Pozývame vás na Deň Dobrej noviny (býv. Stretnutie zodpovedných osôb) vo vašej diecéze. Čaká vás veľa zaujímavých informácií, workshopy, inšpiratívni hostia ako aj premiéra animovaného filmu k tohtoročnej téme Staň sa svetlom aj ty. Môžete sa tešiť na predstavenie aktuálnej témy a pro-ektov, ktoré Dobrá novina podporuje, ako aj spoločenstvo ľudí nadšených pre Dobrú novinu.

Ak nemôžete prísť osobne, pošlite za seba zástupcu alebo sa dohodnite so zodpovednou osobou zo susednej farnosti. Prevzatím propagačných materiálov urýchlite ich distribúciu. Osobnou účasťou nám pomôžete pri plánovaní vysielacích svätých omší a svätých liturgií.

Spoločná fotografia zo stretnutia v Prešove, 2022.

Sobota 11. novembra

Košická arcidiecéza, Košická eparchia a Prešovská archieparchia

Mesto: Prešov
Miesto: Námestie Kráľovnej pokoja 7373/1, Prešov (miestnosť pod
Kostolom Kráľovnej pokoja)
Čas stretnutia: 9:00 – 12:00
Kontakt: Beáta Baranová, 0908 839 338, Martin Pastyrik, 0915 511 922
Poznámka: Na miesto konania sa dá dostať z autobusovej / vlakovej stanice MHD linkami č. 4 a 8. Zastávka Nám. Kráľovnej pokoja, veľký modrý kostol.

Spišská diecéza

Mesto: Ružomberok
Miesto: Gymnázium sv. Andreja, Námestie Andreja Hlinku 5, Ružomberok
Čas stretnutia: 10:30 – 13:00
Kontakt: Miroslava Siteková, 0910 543 320

Rožňavská diecéza

Mesto: Brezno
Miesto: Farský úrad, Námestie M. R. Štefánika 32, Brezno
Čas stretnutia: 14:00 – 16:00
Kontakt: Viktória Kelementová, 0949 877 927
Poznámka: Fara sa nachádza na Hlavnom námestí za zvonicou (vstup bude označený plagátom).

Banskobystrická diecéza

Mesto: Zvolen
Miesto: Základná škola sv. Dominika Savia, M. M. Hodžu 1732, Zvolen
Čas stretnutia: 9:30 – 11:30 (12:00)
Kontakt: Soňa Červeňáková, 0917 550 042
Poznámka: Prosíme priniesť si so sebou prezuvky.

Žilinská diecéza

Mesto: Žilina
Miesto: Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, Žilina
Čas stretnutia: 9:00 – 12:00
Kontakt: Zuzana Mitošinková, 0908 832 876
Mapa: odkaz

Nitrianska diecéza

Mesto: Nitra – Klokočina
Miesto: Cirkevné centrum voľného času, Pavla Straussa 3, Nitra-Klokočina
Čas stretnutia: 10:00 – 12:00
Kontakt: Veronika Sádovská, 0907 593 899

Trnavská arcidiecéza

Mesto: Trnava
Miesto: Františkánsky kláštor, Františkánska 1, Trnava
Čas stretnutia: 9:00 – 12:00
Kontakt: Peter Madeja, 0910 432 480

Pondelok 13. novembra

Bratislavská arcidiecéza

Mesto: Bratislava
Miesto: Quo Vadis, Hurbanovo námestie 1, Bratislava
Čas stretnutia: 17:30 – 19:00
Kontakt: Kristína Kollerová, 0911 090 797