Južný Sudán

Solárne technológie a oprava studní
Ekologické vzdelávacie a počítačové centrum sv. Petra Clavera v Rumbeku poskytuje odborné vzdelávanie v oblasti elektrických a solárnych technológií, ekologického vodného hospodárstva a počítačovej gramotnosti. Odborníci v týchto profesiách v krajine dlhodobo chýbajú. Príspevok Dobrej noviny na rok 2022/2023 je vo výške 20-tisíc EUR. Partnerom je Diecéza Rumbek a rehoľa Jezuitov.

Lieky pre Nemocnicu Nepoškvrneného počatia Panny Márie
Nemocnica v Mapuordite poskytuje služby pre spádovú oblasť s populáciou 150-tisíc ľudí už 20 rokov. Najbližšia nemocnica sa nachádza vo vzdialenosti 75 km. V minulom roku ošetrili 52-tisíc pacientov a priviedli tu na svet 574 detí. Dobrá novina podporí v tomto roku nákup liekov v hodnote 25-tisíc EUR. Partnerom je Diecéza Rumbek a kongregácia bratov Komboniánov.

Nákup základného vybavenia pre Nemocnicu sv. Františka z Assisi
V júli 2021 došlo v oblasti Marial Lou k ozbrojeným nepokojom a masívnemu rabovaniu domov, misíí a nemocníc v okolí vrátane Nemocnice sv. Františka z Assisi. Nemocnica bola kompletne vyrabovaná, ukradnuté boli lieky, vybavenie, časť nástrojov a boli poškodené okná a dvere na viacerých budovách. Po upokojení situácie chceme nemocnicu znova postaviť na nohy. Dobrá novina podporí v roku 2023 nákup nového vybavenia sumou 10-tisíc EUR. Partnerom je Arkangelo Ali Association.

Už viac ako 28 rokov pôsobí Dobrá novina v krajinách subsaharskej Afriky, najmä vo východnej Afrike. Budeme veľmi radi, ak sa nás rozhodnete podporiť.

CHCEM VÁS PODPORIŤ