Hľadáme dvoch dobrovoľníkov do Ugandy

Dobrovoľník Matúš počas návštev klientov z centra Nový život Mwangaza v Keni. Foto: Matúš Basanda.

1. Práca s deťmi so špeciálnymi potrebami v Nkokonjeru, Uganda.

Dĺžka dobrovoľníckeho pobytu 
6 mesiacov (očakávaný termín vycestovania je marec 2024, presný termín však podľa vzájomnej dohody)

Hosťujúca organizácia 
Centrum Providence Home v Nkokonjeru vedie kongregácia Malých sestier sv. Františka z Assisi. V súčasnosti sa ich služba zameriava predovšetkým na deti s fyzickým a mentálnym znevýhodnením, ktorých je v centre takmer 60.

Pracovná náplň dobrovoľníka/čky
Dobrovoľník/čka bude počas pobytu úzko spolupracovať so sociálnym pracovníkom ako aj miestnym fyzioterapeutom a pracovným terapeutom na hodnotení jednotlivých klientov, príprave individuálnych plánov, ich realizácii, ako aj práce s ich rodičmi či opatrovateľmi. Spoločne identifikujú oblasti, kde by sa dali ponúkané služby skvalitniť, či už prostredníctvom nových postupov, techník či zakúpením nového vybavenia pre centrum. Počas praktických hodín bude pracovať s klientami centra a bude pravidelne navštevovať rodiny priamo v komunite. Cieľom vzdelávacích a osvetových aktivít centra je búranie škodlivých stereotypov, predsudkov, ako aj identifikácia nových klientov. Zdieľanie skúseností zo Slovenska bude pre odborný personál centra ako aj komunitu mimoriadne cenné a prospešné.

Požiadavky na uchádzačov

Základné:
– vek min. 18 rokov
– kompletne zaočkovaný/á proti COVID-19
– anglický jazyk na konverzačnej úrovni
– ochota cestovať a pracovať s chudobnými a znevýhodnenými
– schopnosť prispôsobiť sa jednoduchým životným podmienkam
– záujem o problematiku rozvojovej spolupráce
– proaktivita a kreativita
– osobná zrelosť, nezávislosť, komunikatívnosť, ochota učiť sa
– výhodou (nie podmienkou) je aktívne zapojenie sa do činnosti eRka, Dobrej noviny či inej dobrovoľníckej aktivity

Odborné:
– vzdelanie a pracovné skúsenosti prioritne z oblasti fyzioterapie (ideálne aspoň 1 rok)
– alternatívou môže byť špeciálna pedagogika alebo sociálna práca
– vítanou výhodou je znalosť posunkovej reči (stačí v slovenčine)

Fyzioterapeut George cvičí so 6-ročnou Esther. Po mozgovej obrne potrebuje posilniť krčné svalstvo. Pravdeodobne ju čaká operácia rúk a nôh. Foto: Dobrá novina.

2. Posilnenie aktivít verejného zdravia v okrese Mukono, Uganda.

Dĺžka dobrovoľníckeho pobytu
12 mesiacov (očakávaný termín vycestovania je marec 2024, presný termín však podľa vzájomnej dohody)

Hosťujúca organizácia
Nezisková organizácia Vision for Empowerment Center and Capacity Building Organisation (VECECAB) prevádzkuje zdravotnícku kliniku v meste Kyabakadde. Popri poskytovaní základnej zdravotnej starostlivosti ponúka komunite v okrese Mukono vzdelávacie a osvetové aktivity na témy reprodukčné zdravie, pohlavne prenosné choroby, prenatálna starostlivosť a stravovanie tehotných matiek, podvýživa u detí, hygiena a sanitácia, prevencia malárie. Okrem vzdelávacích aktivít vykonáva pravidelné očkovacie kampane ako aj mobilné testovanie na maláriu či hodnotenie podvýživy u detí v chudobných oblastiach okresu.

