Tanzánia

Dostavba pastoračného centra v Sukamahela

V roku 2023 podporí Dobrá novina jednorazovo vo výške 10-tisíc EUR dostavbu pastoračného centra v dedine Sukamahela v centrálnej Tanzánii. Táto spolupráca s Diecézou Singida zabezpečí zlepšenie podmienok miestnej komunity kresťanov a zlepší priestor na vzájomné stretávanie, pastoračné aktivity, budovanie vzťahov, prevádzkovanie krúžkov pre miestnu mládež a deti. Na mieste ako farár pôsobí slovenský misionár, otec Peter Majerník.