Milí priatelia Dobrej noviny!

V mene eRka, nášho detského hnutia, Vám zo srdca ďakujem za koledovanie v 29. ročníku Dobrej noviny.

Bardejov
Bardejov

Od skončenia vianočného obdobia nás napĺňa veľká vďačnosť za krásne koledovanie vo farnostiach po celom Slovensku. Vaše správy o tom, ako ste s deťmi koledovali, koľko rodín ste na Vianoce potešili, koľko radosti ste pri tom zažili a Vaše svedectvá o veľkej štedrosti ľudí dodnes prijímame s nemým úžasom. A tento náš úžas a vďaku chceme aj na februárových cestách po východnej Afrike zaniesť ľuďom, ktorým má naše spoločné úsilie pomáhať. 

Hoci si na presné počty koledníkov, navštívených rodín aj výsledok zbierky musíme počkať do oficiálneho záveru 29. ročníka, teda do konca marca, už teraz s Vami chceme zdieľať našu radosť z veľkého diela, ktoré Vy všetci tvoríte.

Veľká Lehota
Veľká Lehota

Dnes už vieme povedať, že Dobrá novina za posledný rok opäť vyrástla. Do koledovania sa zapojilo viac farností i koledníkov a verejná zbierka už tiež prekročila výsledok tej minuloročnej, teda neuveriteľných 1,2 milióna EUR.

Ak by to bolo možné, najradšej by som sa Vám všetkým poďakoval osobne. Prijmite však, prosím, aj túto písomnú formu.

Trenčianske Teplice
Trenčianske Teplice

Dobrá novina je dielom detí, preto moje prvé ĎAKUJEM patrí práve Vám, milé deti. Opäť ste nám všetkým ukázali, ako veľmi túžite robiť tento svet lepším, ako veľmi chcete rozžiariť svetlo nádeje v srdciach druhých, hoc aj milým slovom, vianočnou koledou alebo úsmevom. Ďakujem Vám za to, že neostávate v pohodlí svojich domovov, ale vychádzate v ústrety tým, ktorí potrebujú Vaše svetlo.

Moje vďaky tiež smerujú všetkým animátorom a zodpovedným osobám za Dobrú novinu. Vy ste pre nás veľkou motiváciou, keď sa každoročne rozhodujete s odhodlanosťou zapojiť do Dobrej noviny, teda pripraviť pre deti kolednícke stretká v Advente, zorganizovať koledovanie v rodinách Vašich farností a zabezpečiť priebeh verejnej zbierky. Keď si predstavíme, že mnohí a mnohé z Vás ešte s deťmi pripravujete jasličkové pobožnosti, ostáva nám len obdiv nad Vašou zanietenosťou. Ďakujem za Vašu ochotu viesť deti a pripraviť im i Vašim farníkom krásne zážitky z vianočného koledovania.

Drienica
Drienica

Takisto sa chcem zo srdca poďakovať všetkým našim kňazom a biskupom. Vaše požehnanie pre Dobrú novinu a jej koledníkov je nevyhnutným základným kameňom pri všetkých našich aktivitách. Ďakujeme, že nás sprevádzate svojou otcovskou starostlivosťou a modlitbami.

Napokon sa chcem úprimne poďakovať všetkým darcom – teda rodinám i jednotlivcom, ktorí prispeli do zbierky, aby svojím darom priniesli do afrických krajín svetlo ľuďom žijúcim v tme chudoby alebo inej formy nespravodlivosti. Keď nám prichádzajú správy z farností, mnohé nás informujú, že zaznamenali vyššiu zbierku ako po minulé roky. To svedčí o Vašej veľkej štedrosti a veľkodušnosti, pred ktorou máme veľkú úctu a bázeň. Ďakujem Vám všetkým, že nielen deťom u nás doma, ale celému svetu ukazujete, aké dôležité je deliť sa a byť citlivý na potreby druhých.

Bardejov
Bardejov

Na záver sa chcem ešte poďakovať všetkým mojim kolegom v eRku, v Komisii Dobrej noviny a v tíme Dobrej noviny, ktorý mám na starosti. Je pre mňa veľkým potešením a nezaslúženým darom pracovať s Vami na zveľaďovaní diela Dobrej noviny. Ďakujem Vám za spoluprácu a veľké nasadenie počas príprav i všetkých aktivít 29. ročníka koledníckej akcie.

Nech dobrotivý Boh odmení dobré skutky každého dobrodinca Dobrej noviny a nech Vás všetkých napĺňa jeho Láska, ktorá prišla na svet ako Svetlo.

Nech je nad nami dobrotivosť Pána, nášho Boha;
upevňuj dielo našich rúk,
dielo našich rúk upevňuj! (Ž 90, 17)

Daniel Fiala
Riaditeľ Dobrej noviny

Publikované: 30. 1. 2024