Uganda

Centrum pre deti s postihnutím v Nkokonjeru
Rehoľa malých sestier sv. Františka (LSOFS) sa stará o 80 detí priamo v centre, ďalších 260 navštevuje priamo v komunite. Sociálni pracovníci a terapeuti pracujú nielen s deťmi, ale aj ich rodičmi. Dobrá novina podporuje prácu sestier v roku 2019 sumou 24-tisíc EUR.

Rozšírenie Zdravotníckeho strediska Matky Kevin
Dobrá novina podporí stavbu novej budovy zdravotného strediska a nákup laboratórneho vybavenia v hodnote 46 320 EUR. Stredisko v Kavule spravuje Rehoľa malých sestier sv. Františka (LSOFS).

Podpora podnikateľských aktivít farských skupín
Spoločne s Caritas Tororo podporuje Dobrá novina podnikateľské iniciatívy vyše 50 farských skupín grantami vo výške 570 až 860 EUR. Celkový príspevok v roku 2019 predstavuje 20-tisíc EUR.

Podpora mladých matiek
Caritas Tororo počas pilotného projektu poskytne kurz šitia a drobného podnikania 90 mladým matkám, ktoré sa samy starajú o svoje deti. Príspevok Dobrej noviny predstavuje 22 360 EUR.

Neurochirurgické operácie detí
V Detskej nemocnici CURE v Mbale ročne zoperujú 1 500 detí. Ročný príspevok Dobrej noviny v sume 50-tisíc EUR pokrýva náklady 267 rodín, ktoré by si operáciu svojho dieťaťa nemohli dovoliť.