Prehľad prihlásených farností a ich variabilných symbolov

V tabuľke nájdete zoznam prihlásených farností a filiálok do 29. ročníka Dobrej noviny ako aj variabilný symbol pre posielanie vyzbieraných príspevkov (aktualizované 15. 1. 2024). Ak ste sa ešte neprihlásili, urobte tak, čo najskôr. Ďakujeme!