Materiály na stiahnutie

Prihláška na koledovanie

Prihlášku aj so súhlasom kňaza je potrebné vyplniť každý rok. Následne vám vystavíme oficiálne poverenie na uskutočnenie zbierky vo vašej farnosti.

Online Papierová verzia

Informačníky

Aktuálne informácie pre zodpovedné osoby, termíny, online stretnutia a rozličné pozvánky.

Informačník 1

Príručka pre zodpovedné osoby

Ideálna pomôcka pre nové zodpovedné osoby. Nájdeš v nej základné informácie o Dobrej novine, histórii aj súčasnosti. Pripomenie ti zásady verejnej zbierky ako aj tvoje úlohy ako zodpovednej osoby za koledovanie vo farnosti.

Príručka

Metodické materiály

Predstavenie ročnej témy ako aj námety na kolednícke stretká počas Adventu či samotný kolednícky program. K dispozícii aj staršie vydania.

Aktuálne vydanie Herný plán k stretku (Tip 3) Archív predošlých ročníkov Kolednícky program, scénky Požehnanie domu koledníkmi

Námety na koledovanie

Obohaťte váš kolednícky program o nové scénky či piesne.

Koledy (2020) Jasličková slávnosť (2015) Spevník (2012) CD Jambo Watoto (2007) CD, koledy, spevník (2002)

Dobré noviny Dobrej noviny

Rozhovor s novým riaditeľov Dobrej noviny, pohľad na prácu s matkami očami koordinátorky a matky Ruth Nyaloliovej, detská dvojstránka či ako slávia Vianoce v Ugande a Etiópii.

27. ročník Archív Dobrých novín

Zápisnica z koledovania

Online zápisnica Papierová verzia