Modlitbou

Naše úsilie sa nezaobíde bez vašich modlitieb. Spojme sa v modlitbe za eRko, za koledníkov ako aj za navštívené rodiny a ľudí v Afrike.

Prijatím koledníkov Dobrej noviny

Prijmite vo vašej rodine koledníkov Dobrej noviny. Povzbuďte aj svoje deti, aby sa zapojili svojím spevom a vinšami k ohlasovaniu radostnej zvesti.

Finančným darom

1. Online darom cez bezpečný formulár na Darujme.sk.

2. Darom na účet SK77 1100 0000 0029 4045 7894 (do poznámky uveďte, prosím, svoj email alebo korešpondenčnú adresu).

3. Cez mobilnú aplikáciu svojej banky načítaním QR kódu.

4. Poštovou poukážkou na najbližšej pošte (vzor na stiahnutie).

Vzor postova poukazka