V tabuľke nájdete zoznam prihlásených farností a filiálok do 28. ročníka Dobrej noviny k 28. decembru 2022 ako aj variabilný symbol pre posielanie príspevkov.

Ak ste sa ešte neprihlásili, urobte tak, čo najskôr. Ďakujeme!