Pamätáte si etiópske dievčatko Zamzam, ktoré sa objavilo na plagáte Dobrej noviny so svojou mamou, ako pripravuje kávu? Počas projektovej cesty sme ju pred pár mesiacmi navštívili.

Na návštevu sme sa spolu s Akalom, Fatumou a Derejem svedomito pripravovali. Čitatelia nášho časopisu Rebrík totiž poslali Zamzam veľa listov s pozdravmi a kresbami. Keďže sa stala tvárou dobronovinovej vianočnej kampane, mnohé deti aj dospelí mohli spoznať jej životný príbeh. Nuž a všetky listy bolo treba preložiť do jazyka afan oromo, ktorému Zamzam rozumie. Mimochodom je to i jej obľúbený predmet v škole.

Listy od detí odovzdal Zamzam koordinátor programu komunitnej rehabilitácie v organizácii Harmee Dereje Kebede. Možno si ho niektorí pamätáte, keďže v novembri 2016 navštívil Slovensko a bol hlavným hosťom rozvojového seminára Dobrej noviny. Zamzam sa listom potešila.

Spočiatku sa Zamzam ostýchala, ale po povzbudení od svojej mamy nám ukázala svoje ovečky. Po dvore ich pobehovalo päť. Rodinka ovečiek sa rozrástla o troch nových členov. Dve sliepky im zožrala mačka, tak ostatné radšej predali.

Zamzam je silné dievčatko. Aj vďaka mesačnému štipendiu z organizácie Harmee navštevuje druhú triedu v základnej škole v Chike. Chodí tam rada. S kamarátkami Neimou a Jamilou sa vždy ráno stretnú a do školy idú spoločne. Dnes už nemá žiadne bolesti a v špeciálnych topánkach sa svižne pohybuje. Zamzam by sa rada stala učiteľkou, učila ostatných. Zapája sa do krúžkov, ktoré majú v škole – obľubuje poéziu, tanec a z hier má najradšej skrývačku.

Pani Makada má päť detí a Zamzam je najmladšia z nich. Na vysočine majú pozemok, kde pestujú pšenicu, jačmeň a fazuľu. V meste Karsa, kde bývajú, sa živia prenajímaním izieb iným rodinám. Okrem toho sa pani Makada zapája aj do aktivít rodičovského združenia. Rodinu pravidelne navštevuje sociálny pracovník z organizácie Harmee, aby sa porozprávali a zistil, ako sa rodine pani Makady a Zamzam darí.

Rodičia, ktorých deti organizácia Harmee podporuje v podobe mesačného štipendia a ich samotných formou mikropôžičiek či štartovacím balíčkom semien rôznych plodín, sa pravidelne stretávajú. Vymieňajú si skúsenosti a vzájomne sa podporujú. Počas jedného z takýchto stretnutí som si vypočula mnohé príbehy. Všetky spájala pozitívna zmena – koniec odsudzovania zo strany susedov, radosť detí z navštevovania školy, políčka so stravou pre rodinu a oveľa viac. Na stretnutiach nechýba ani pani Makada, Zamzamina mama.

Na stretnutie prišla aj Zamzam. Chcela slovenským deťom odpísať, že ich má rada a že sa jej darí. A tak začala kresliť. Angličtina je pre Zamzam cudzí jazyk ako aj pre nás na Slovensku, o to vrúcnejšie vyznieva jej niekoľko viet.

„Ako sa máte? Mám vás rada – všetkých, ktorí ste mi poslali list. Ovečiek mám päť. V škole sa mi darí. Raz vás navštívim na Slovensku.“

Na záver veľmi osobný pozdrav od Zamzam pre podporovateľov Dobrej noviny: „Navštevujem základnú školu v Chike. Druhú triedu. Oviec mám už päť. Ďakujem a mám vás rada.“

Text a foto: Darina Maňurová, 2017