Modlitbou

Naše úsilie sa nezaobíde bez vašich modlitieb. Spojme sa v modlitbe za eRko, za koledníkov ako aj za rodiny na Slovensku a v Afrike.

Finančným darom

1. Online darom cez bezpečný formulár na Darujme.sk.

2. Darom na účet SK77 1100 0000 0029 4045 7894 (do poznámky uveďte, prosím, svoj email alebo korešpondenčnú adresu).

3. Cez mobilnú aplikáciu svojej banky načítaním QR kódu.

4. Poštovou poukážkou na najbližšej pošte (vzor na stiahnutie).

Vzor postova poukazka