Pracovná náplň dobrovoľníka/čky
Dobrovoľník/čka sa bude aktívne podieľať na prebiehajúcich aktivitách a vzhľadom na svoje vzdelanie a pracovné skúsenosti ich bude zdieľať so zdravotným pracovníkom hostiteľskej organizácie za účelom zefektívnenia kampaní, zvyšovania ich pozitívneho dopadu na komunitu v záujme budovania miestnych odborných kapacít.

Požiadavky na uchádzačov

Základné:
– vek min. 18 rokov
– kompletne zaočkovaný/á proti COVID-19
– anglický jazyk na konverzačnej úrovni
– ochota cestovať a pracovať s chudobnými a znevýhodnenými
– schopnosť prispôsobiť sa jednoduchým životným podmienkam
– záujem o problematiku rozvojovej spolupráce
– proaktivita a kreativita
– osobná zrelosť, nezávislosť, komunikatívnosť, ochota učiť sa
– výhodou (nie podmienkou) je aktívne zapojenie sa do činnosti eRka, Dobrej noviny či inej dobrovoľníckej aktivity

Odborné:
– vzdelanie a pracovné skúsenosti prioritne z verejného zdravia (minimálne jeden rok)
– alternatívou môže byť hygiena a sanitácia alebo post/prenatálna výživa, príp. ošetrovateľstvo, všeobecné lekárstvo či tropická medicína.
poznámka: nejedná sa o lekársku či ošetrovateľskú pozíciu, t.j. o poskytovanie ošetrenie a liečbu pacientov.

Udalosti pre celé komunity či školy spravidla prebiehajú v exteriéri. Foto: Ján Jaňák.

Čo môžete od dobrovoľníctva s eRkom očakávať?

Šancu na osobný a odborný rozvoj, jedinečnú interkultúrnu skúsenosť. V eRku sa snažíme už 30 rokov budovať vzťahy založené na tolerancii, rešpekte, vzájomnej úcte a solidarite. Po svojom návrate sa podelíte o svoje skúsenosti so životom ľudí, ktorí žijú v podmienkach chudoby a nedostatku, ale zároveň s odhodlaním a odvahou meniť seba a svoju komunitu.

Náklady na pobyt

Pobyt je hradený zo zdrojov SlovakAid, vrátane spiatočnej letenky, komplexného zdravotného poistenia, očkovaní, predvýjazdovej lekárskej prehliadky, víz pre pobyt v krajine, nákladov v mieste pobytu (ubytovanie, strava, doprava). Z grantu sú hradené aj minimálne odvody do sociálnej poisťovne. Finančná spoluúčasť dobrovoľníka predstavuje 300 eur.

Náklady na účasť na vzdelávaco-výberovom víkende (14. – 16. júl 2023 v Bratislave) a dva víkendové prípravné semináre (termíny a miesta podľa individuálnej dohody) si hradia sami uchádzači.

Ako sa prihlásiť?

Prihlasovanie prebieha cez nižšie uvedený formulár do 2. júla 2023 (do 23:59). O výsledkoch budeme informovať do 9. júla a s užším výberom uchádzačov sa stretneme na vzdelávaco-výberovom víkende 14. – 16. júla v Bratislave (účasť je nutná).

 Chcem sa prihlásiť

Váhate alebo máte otázky?

Prečítajte si, čo o svojich dobrovoľníckych zážitkoch v Ugande, Keni a Etiópii napísali naši bývalí dobrovoľníci:

Svedectvá dobrovoľníkov

Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na koordinátora dobrovoľníkov Jozefa Magdu, jozef@erko.sk, +421 908 119 976.

O programe Dobrovoľníci pre Afriku


Chceme ponúknuť šancu mladým ľuďom zapojiť sa do života Dobrej noviny, spoznať realitu rozvojových a humanitárnych výziev v krajinách Subsaharskej Afriky, ale aj objaviť ich kultúru a skutočný život. Cez vaše pôsobenie môžeme prehĺbiť vzájomnú spoluprácu s partnermi, spolu rásť v službe miestnej komunite a budovať kultúru solidarity na Slovensku ako aj vo svete. Od roku 2002 sme úspešne vyslali 80 dobrovoľníkov do Kene, Ugandy, Etiópie a Južnej Afriky.

Uverejnené: 2. júna 2023