Praktické informácie pre zodpovedné osoby

Prihláška na koledovanie

Prihláškou ohlasovanie radostnej zvesti ešte len začína. Prihlášku do Dobrej noviny spolu so súhlasom kňaza je potrebné vyplniť každý rok. Následne vám vystavíme oficiálne poverenie na uskutočnenie zbierky vo vašej farnosti.

Online Papierová

Príručka pre zodpovedné osoby

Ideálna pomôcka pre nové zodpovedné osoby. Nájdeš v nej základné informácie o Dobrej novine, histórii aj súčasnosti. Pripomenie ti zásady verejnej zbierky ako aj tvoje úlohy ako zodpovednej osoby za koledovanie vo farnosti.

Príručka

Informačníky

Aktuálne informácie, dôležité termíny a rozličné pozvánky.

Informačník 1 Informačník 2

Zápisnica z koledovania

Po ukončení koledovania vás prosíme o vyplnenie zápisnice. Budeme radi, ak sa s nami podelíte o to, ako sa vám pracovalo s ponúkanými materiálmi, čo vás oslovilo a ako prebiehalo koledovanie vo vašej farnosti.

Online Papierová Vzor zápisnice Variabilný symbol farnosti