Modlitbou

Naše úsilie sa nezaobíde bez duchovnej podpory a vašich modlitieb.

Finančným darom

1. Prevodom na účet Dobrej noviny SK77 1100 0000 0029 4045 7894 (do poznámky uveďte, prosím, svoj email alebo korešpondenčnú adresu).

2. Online prostredníctvom darovacieho formulára

3. Poštovou poukažkou na najbližšej pošte (vzor na stiahnutie).

4. Cez mobilnú aplikáciu svojej banky načítaním QR kódu.

Sme radi, že chcete meniť životy rodín v Afrike. Ďakujeme!