Radi by ste podporili prácu Dobrej noviny?

Možností, ako sa zapojiť či podporiť dielo Dobrej noviny, je viacero:

  • modlitbou – naše úsilie sa nezaobíde bez duchovnej podpory a vašich modlitieb
  • koledovaním – zorganizujte koledovanie vo vašej farnosti, prihláste svoje deti do koledovania. Viac v tomto článku.
  • prijatím koledníkov – informujte sa, kedy a akým spôsobom sa u vás vo farnosti koleduje a prijmite skupinku koledníkov
  • finančným darom – ak s nami chcete zostať v kontakte, radi sa vám osobne poďakujeme a budeme vás informovať o využití daru:
    • SK77 1100 0000 0029 4045 7894 + do poznámky pre prijímateľa uveďte svoj email alebo korešpondenčnú adresu
    • prostredníctvom jednoduchého darovacieho formuláru na portáli Darujme.sk
Adam Masava s priateľmi pripravuje balíčky pre vyše 170 rodín, ktorí počas boja proti šíreniu koronavírusu v Keni trpia materiálnym nedostatkom. Máj 2020

Ďakujeme Vám a sme radi, že sme požehnaní(m) pre Slovensko a Afriku už 25 rokov.