Prosíme zapojené farnosti, aby vykoledované prostriedky zaslali čím skôr na účet verejnej zbierky SK77 1100 0000 0029 4045. V prehľadnej tabuľke si môžete skontrolovať variabilný symbol pre lepšiu identifikáciu platby.

Zápisnica z koledovania je k dispozícii v online alebo papierovej verzii.