Kalendár podujatí

Október

4. október – farnosti sa začínajú prihlasovať do 29. ročníka Dobrej noviny (prihláška a prehľad materiálov s ukážkami).

20. až 22. október Kolednícky kurz Dobrej noviny.

Nácvik koledníckeho programu na Koledníckom kurze Dobrej noviny, 2022.

November

11. a 13. novemberDeň Dobrej noviny v diecézach (viac info).

16. november o 19:30 – webinár Ako oživiť farnosť cez Dobrú novinu.

21. a 27. november o 19:00 – webinár O koledníckom stretku.

Koledníci z Bardejova, 2022.

December

3. december – začína sa príprava na Vianoce s adventným kalendárom HVIEZDY NAD BETLEHEMOM (na stiahnutie).

9., 10. a 16. december – sväté omše a liturgie spojené s vyslaním koledníkov v diecézach (viac info).

12. december o 19:00 – rozvojový webinár z cyklu Východnou Afrikou s Dobrou novinou.

15. december – začíname sa modliť deviatnik Kto dá prístrešie Svätej rodine? (na stiahnutie).

24. december až 6. január – koledujeme s Dobrou novinou.