Uganda

Podpora drobného podnikania farských skupín
Spoločne s Caritas Tororo podporuje Dobrá novina podnikateľské iniciatívy 69 farských skupín grantami vo výške do 700 EUR. Viac ako 500 mužov a 1 500 žien sa venuje pestovaniu arašidov, spracovaniu medu, poskytovaniu cateringových služieb a výrobe a predaju umeleckých výrobkov. Ročný príspevok Dobrej noviny je vo výške 30-tisíc EUR.

Neurochirurgické operácie pre deti v Mbale
V Detskej nemocnici CURE minulý rok postúpilo operáciu 43 dospelých a 1 332 detí. Ročný príspevok Dobrej noviny v sume 50-tisíc EUR pokryje nevyhnutné náklady 310 rodinám, ktoré by si inak operáciu svojho dieťaťa nemohli dovoliť.

Centrum pre deti s postihnutím v Nkokonjeru
Rehoľa malých sestier sv. Františka sa stará o 80 detí priamo v centre, ďalších 260 navštevuje priamo v komunite. Sociálni pracovníci a terapeuti pracujú nielen s deťmi, ale aj ich rodičmi. Každý mesiac prichádzajú do centra lekári – špecialisti, ktorí vyšetria choré deti priamo v komunite a ušetria rodičom cestovné náklady. V spolupráci s miestnymi autoritami vzdelávajú komunitu a búrajú predsudky o epilepsii, anémii a ďalších chorobách, ktoré trápia ich deti. Dobrá novina podporuje aktivity centra ročne sumou 25-tisíc EUR.

Už viac ako 27 rokov pôsobí Dobrá novina v krajinách subsaharskej Afriky, najmä vo východnej Afrike. Budeme veľmi radi, ak sa nás rozhodnete podporiť.

CHCEM VÁS PODPORIŤ