Podporte Dobrú novinu

Modlitbou

Naše úsilie sa nezaobíde bez vašich modlitieb. Spojme sa v modlitbe za eRko, za koledníkov ako aj za rodiny na Slovensku a v Afrike.

Koledujte vo vašej farnosti

Povzbuďte aj svoje deti, aby sa zapojili svojím spevom a vinšami k ohlasovaniu radostnej zvesti. Ak sa u vás vo farnosti ešte nekoleduje, prihláste sa a my vám s tým radi pomôžeme.

Prijmite koledníkov Dobrej noviny

Prijmite vo vašej rodine koledníkov Dobrej noviny.

Finančným darom

1. Online darom cez zabezpečný formulár.

2. Darom na účet SK77 1100 0000 0029 4045 7894 (do poznámky uveďtensvoj email alebo korešpondenčnú adresu).

3. Cez mobilnú aplikáciu svojej banky načítaním QR kódu.

4. Poštovou poukážkou na najbližšej pošte (vzor na stiahnutie).

Vzor postova poukazka