Prehľad prihlásených farností a ich variabilných symbolov

V tabuľke nájdete zoznam prihlásených farností a filiálok do 29. ročníka Dobrej noviny ako aj variabilný symbol pre posielanie vyzbieraných príspevkov (aktualizované 28. 11. 2023). Ak ste sa ešte neprihlásili, urobte tak, čo najskôr. Ďakujeme!