Južný Sudán

Prinášajú svetlo do rodín

Ekologické vzdelávacie a počítačové centrum sv. Petra Clavera v Rumbeku poskytuje odborné vzdelávanie v oblasti elektrických a solárnych technológií, ekologického vodného hospodárstva a počítačovej gramotnosti. Odborníci v týchto profesiách v krajine dlhodobo chýbajú. V nasledujúcom roku tieto kurzy absolvuje 50 mladých Juhosudáncov. Príspevok Dobrej noviny na rok 2023/2024 je vo výške 20-tisíc EUR. Partnerom je Diecéza Rumbek a rehoľa jezuitov.

Kurz automechanik

Ekologické vzdelávacie a počítačové centrum sv. Petra Clavera v Rumbeku pružne reaguje na aktuálny dopyt na pracovnom trhu cez krátkodobé odborné kurzy. 5-mesačný kurz automechanik absolvuje 30 študentov vo veku 18 až 35 rokov. Popri výučbe si spravia autoškolu a získajú vodičské oprávnenie. Pre 10 absolventov čaká po kurze odborná prax v okolí. Dobrá novina podporí tento kurz v roku 2023/2024 sumou 30-tisíc EUR. Partnerom je Diecéza Rumbek a rehoľa jezuitov.

Lieky pre Nemocnicu Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Nemocnica v Mapuordite poskytuje služby pre spádovú oblasť, kde žije 150-tisíc ľudí. Najbližšia zdravotnícka klinika sa nachádza vo vzdialenosti 25 km v Aluak Aluak a nemocnica až 75 km v meste Yirol. V minulom roku sme s radosťou oslávili 20 rokov od jej založenia. V roku 2022 tu ošetrili 52 180, 7 651 pacientov bolo potrebné hospitalizovať a na svet priviedli pod lekárskym dohľadom 574 detí. Dobrá novina podporí v tomto roku nákup liekov a zdravotníckeho materiálu v hodnote 25-tisíc EUR. Partnerom je Diecéza Rumbek a kongregácia bratov Komboniánov.

Nákup základného vybavenia pre Nemocnicu sv. Františka z Assisi

V júli 2021 došlo v oblasti Marial Lou k ozbrojeným nepokojom a masívnemu rabovaniu domov, misíí a nemocníc v okolí vrátane Nemocnice sv. Františka z Assisi. Nemocnica bola kompletne vyrabovaná, ukradnuté boli lieky, vybavenie, časť nástrojov a boli poškodené viaceré okná a dvere na budovách. Po upokojení situácie chceme nemocnicu znova postaviť na nohy. Dobrá novina podporí v roku 2023 nákup nebvyhnutného vybavenia sumou 10-tisíc EUR. Partnerom je nezisková organizácia Arkangelo Ali Association.

Už viac ako 28 rokov pôsobí Dobrá novina v krajinách subsaharskej Afriky, najmä vo východnej Afrike. Budeme veľmi radi, ak sa nás rozhodnete podporiť.

CHCEM VÁS PODPORIŤ