Dobrovoľníctvo v Afrike

Chceme ponúknuť šancu mladým ľuďom zapojiť sa do života Dobrej noviny, spoznať realitu rozvojových a humanitárnych výziev v krajinách Subsaharskej Afriky, ale aj objaviť kultúru a skutočný život ľudí v Keni a Ugande. Cez vaše pôsobenie môžeme prehĺbiť vzájomnú spoluprácu s partnermi, spolu rásť v službe miestnej komunite a budovať kultúru solidarity na Slovensku ako aj vo svete. 

Od roku 2002 sme vyslali 80 dobrovoľníkov do Kene, Ugandy, Etiópie a Južnej Afriky. 

Dobrovoľníci Matúš Basanda a Roman Popper počas ich pôsobenia v Keni, 2018.

Miesto a dĺžka pôsobenia, náklady na pobyt  

Keňa alebo Uganda v dĺžke od 3 do 12 mesiacov. Všetky náklady sú hradené zo zdrojov SlovakAid, vrátane nákladov na dopravu, COVID-19 testu, zdravotného poistenia, predvýjazdovej lekárskej prehliadky a nákladov v mieste pobytu (ubytovanie, strava, doprava). Z grantu sú hradené aj minimálne odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne v závislosti od konkrétneho umiestnenia. Spoluúčasť dobrovoľníka predstavuje 300 eur/osobu. 

Čo môžete od dobrovoľníctva očakávať?

– Šancu na osobný a odborný rozvoj.
– Jedinečnú interkultúrnu skúsenosť.
– Stratíte doterajšie predsudky a stereotypy.
– Uvedomíte si, ako je celý svet prepojený.
– Budeme spolu budovať vzťahy založené na tolerancii, rešpekte, vzájomnej úcte a solidarite.
– Spoločne sa môžeme podeliť o nadobudnuté skúsenosti a zvyšovať povedomie o o potrebách ľudí žijúcich v podmienkach chudoby, nedostatku ale zároveň žijúcich s odhodlaním a odvahou meniť seba a svoju komunitu.

Oľga Mutňanský a Andrea Duhárová strávili v Kyabakadde v Ugande 9 mesiacov, 2020.

Základné požiadavky na uchádzačov

– vek min. 18 rokov
– kompletne zaočkovaný/á proti COVID-19
– schopnosť plynulo komunikovať v anglickom jazyku
– ochota cestovať a pracovať s chudobnými a znevýhodnenými
– schopnosť prispôsobiť sa jednoduchým životným podmienkam
– záujem o problematiku rozvojovej spolupráce
– osobná zrelosť, nezávislosť, komunikatívnosť, ochota učiť sa
– pedagogické vzdelanie a skúsenosti s výučbou na základnej alebo strednej škole nutné (anglický jazyk, informatika príp. odborné predmety)
– skúsenosti s deťmi a mládežou v oblasti neformálneho vzdelávania
– výhodou je aktívne zapojenie sa do činnosti eRka príp. koledníckej akcie
– proaktivita a kreativita
– špecifické zručnosti a skúsenosti sa odvíjajú od konkrétnej potreby miestneho partnera

Ako sa prihlásiť?

Aktuálne nemáme otvorené žiadne dobrovoľnícke pozície. Budeme radi, ak nám zanecháte aj kontakt, aby ste nezmeškali najbližšiu príležitosť.

Samozrejme, kontaktujte ma

Váhate?

Prečítajte si, čo o svojich dobrovoľníckych zážitkoch v Ugande, Keni a Etiópii napísali naši dobrovoľníci. Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na koordinátora dobrovoľníkov Jozefa Magdu, jozef@erko.sk, 0908 119 976

Svedectvá bývalých dobrovoľníkov