V januári 2024 začala svoju cestu premeny z pastierov na farmárov ďalšia skupina Turkancov. Čaká ich päť intenzívnych mesiacov v školiacom centre púštneho poľnohospodárstva v Lobure na severe Kene. Nová skupina pozostáva prevažne z mladých žien a mužov, ktorí sa rozhodli investovať do svojej budúcnosti a zlepšiť svoje živobytie. 

Pastiersky spôsob života už nie je atraktívny a udržateľný, pretože opakujúce sa dlhé suchá ničia krajinu. Bez pastviny sa nedarí kozám či ťavám, a tak sa obrovské stáda zvierat, ktoré sú znakom blahobytu, stávajú minulosťou. 

Program púštneho poľnohospodárstva Furrows in the Desert na severe Kene sa za desať rokov svojej existencie už etabloval a záujemcom ponúka dobre fungujúcu alternatívu alebo doplnok k pastierskemu spôsobu života. Komunita misionárov sv. Pavla Apoštola a Márie, Matky Cirkvi (MCSPA), pod záštitou Katolíckej diecézy Lodwar, je v tejto oblasti dobre známa aj inými svojimi komunitnými aktivitami. Aj preto záujem o účasť na kurze púštneho poľnohospodárstva v komunitách z roka na rok rastie. Okrem účasti na kurze totiž absolventi dostanú aj štartovacie balíčky na založenie vlastnej farmy a k tomu niekoľkomesačné sprevádzanie tímom z Loburu.

Školiace centrum púštneho poľnohospodárstva Furrows in the Desert

V uplynulom roku sme sa do programu púštneho poľnohospodárstva zapojili i my zo Slovenska. Prvá skupina farmárov, medzi ktorými boli tri ženy, “maturovali” v decembri 2023. Ich štúdium sme finančne podporili z programu SlovakAid i zo zdrojov Dobrej noviny. Tieto dni si už pripravujú vlastné políčka neďaleko svojich domovov v Kaikore, Napeikare a Lokudongo. Čím si do tohto momentu prešli a čo čaká nových poľnohospodárskych nadšencov?  

Prvá skupina študentov, ktorej štúdium sme podporili zo Slovenska a ktorá skončila kurz v decembri 2023.

Ak ste sa dostali medzi účastníkov kurzu, pracovníci programu Furrows in the Desert navštívili vašu dedinu či mestečko a prešli ste výberom, pri ktorom boli aj starejší z vašej komunity. Preukázali ste svoju ochotu, motiváciu a odvahu prijať poľnohospodárstvo ako nový spôsob života. Mali ste prísľub prístupu k pôde a vode na pestovanie plodín. Po skončení kurzu ste pripravení používať kvapkovú závlahu a venovať sa obrábaniu pôdy na svojej farme, pričom musíte byť schopní zvládať poľnohospodárske práce. Prispeli ste aj dvoma kozami, čím ste preukázali vážnosť svojho záujmu o účasť na kurze. Toto všetko nie je vôbec málo v porovnaní s pastierskym spôsobom života :).  

Kvapková závlaha je vo vyprahnutej Turkane veľmi efektívna, keďže voda je vzácna, a takto sa dostane rovno ku korienkom rastlín.

Po výbere sa začalo päť intenzívnych mesiacov teoretickej a najmä praktickej výučby na modelovej zeleninovej a ovocnej farme. Intenzívny kurz je nevyhnutný, nakoľko je pestovanie plodín pre všetkých novou aktivitou. Preto vybraní kandidáti opúšťajú svoje domovy, bývajú v školiacom centre v Lobure a sústreďujú sa výlučne na svoj tréning. Poľnohospodárstvo nie sú len vedomosti, ale aj kultúra a spôsob života. Pre Turkancov posun od pastierstva k pestovaniu plodín nie je jednoduchá zmena, ale proces, ktorý potrebuje svoj čas.

Až 90 % výučby prebieha učením sa prácou.

Študenti sa naučili všetko od prípravy pôdy až po varenie jedla z vypestovaných plodín. Najskôr teoreticky a potom zažívali praktickú skúsenosť na farme. Štúdiu sa venovali šesť dní v týždni. Iba nedeľa bola voľným dňom. 

