Uganda

Podpora drobného podnikania mladých mamičiek a sirôt

Po rozbehnutí drobného podnikania u 65 farských skupín po celej arcidiecéze sa nasledujúce tri roky sústredí Caritas Tororo na mladé mamičky. 422 mladých mamičiek vo veku do 24 rokov a 60 mladých mužov / sirôt vo veku do 20 rokov absolvuje polročné kurzy v odboroch krajčírstvo, kaderníctvo a catering a pečenie. Získajú tak praktické zručnosti, vďaka ktorým sa budú vedieť postarať o svoje deti a súrodencov. Dobrá novina podporí v roku 2023/2024 tieto aktivity v šiestich farnostiach sumou 45-tisíc EUR. 

Život zachraňujúce operácie detí

Od roku 2000 sa Nemocnica CURE Uganda špecializuje na neurochirurgické operácie detí s hydrocefalom, rázštepom chrbtice, poruchami nervového systému, epilepsiou a mozgovými nádormi. V celej krajine nájdeme okrem CURE už len jedno zariadenie s podobným zameraním. V minulý rok štyria chirurgovia zoperovali 1 870 detí. Ročne sa v nemocnici vykoná viac ako 5 500 CT snímkov mozgu, 550 ultrazvukov, 480 röntgenov a 72-tisíc laboratórnych vyšetrení. Sociálni pracovníci pravidelne navštevujú rodiny malých pacientov, aby zistili, ako sa po operácii zotavujú. Príspevok Dobrej noviny v roku 2023/2024 vo výške 40 275 EUR pokryje náklady na operáciu rodinám, ktoré si takýto dôležitý zákrok pre svoje deti nemôžu dovoliť.

Fyzioterapia a komunitná rehabilitácia pre deti so špeciálnymi potrebami

Rehoľa malých sestier sv. Františka sa stará o 56 detí priamo v centre, ďalších 226 navštevuje rehabilitáciu priamo v komunite. Sociálni pracovníci a terapeuti pracujú nielen s deťmi, ale aj ich rodičmi či starými rodičmi. Každý mesiac prichádzajú do centra lekári/špecialisti, ktorí zdarma vyšetria prítomné choré deti a ušetria tak rodičom nemalé výdavky na cestovné. V spolupráci s miestnymi autoritami vzdelávajú ľudí v komunite a búrajú predsudky o epilepsii, anémii a ďalších chorobách, ktoré trápia ich deti. Dobrá novina podporují aktivity centra v roku 2023/2024 sumou 30-tisíc EUR.

Odborné vzdelávanie pre mladých v okrese Mukono a Wakiso

Odborné učilište v mestečku Kyabakadde ponúka mladým dievčatám krajčírsky kurz a mladých mužom kurz stolárstva a drevárskej výroby. Tým chudobnejším ponúka štipendiá prípadne možnosť si školné odpracovať. V minulom roku Dobrá novina prispela na vybavenie a nevyhnutné náradie novej drevárskej dielne. V júli 2023 sa ponuka učilišťa rozšírila o murársky kurz. Centrum si vďaka podpore koledníkov zakúpila stroj na výrobu kvalitných tehál. Tie budú slúžiť počas praktickej výučby ako aj na predaj v širokom okolí. 20 študentom sa nájde počas školských prázdnin praxi. Partnerom je miestna nezisková organizácia VECECAB. Dobrá novina podporí učilište v roku 2023/2024 sumou 25-tisíc EUR.

Vzdelávanie dospelých v chudobnom okrese Luuka 

Téma vzdelávania dospelých je špecifická a vyžaduje odlišný prístup. Dospelí študenti sa počas dňa starajú o svoje rodiny, domácnosť a zväčša pracujú na poli. Do neformálnej školy chodia dvakrát týždenne vo večerných hodinách. Učebné osnovy sú prispôsobené dospelým študentom a ponúkajú dodatočné predmety, ktoré využijú v praktickom živote. Aktuálne 259 dospelých (58 mužov a 201 žien) sa v rámci večernej školy funkčného vzdelávania učí čítať, písať a počítať. Popri tom si osvojujú témy ako hygiena v domácnosti, efektívne techniky obrábania pôdy, ako si sporiť či ako sa zastať svojich vlastníckych práv pred chamtivými veľkostatkármi. Dobrá novina podporí Kultúrne výskumné centrum Diecézy Jinja v roku 2023/2024 sumou 11 500 EUR.

Školské pomôcky a učebnice pre základnú školu

Vo februári 2023 otvorila svoje brány ZŠ sv. Bruna v Kasenene. Aktuálne ju navštevuje 45 detí. Toto číslo bude postupne narastať. Dobrá novina podporila túto novú školu sumou 2 500 EUR na nákup učebníc a školských pomôcok. Partnerom je rímskokatolícka farnosť Kyabakadde.

Elektrická energia pre Zdravotnícke stredisko Matky Kevin

Rehoľa malých sestier sv. Františka spravuje 31 zdravotníckych zariadení po celej Ugande. Ročne ošetria 2-tisíc pacientov a ďalších 1 300 v teréne. Na svet tu prišlo vyše 70 detí. Sestry získali nové vybavenie a prístroje, na ktoré však staré dva solárne panely nestačili. Dobrá novina podporila sumou 10-tisíc EUR kúpu a inštaláciu nového výkonnejšieho solárneho systému. Stabilný zdroj elektrickej energie znamená nerušené poskytovanie zdravotnej starostlivosti a bezpečie pre pacientov, ako aj samotný personál.

Počítače pre Zdravotnícku školu sv. Michala

Zdravotnícku školu sv. Michala v Rubage navštevuje 620 študentov v odboroch fyzioterapia, pôrodníctvo, laboratórny asistent a zdravotná sestra v trvaní 1,5 až 3 roky. Dobrá novina podporí v roku 2023 nákup dodatočných počítačov pre skvalitnenie výučby sumou 20 000 EUR. Študenti sa naučia pracovať s počítačmi, budú si môcť vyhľadávať aktuálne a doplňujúce informácie v rámci preberaného učiva.

Už viac ako 28 rokov pôsobí Dobrá novina v krajinách subsaharskej Afriky, najmä vo východnej Afrike. Budeme veľmi radi, ak sa nás rozhodnete podporiť.

CHCEM VÁS PODPORIŤ