Ochrana osobných údajov

Občianske združenie eRko – HKSD venuje pozornosť zabezpečeniu ochrany Vašich osobných údajov. V súvislosti s prijatím novej právnej úpravy zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, účinného od 25. mája 2018 a nariadením EÚ č. 2016/679 o GDPR najdete na tejto stránke všetky potrebné informácie, ktoré opisuju, ako používame osobné údaje, ktoré o Vás získavame a zhromažďujeme.