Dobrovoľníci pre Afriku - databáza záujemcov

V prípade ponuky na dobrovoľnícky pobyt Vás budeme radi kontaktovať. Nepremeškajte túto príležitosť a zanechajte nám na seba kontakt.

  • Vyššie podpísaná osoba svojím podpisom dáva v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dobrovoľne výslovný súhlas občianskemu združeniu eRko-HKSD, Miletičova 7, 821 08 Bratislava, so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa a telefónne číslo pre účely informovania sa o možnostiach prihlásiť sa do programu Dobrovoľníci pre Afriku, v rozsahu ako to vyžaduje zákon. Súhlas udeľuje na dobu neurčitú, ktorý je možné kedykoľvek odvolať. Zároveň vyhlasuje, že si je vedomá svojich práv vyplývajúcich zo zákona a že bola náležitým spôsobom poučená ako dotknutá osoba. Viac o téme na webe.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.