V druhej polovici mája 2024 odcestovali na projektovú cestu do Etiópie riaditeľ Dobrej noviny Daniel Fiala spolu s projektovou manažérkou Darinou Maňurovou. Počas dvoch intenzívnych týždňov navštívili projektových partnerov v troch regiónoch – Tigraj, Oromia a Štát južných národov, národností a ľudu. Všetky návštevy boli naplnené radosťou a vďačnosťou z opätovného stretnutia a možnosti pokračovať a plánovať spoločné spolupráce.

Tigraj

V severnom regióne Tigraj má Dobrá novina partnerstvá so sestrami vincentkami a uršulínkami, ako aj samotnou Adigratskou eparchiou. Ani nedávny dvojročný zničujúci konflikt nás neodradil v snahe pokračovať v ich podpore aj po jeho vypuknutí. Keď nebolo možné komunikovať, boli sme súčasťou kampane Spolu pre Etiópiu, v ktorej sa nám podarilo vyzbierať takmer 100 000 EUR na neskoršie humanitárne aktivity. Deti sa mohli zapojiť do kampane Mier pre Tigraj a svojimi modlitbami a prianiami rozprestreli nad Tigrajom ochranné krídla.

Dnes sa v regióne nebojuje vďaka mierovej dohode z Pretórie z novembra 2022. Nastolenie skutočného a trvalého mieru si však bude vyžadovať ešte mnoho úsilia.

Východná časť regiónu je veľmi členitá. Čím viac na sever sa vyberiete, tým viac sa pohoria a kopce zvažujú do hlbokých roklín. Ak sa podarí vybudovať vodnú priehradu, tak sa aj skalnatá pôda premení na pole so sviežou jarnou cibuľkou.

Do Etiópie sme leteli spolu s anjelom pokoja od slovenských detí. Na chvíľu sa nám síce zatúlal s našimi kuframi, ale pri šálke kávy a prvých rozhovoroch so sestrami vincentkami sme si naň v Mekelle počkali a až potom sa vydali na cestu do Adigratu.

V Adigrate sídli biskup Tesfaselassie Medhin, ktorý nás veľmi srdečne privítal. Príbeh anjela pokoja sme, samozrejme, vyrozprávali aj jemu. Po zhliadnutí kampaňového videa sa vyjadril, že by ho mali vidieť všetci ľudia v Tigraji, aby cítili blízkosť a lásku zo Slovenska. Všetkým na Slovensko posiela svoje požehnanie.

Anjela pokoja sme odovzdali žiakom na Základnej škole sv. Angely v Adigrate. Počas práve končiaceho školského roka podporila Dobrá novina školu pri organizovaní školení a workshopov o tom, ako spracovávať traumu z vojny a ako vyučovať, aby sa bolesť, hnev a agresia medzi žiakmi zmierňovali. V minulosti sme im spolufinancovali kúpu školského minibusu, ktorý zázračne prežil vojnu ukrytý v školskej garáži.

Základná škola je spojená aj so škôlkou a celkovo ju navštevuje cez 2 000 detí. Spravujú ju sestry uršulínky.

Tešili sme sa z bezprostrednej radosti detí, ako aj ich záujmu o nás cudzincov, ktorých nazývajú forendži. Tešíme sa aj na ďalšiu spoluprácu s touto školou v novom školskom roku, ktorý začne ako u nás opäť v septembri 2024.

Po návrate do Mekelle sme navštívili bývalú strednú školu, v ktorej bývajú tisíce vnútorných vysídlencov, predovšetkým zo západného Tigraja. A nie je jediná. Muži, ženy, deti tu žijú všetci pohromade bez akéhokoľvek súkromnia, pravidelného prístupu k jedlu či zdravotnej starostlivosti. Vypočuli sme si veľmi ťažké a smutné príbehy, ale pohľad na ich aktuálnu situáciu a vyhliadky do budúcnosti neboli oveľa veselšie. Domov sa nateraz vrátiť nemôžu, pretože to stále nie je bezpečné alebo v ich domovoch už bývajú cudzí ľudia. Počas aktívneho konfliktu prispela Dobrá novina opakovane na humanitárne potreby ľudí s podobnými osudmi.

Ľudia sa po podpísaní mierovej dohody snažia vrátiť k normálnemu spôsobu života. Mnohé vonkajšie znaky vojny ako zdevastované budovy, cesty či rozbité okná sú už opravené. Dopady dvojročnej zničujúcej vojny sme počas nášho krátkeho pobytu videli predovšetkým na ľuďoch.

