Materiály na stiahnutie

Prihláška na koledovanie

Prihlášku aj so súhlasom kňaza je potrebné vyplniť každý rok. Následne vám vystavíme oficiálne poverenie na uskutočnenie zbierky vo vašej farnosti.

Online Papierová verzia

Informačníky

Aktuálne informácie pre zodpovedné osoby, termíny, online stretnutia a rozličné pozvánky.

Informačník 1

Príručka pre zodpovedné osoby

Ideálna pomôcka pre nové zodpovedné osoby. Nájdeš v nej základné informácie o Dobrej novine, histórii aj súčasnosti. Pripomenie ti zásady verejnej zbierky ako aj tvoje úlohy ako zodpovednej osoby za koledovanie vo farnosti.

Príručka

Adventný kalendár pre deti

Adventný kalendár je určený pre deti. Na každý deň sú pripravené úlohy a modlitby, za ktoré si deti vyfarbujú mozaiku Svätej rodiny. Zámerom je vyvážiť dobrými skutkami neprávosti, ktoré sa dejú ľuďom v Afrike. Tento adventný kalendár je zároveň prílohou decembrového Rebríka.

Adventný kalendár

Deviatnik pre rodiny

Pobožnosť pre rodiny na 9 dní pred Vianocami. Pobožnosť sa dá využiť aj so stretkom prípadne aj iba v jednej rodine. Obraz svätej rodiny namaľoval kenský umelec Adam Masava, dlhoročný priateľ Dobrej noviny.

Deviatnik Obraz Svätej rodiny

Animovaný film

Krátky animovaný film o kuchárovi Georgeovi. Začal podnikať a zaobstaral si solárny panel. Jeho rodina doteraz nepoznala taký luxus, akým je elektrina. Čo ušetria na svietení, použijú na nákup školských pomôcok pre svoje deti.

Stiahnuť

Metodické materiály

Predstavenie ročnej témy ako aj námety na kolednícke stretká počas Adventu či samotný kolednícky program. K dispozícii aj staršie vydania.

Aktuálne vydanie Herný plán k stretku (Tip 3) Archív predošlých ročníkov Kolednícky program, scénky Požehnanie domu koledníkmi

Projekty Dobrej noviny

Prehľad projektov, ktoré podporí Dobrá novina v roku 2022.

Brožúrka Pre farnosť (PDF) Pre farnosť (PPT)

Námety na koledovanie

Obohaťte váš kolednícky program o nové scénky či piesne.

Koledy (2020) Jasličková slávnosť (2015) Spevník (2012) CD Jambo Watoto (2007) CD, koledy, spevník (2002)

Dobré noviny Dobrej noviny

Rozhovor s novým riaditeľov Dobrej noviny, pohľad na prácu s matkami očami koordinátorky a matky Ruth Nyaloliovej, detská dvojstránka či ako slávia Vianoce v Ugande a Etiópii.

27. ročník Archív Dobrých novín

Zápisnica z koledovania

Online zápisnica Papierová verzia