Modlitbou

Naše úsilie sa nezaobíde bez duchovnej podpory a vašich modlitieb.

Finančným darom

1. Prevodom na účet verejnej zbierky SK77 1100 0000 0029 4045 7894 (do poznámky uveďte svoj email alebo adresu).

2. Prostredníctvom darovacieho formuláru na portáli Darujme.sk.

3. Cez mobilnú aplikáciu svojej banky načítaním QR kódu.

4. Poštovou poukažkou na najbližšej pošte.

Vzor postova poukazka

Sme radi, že chcete meniť životy rodín v Afrike. Ďakujeme a prajeme požehnané Vianoce a požehnaný nový rok 2021.