Uganda

Podpora drobného podnikania a odborného vzdelávania mladých mamičiek
Spoločne s Caritas Tororo podporuje Dobrá novina podnikateľské iniciatívy 69 farských skupín grantami vo výške do 700 EUR. Viac ako 540 mužov a 1 300 žien sa venuje pestovaniu arašidov, spracovaniu medu, poskytovaniu cateringových služieb a výrobe a predaju umeleckých výrobkov. Okrem toho 120 mladých mamičiek v 4 vybraných farnostiach vo veku 12 – 24 rokov absolvuje polročné kurzy šitia a kaderníctva. Príspevok Dobrej noviny na rok 2022/2023 je vo výške 35-tisíc EUR.

Neurochirurgické operácie pre deti v Mbale
V Detskej nemocnici CURE minulý rok postúpilo operáciu 21 dospelých a 1 728 detí. Ročný príspevok Dobrej noviny v roku 2022/2023 v sume 49 500 EUR pokryje nevyhnutné náklady rodinám, ktoré by si inak operáciu svojho dieťaťa nemohli dovoliť.

Centrum pre deti s postihnutím v Nkokonjeru
Rehoľa malých sestier sv. Františka sa stará o 80 detí priamo v centre, ďalších 260 navštevuje priamo v komunite. Sociálni pracovníci a terapeuti pracujú nielen s deťmi, ale aj ich rodičmi. Každý mesiac prichádzajú do centra lekári – špecialisti, ktorí vyšetria choré deti priamo v komunite a ušetria rodičom cestovné náklady. V spolupráci s miestnymi autoritami vzdelávajú komunitu a búrajú predsudky o epilepsii, anémii a ďalších chorobách, ktoré trápia ich deti. Dobrá novina podporuje aktivity centra ročne sumou 25-tisíc EUR.

Rozvoj drevárskej výroby
Odborné učilište v mestečku Kyabakadde ponúka mladým dievčatám krajčírsky kurz a mladých mužom kurz stolárstva a drevárskej výroby. Tým chudobnejším ponúka štipendiá prípadne možnosť si školné odpracovať. Výučba drevárskej výroby začala v roku 2020 a Dobrá novina ju podporí v roku 2022/2023 sumou 21-tisíc EUR, ktoré budú použité na nákup dodatočného vybavenia a náradia. Partnerom je miestna nezisková organizácia VECECAB.

Funkčné vzdelávanie dospelých
Téma vzdelávania dospelých je špecifická a vyžaduje odlišný prístup. Dospelí študenti sa počas dňa starajú o svoje rodiny, domácnosť a pracujú na poli. Do neformálnej školy chodia dvakrát týždenne vo večerných hodinách. Učebné osnovy sú prispôsobené dospelým študentom a ponúkajú dodatočné predmety, ktoré využijú v praktickom živote. Popri čítaní, písaní a počítaní sú to témy ako hygiena v domácnosti, efektívne techniky poľnohospodárstva, sporenie v rodine či problematika vlastníckych práv k pôde a komunikácia s miestnymi úradmi. Dobrá novina podporí Kultúrne výskumné centrum v roku 2022/2023 sumou 19-tisíc EUR.

Školské pomôcky a učebnice pre základnú školu
Vo februári 2023 otvorila svoje brány ZŠ sv. Bruna v Kasenene. Aktuálne ju navštevuje 45 detí. Toto číslo bude postupne narastať. Dobrá novina podporila túto novú školu sumou 2 500 EUR na nákup učebníc a školských pomôcok. Partnerom je rímskokatolícka farnosť Kyabakadde.

Elektrická energia pre Zdravotnícke stredisko Matky Kevin
Rehoľa malých sestier sv. Františka spravuje 31 zdravotníckych zariadení po celej Ugande. Ročne ošetria 2-tisíc pacientov a ďalších 1 300 v teréne. Na svet tu prišlo vyše 70 detí. Sestry získali nové vybavenie a prístroje, na ktoré však staré dva solárne panely nestačili. Dobrá novina podporila sumou 10-tisíc EUR kúpu a inštaláciu nového výkonnejšieho solárneho systému. Stabilný zdroj elektrickej energie znamená nerušené poskytovanie zdravotnej starostlivosti a bezpečie pre pacientov, ako aj samotný personál.

Zabezpečenie pitnej vody pre tri dediny v Ntenjeru-Kisoga
Komunitná organizácia Nkwenge Cultural Troupe ponúka mladým ľuďom možnosť prostredníctvom hudby, tanca a divadla kreatívne tráviť voľný čas a cez svoju umeleckú činnosť podporovať sociálne slabších v komunite. Organizácia distribuuje potravinovú a materiálnu pomoc pre seniorov, siroty a zraniteľné skupiny v okrese Mukono. V miestnej komunite vyvŕtali tri studne a zabezpečili tak tisíckam ľudí prístup k nezávadnej pitnej vode. Dobrá novina podporila ich aktivitu sumou 20-tisíc EUR.

Už viac ako 28 rokov pôsobí Dobrá novina v krajinách subsaharskej Afriky, najmä vo východnej Afrike. Budeme veľmi radi, ak sa nás rozhodnete podporiť.

CHCEM VÁS PODPORIŤ