Oromia

V regióne Oromia spolupracuje Dobrá novina s miestnou organizáciou HEfDA, ktorú miestni nazývajú Harmee (v preklade matka). V aktuálnej fáze spolupráce rozširujú svoju prácu s komunitami, poskytujú finančnú podporu deťom a mladým so znevýhodnením, zakladajú školské kluby a rozširujú podporu rodičov do vedľajšieho okresu Heban Arsi. Veríme, že nabudúce zavítame aj tam, tentokrát prišli zástupcovia miestnej samosprávy, škôl i žiaci za nami do Karsy.

HEfDA je v spájaní dôležitých aktérov skutočne úspešná. Výsledky jej práce je vidno vďaka intenzívnemu úsiliu a dobrému poznaniu miestnej komunity.

Mladí ľudia so znevýhodnením majú možnosť získať zručnosti v krajčírstve a kaderníctve. Po skončení kurzu začnú podnikať vďaka štartovaciemu kapitálu z projektu.

Náš deň v Karse bol nabitý rozličnými stretnutiami, ale našli sme si čas aj na divadelné vystúpenie klubu inkluzívneho vzdelávania v Chike základnej škole. Žiaci so znevýhodnením i bez neho nám zahrali scénku, ktorú veľmi dobre sami poznajú. Najskôr ukrytý doma pred zrakmi susedov, lebo sú kliatbou pre rodinu. Potom stretnutie so sociálnym pracovníkom z HEfDA a dlhé rozhovory s rodičmi. Nasledujú prvé neisté dni v škole, kedy si ich spolužiaci obzerajú. Vznikajú nové priateľstvá, prichádzajú prvé úspechy v škole a hrdosť rodičov na ich vlastné dieťa, ktoré donedávna považovali za nehodné zapájať sa do života komunity. Keby všetky príbehy mali takýto šťastný koniec.

Zamzam so svojou mamou prišli na stretnutie zástupcov eRka s rodičmi detí so znevýhodnením. Od našej vianočnej kampane v roku 2016/2017 ubehlo už neuveriteľných sedem rokov a zo Zamzam vyrástla veľmi pekná mladá dáma. Aj dnes vlastní ovečku a svoje znevýhodnenie už nevníma ako prekážku vo svojom živote.

Nyangatom

Najdlhší kus cesty sme absolvovali do oblasti Nyangatom v Štáte južných národov, národností a ľudu. Do Kene a Južného Sudánu bolo čo by kameňom dohodiť. Najskôr sme leteli hodinu z Addis Abeby do mesta Jinka a odtiaľ sme cestovali ďalších šesť hodín po ceste viac na juh. Bola to historicky prvá návšteva Dobrej noviny v tejto oblasti.

Katolícka misia Princa Pokoja, ktorú vedú kňazi z Misijnej kongregácie sv. Pavla Apoštola, je postavená na kopci v buši. Krátko pred našou návštevou sa im pokazilo čerpadlo na studni, a tak sme si na pár dní vyskúšali život v horúcej a prašnej oblasti s veľmi obmedzeným množstvom čistej vody na pitie i umývanie. O to boli naše zážitky autentickejšie.

Prvú zemnú priehradu postavili neďaleko misie. Využívajú ju aj pastieri z neďalekého Južného Sudánu. Trápením pre miestnych je invazívny ker, ktorý sa do tejto oblasti rozšíril počas výstavby cesty k plantážam s cukrovou trstinou.

Druhú zemnú priehradu vybudovali pre pastierov z oblasti Kurath. V období sucha, keď márne hľadali pastvinu a vodu pre svoje zvieratá, zvykli zájsť do Národného parku Omo, čo prirodzene spôsobovalo napätie. Dnes však aj v období sucha nachádzajú dostatok vody v tejto oblasti.

Milým prekvapením bolo pre nás vidieť katechézy Dobrého pastiera, ktoré mávajú v miestnej základnej škole.

Kdekoľvek sme v Etiópii prišli, nebola núdza o dobrú silnú kávu. Hoci sme ju veľakrát potrebovali, aby sme nabrali nové sily, išlo viac o spoločný čas a rozhovory s ľuďmi, ktorých poznáme alebo sme spoznali. Osobné rozhovory, blízkosť a spoločné hľadanie riešení sú nenahraditeľné.

Pripravila: Darina Maňurová
Foto: Dobrá novina
Uverejnené: 21. 6. 2024