Podporte Dobrú novinu

1. Bankovým prevodom na účet verejnej zbierky SK77 1100 0000 0029 4045 7894 (do poznámky uveďte svoj email alebo korešpondenčnú adresu).

2. Platobnou kartou cez zabezpečný online formulár.

3. Cez mobilnú aplikáciu svojej banky načítaním QR kódu.

4. Poštovou poukážkou na najbližšej pošte. Vypíšte ju podľa uvedeného vzoru (na stiahnutie).

Vzor postova poukazka

Prijmite vo vašej rodine koledníkov Dobrej noviny. Povzbuďte aj svoje deti, aby sa zapojili svojím spevom a vinšami k ohlasovaniu radostnej zvesti. Ak sa u vás vo farnosti ešte nekoleduje, prihláste sa a my vám s tým radi pomôžeme.

Naše úsilie sa nezaobíde bez vašich modlitieb. Spojme sa v modlitbe za eRko, za koledníkov Dobrej noviny ako aj za rodiny na Slovensku a v Afrike.