕtanie 100 metrov hlbokých studní a osadenie vodných nádrží s kapacitou 20 hl v mestách Thiet a Rumbek. Príspevok Dobrej noviny predstavuje 40 449,65 EUR. Partnerom je Diecéza Rumbek.

Už viac ako 27 rokov pôsobí Dobrá novina v krajinách subsaharskej Afriky, najmä vo východnej Afrike. Budeme veľmi radi, ak sa nás rozhodnete podporiť.

CHCEM VÁS PODPORIŤ