Materiály na stiahnutie pre zodpovedné osoby

Pre každý ročník koledovania je potrebné vyplniť prihlášku aj so súhlasom kňaza. Na základe tejto prihlášky vám vystavíme poverenie na uskutočnenie zbierky vo vašej farnosti.

Film Mary Baluka

Prihláška na koledovanie – online alebo papierová

Online prihláška Papierová prihláška

Príručka pre zodpovedné osoby

Ideálna pomôcka pre nové zodpovedné osoby. Nájdeš v nej základné informácie o Dobrej novine, histórii aj súčasnosti. Pripomenie ti zásady verejnej zbierky ako aj tvoje úlohy ako zodpovednej osoby za koledovanie vo farnosti.

Príručka

Metodické materiály

Predstavenie ročnej témy ako aj námety na kolednícke stretká počas Adventu či samotný kolednícky program. K dispozícii aj staršie vydania.

Aktuálne vydanie - 26. ročník Fotopríloha - 26. ročník Archív predošlých ročníkov Kolednícky program, scénky

Námety na koledovanie

Obohaťte váš kolednícky program o nové scénky či piesne.

Koledy z metodických materiálov (2020) Jasličková slávnosť (2015) Spevník (2012) CD s koledami a spevníkom (2002) CD Jambo Watoto (2007)

Informačníky

Aktuálne informácie pre zodpovedné osoby, termíny, online stretnutia a rozličné pozvánky.

Informačník 1 Informačník 2 Informačník 3

Dobré noviny Dobrej noviny

Rozhovor s novým riaditeľov Dobrej noviny, pohľad na prácu s matkami očami koordinátorky a matky Ruth Nyaloliovej, detská dvojstránka či ako slávia Vianoce v Ugande a Etiópii.

26. ročník Archív predošlých ročníkov

Projekty Dobrej noviny v roku 2021

Výber z projektov, ktoré podporíme zo zbierky 26. ročníka.

Projekty 2021

Zápisnica z koledovania – online alebo papierová

Online zápisnica Papierová zápisnica