Tanzánia

Výstavba oplotenia areálu ZŠ Matky Kevin

Malé sestry sv. Františka vedú v mestečku Kisima v diecéze Same na severovýchode Tanzánie základnú školu pre 576 žiakov. Vďaka podpore Dobrej noviny v roku 2018/2019 vo výške 10 560 EUR oplotili areál, čím zabezpečia bezpečnosť žiakov miestnej materskej aj základnej školy. Areál sa totižto nachádza neďaleko hlavnej cesty.