Dňa 31. marca oficiálne skončil 29. ročník koledníckej akcie Dobrá novina. Do koledovania sa počas Vianoc od 24. decembra 2023 do 6. januára 2024 zapojilo 18 853 koledníkov, ktorí v 1 955 skupinách navštívili 47 332 rodín. Koledovanie prebehlo v 1 061 obciach a mestách Slovenska a radostná vianočná zvesť sa tak skutočne dostala do všetkých kútov našej krajiny. 

Konečný výsledok vianočnej zbierky predstavuje sumu 1 350 213,40 eur, najvyššiu v histórii Dobrej noviny. Z tejto sumy 1 285 810,55 eur vyzbierali koledníci priamo vo farnostiach a sumou 64 402,85 eur prispeli individuálni darcovia na účet verejnej zbierky. 

Koledníci z Krtoviec, farnosť Nitrianska Blatnica, 2023.

Ďakujeme všetkým deťom, koledníkom a animátorom za krásne koledovanie a úsilie rozžiariť ľudské srdcia i príbytky rodín svetlom vianočnej nádeje. Ďakujeme tiež rodičom, kňazom a otcom biskupom za podporu koledníkov a organizátorov koledovania v našich slovenských farnostiach. A takisto ďakujeme všetkým darcom za ich veľkú štedrosť a prejav solidarity s ľuďmi, ktorí sa vo svojom živote stretávajú s tmou chudoby alebo strachu o vlastnú budúcnosť. Výsledok verejnej zbierky je skutočne dôkazom veľkodušnosti Slovákov, ktorí sa neboja podeliť o materiálne dobrá a poukázať tak na potrebu spolupatričnosti a vzájomnej pomoci aj medzi národmi. 

Podrobné výsledky za jednotlivé diecézy

Dobrá novina z koledníckej zbierky podporí vzdelávanie mladých ľudí v oblasti elektrotechniky a inštalovania solárnych zariadení v Južnom Sudáne, ktorý dodnes patrí k najchudobnejším krajinám sveta. Okrem tohto programu bude podporených okolo 30 rozvojových a humanitárnych projektov zameraných na zabezpečenie základných životných potrieb, ako napríklad prístup k pitnej vode, vzdelávaniu, či zdravotníckej starostlivosti, pre najviac zraniteľné skupiny obyvateľstva v chudobných oblastiach Južného Sudánu, Kene, Ugandy a Etiópie. 

Uverejnené: 4. 4. 2024