Ako koledovať s Dobrou novinou

Pridajte sa ku koledníkom Dobrej noviny a prinášajte radosť všetkým ľuďom! Ako na to? Je to jednoduché!

1. Prihláste svoju farnosť.

Jednoduchú prihlášku vyplníte a podpíšete spolu so správcom farnosti.

2. Objednajte si materiály.

Súčasťou prihlášky je aj objednávka materiálov pre farnosť. K dispozícii máte prehľad materiálov s ukážkami. 

3. Príďte na Deň Dobrej noviny vo svojej diecéze.
11. novembra a 13. novembra, podrobné info na tejto stránke.

4. Zorganizujte pre deti kolednícke stretká počas Adventu.

Inšpirujte sa metodickými materiálmi. V novembri pre vás pripravujeme webinár o tom, ako viesť koledníckej stretko.

5. Nacvičte s deťmi koledy, vinše alebo peknú scénku.

K dispozícii máte archív koledníckych programov, kolied, CD s piesňami či spevník.

6. Zoberte koledníkov na svätú omšu s biskupom.

Podrobné info na tejto stránke.

7. Vyveste plagáty vo farnosti a predstavte ľuďom Dobrú novinu.

8. Koledujte s Dobrou novinou od 24. decembra až do 6. januára.

Podľa uváženia môžete koledovať od domu k domu alebo na svätej omši po dohode s kňazom. U navštívených rodín môžete nechať leták a Dobré noviny Dobrej noviny. Počas koledovanie dbáme na dodržiavanie pravidiel verejnej zbierky ako aj vnútorných zásad Dobrej noviny.

9. Poďakujte sa deťom a farníkom.

Vhodné sú aj farské oznamy. Otočte plagát a na druhú stranu zapíšte vykoledovanú sumu.

10. Pošlite zápisnicu a vyzbieranú sumu do 5 dní od koledovania.

Pri prevode použite variabilný symbol, ktorý bol vašej farnosti pridelený. Nájdete ho na poverení pre zodpovednú osobu príp. na tejto stránke. Urýchlite tým identifikáciu platby. Pri zápisnici je k dispozícii aj vzorová ukážka.

11. Pripravte pre deti pokolednícke stretko a rozdajte koledníkom darčeky.

Tie ste si objednávali spolu s materiálmi.

12. Pomodlite sa za všetkých koledníkov, Dobrú novinu a našich priateľov vo východnej Afrike.

Všetky najdôležitejšie informácie nájdete v Informačníku 1 a Príručke pre zodpovedné osoby. Ak máte otázky, ozvite sa nám na dn@erko.sk alebo 0908 183 410. Radi vám poradíme.