Uprostred kurzu, teda po 10 týždňoch, mali študenti 10-dňovú prestávku na návštevu svojich rodín. Nebol to však iba radostný čas s rodinou a ničnerobenie. Počas týchto dní si pripravili kompost, aby sa dal použiť hneď po ukončení kurzu a návrate domov. Označili si svoj pozemok a vybrali si dvoch asistentov či asistentky, s ktorými budú spoločne pracovať na novej farme. Asistenti nesmú byť z rodiny, aby sa pestovanie plodín rozšírilo v komunite a malo z neho osoh čo najviac domácností. Kým sa vrátili z kurzu domov, tak asistenti zabezpečili prírodné oplotenie pozemku z dostupných tŕňových kríkov. Iba v Napeikare sme postavili pletivový plot, pretože mestečko sa rozrastá a konáre z kríkov by neboli dostatočnou ochranou pred pasúcimi sa zvieratami a okoloidúcimi ľuďmi. 

Ukážka z ilustrovanej príručky, ktorá je pre novovyškolených pestovateľov pomocníkom pri pestovaní vo vlastných záhradách. 

Ako sme už spomínali, päť mesiacov je časom zmeny z pastierov na farmárov. Ten sa nezaobíde bez každodenných výziev. Študenti i študentky si musia v prvom rade privyknúť na rutinu a náročnú fyzickú prácu na farme. Nevyhli sa teda ani svalovej horúčke či bolesti, a tak svoje dni museli doplniť aj o strečing tela. Nové stravovanie obohatené o veľa zeleniny a ovocia bola tiež jedna z väčších výziev. Tradičná strava totiž pozostáva z mäsa a suchých jedál, ako sú ryža či ugali, čo je veľmi hustá kukuričná kaša tvarovaná do bochníka. Strastiplná zmena v spôsobe stravovania je však veľmi dôležitá, pretože čerství absolventi musia byť po skončení kurzu najlepšími ambasádormi svojich poľnohospodárskych produktov. 

V Turkane s kvapkovou závlahou vypestujete tekvice, melóny, rôznu listovú zeleninu, baklažány, paradajky a iné.

Po piatich mesiacoch prišiel čas záverečných skúšok a slávnostné odovzdávanie certifikátov o ukončení štúdia, na ktoré prišli viacerí zástupcovia miestnych inštitúcii. Slávnosti predsedala pani Janerose Tioko z turkanského Ministerstva poľnohospodárstva, rozvoja hospodárskych zvierat a rybolovu. Vo svojom príhovore vyjadrila obdiv k energii a významnej účasti žien v poľnohospodárstve. Vyzvala absolventky kurzu, aby boli aktívne a podelili sa o svoje získané vedomosti a zručnosti s ďalšími ženami a mládežou. Ostatní hostia vyjadrili svoj záväzok spolupracovať so školiacim centrom Furrows in the Desert a pochválili pozitívny dopad programu na šírenie poľnohospodárskych aktivít na severe Turkany. 

Pani Janerose Tioko sa prihovára absolventom kurzu počas slávnostného odovzdávania certifikátov. 
Okrem certifikátov o ukončení kurzu boli spomedzi študentov špeciálne ocenení šiesti študenti za vzorné plnenie zverených úloh.

Projekt Púštneho poľnohospodárstva v kenskej Turkane sa od júla 2023 do júna 2025 realizuje z prostriedkov oficiálnej rozvojovej spolupráce SR. Z programu SlovakAid sme naň získali dotáciu takmer 200-tisíc eur a z koledníckej zbierky Dobrá novina sme ho podporili sumou 20-tisíc eur.

Dnes už novopečení farmári a nové odhodlané farmárky zo skupiny vyškolenej v minulom roku zažívajú realitu každodenného života, v ktorej uplatňujú svoje nové a jedinečné vedomosti a zručnosti. Držíme im v tom palce! A ktoré plodiny budú zbierať o tri mesiace? O tom sa možno presvedčíme i na vlastné oči a určite vám dáme vedieť. 

Pripravila: Darina Maňurová
Fotografie: MCSPA a Dobrá novina, 2023

Uverejnené: 20. 2. 2024

SlovakAid Caritas Lodwar MCSPA