Materiály na stiahnutie pre zodpovedné osoby

Aj v jubilejnom 25. ročníku sme pre vás pripravili bohatú ponuku informačných, vzdelávacích a metodických materiálov pre prácu s deťmi a veriacimi vo vašej farnosti.

Pre každý ročník koledovania je potrebné vyplniť prihlášku aj so súhlasom kňaza. Na základe tejto prihlášky vám vystavíme poverenie na uskutočnenie zbierky vo vašej farnosti.

Prihláška na koledovanie

Prihláška

Príručka pre zodpovedné osoby

Ideálna pomôcka pre nové zodpovedné osoby. Nájdeš v nej základné informácie o Dobrej novine, histórii aj súčasnosti. Pripomenie ti zásady verejnej zbierky ako aj tvoje úlohy ako zodpovednej osoby za koledovanie vo farnosti.

Príručka (2017)

Metodické materiály

Predstavenie ročnej témy ako aj námety na kolednícke stretká počas Adventu či samotný kolednícky program. K dispozícii máš aj staršie vydania.

Aktuálne vydanie - 25. ročník Fotografie a fotopríloha - 25. ročník Krátke dokumentárne filmy - 25. ročník Archív predošlých ročníkov Kolednícky program, scénky

Námety na koledovanie

Obohaťte váš kolednícky program o nové scénky či piesne.

Spevník (2012) CD s koledami a spevníkom (2002) CD Jambo Watoto (2007) Jasličková slávnosť (2015)

Informačníky

Aktuálne informácie pre zodpovedné osoby, termíny, kurzy a pozvánky.

Informačník 1 Informačník 2 Informačník 3

Dobré noviny Dobrej noviny

Fotoreportáž z kenskej Turkany, detská dvojstránka či prehľad projektov podporovaných Dobrou novinou. 16 strán zaujímavostí o koledníckej akcii.

25. ročník Archív predošlých ročníkov

Projekty Dobrej noviny v roku 2020

Výber z projektov, ktoré podporíme zo zbierky v roku 2020.

Projekty 2020

Zápisnica z koledovania

Zápisnicu prosíme poslať najneskôr 5 dní po ukončení koledovaní vo farnosti na adresu eRka alebo ako čitateľný scan na dn@erko.sk.

Zápisnica