Južný Sudán

Posilnenie úlohy žien v budovaní mieru

Podľa odhadov takmer 60 % domácností v Južnom Sudáne závisí primárne od ekonomickej aktivity ženy. Jedným z dôvodov je neprítomnosť mužov, ktorí zahynuli počas desaťročí občianskej vojny alebo ich rekrutovali vládne či rebelské skupiny. Prostredníctvom 6-mesačného kurzu šitia a krajčírstva, kurzu základnej gramotnosti a osvetových aktivít podporíme zapájanie žien v budovaní mieru. Príspevok Dobrej noviny predstavuje 20-tisíc EUR. Partnerom je Diecéza Rumbek.

Nemocnica Panny Márie Nepoškvrnenej v Mapuordite
Nemocnica sa nachádza 75 km juhozápadne od mesta Rumbek a pokrýva spádovú oblasť 64-tisíc obyvateľov. Zásobovanie liekmi zo strany štátu je nedostatočná a nespoľahlivá. Ročný príspevok v hodnote 23 994,69 EUR pokrýva 2/3 nákladov na lieky. Nemocnicu spravuje Arkangelo Ali Association.

Tréningové centrum sv. Petra Clavera v Rumbeku
Centrum spravuje Východoafrická provincia Spoločnosti Ježišovej od roku 2001. Aktuálne poskytuje počítačový kurz, kurz elektrických a solárnych technológií a kurz ekologického vodného hospodárstva. Ročný príspevok Dobrej noviny je na úrovni 17 409,47 EUR.

Nemocnica sv. Františka z Assisi v Marial Lou – fáza 4
V tejto fáze podporí Dobrá novina výstavbu nového operačného oddelenia a nákup potrebného technického vybavenia. Podpora v roku 2020 vo výške 30-tisíc EUR a bude použitá na špeciálny typ konštrukcie, ktorá odolá značným pohybom pôdy počas období dažďa. Pacienti a personál sa tak už nebudú trápiť praskliny v stenách ambulancií a operačnej sály. Nemocnicu spravuje Arkangelo Ali Association.

Zabezpečenie prístupu k pitnej vode
Vŕtanie 100 metrov hlbokých studní a osadenie vodných nádrží s kapacitou 20 hl v mestách Thiet a Rumbek. Príspevok Dobrej noviny predstavuje 40 449,65 EUR. Partnerom je Diecéza Rumbek.

Lieky pre Zdravotné centrá sv. Bakhity a sv. Fatimy
V spádovej oblasti zdravotných centier žije 217-tisíc obyvateľov. Každoročne tu ošetria 1 720 pacientov, z toho 1 300 s tuberkulózou. Práve v období dažďov, kedy sú okolité cesty neprejazdné, sa medzi komunitou šíria ochorenia ako malária, brušný týfus, hnačky, cholera a i. Dostatočné zásoby liekov sú pre pacientov kľúčové. Dobrá novina prispela sumou 8 979,08 EUR na nákup liekov v rokoch 2020 a 2021.

Zabezpečenie nezávadnej sanity pre Nemocnicu sv. Františka z Assisi, Marial Lou
Zodpovedné riešenie sanitácie a spracovania odpadu je pre zdravie personálu a pacientov nemocnice kľúčové. Zamedzí sa tak prípadnej kontaminácii podzemných vôd v blízkom okolí a následnému šíreniu chorôb. Dobrá novina prispela v roku 2020 sumou 12 900 EUR na kúpu traktora a cisterny. Bezpečný dovoz strojov do Južného Sudánu zabezpečí partnerská organizácia BBM Rakúsko začiatkom roka 2021.

Už viac ako 25 rokov pôsobí Dobrá novina v krajinách subsaharskej Afriky, najmä vo východnej Afrike. Budeme veľmi radi, ak sa nás rozhodnete podporiť.

CHCEM VÁS PODPORIŤ