Program Dobrého Pastiera pracuje na zlepšovaní životných podmienok pre viac ako 200 detí zo slumu Kipsongo v meste Kitale. Zlepšuje ich prístup k vzdelaniu a podporuje aktivity zameraných na zvýšenie príjmu ich mám/rodičov najmä cez tréning v oblasti poľnohospodárskych zručností.

Krajina: Keňa
Partnerská organizácia: Kongregácia Sestrier Panny Milosrdenstva od Dobrého Pastiera
Podpora v roku 2018:  12 622 EUR

Komunitná organizácia Program dobrého Pastiera pracuje v slumoch okolo mesta Kitale oficiálne od roku 2009, kedy tu sestry začali pracovať so ženami cez drobné ekonomické aktivity, poľnohospodárstvo a sponzorovanie vzdelania pre deti.

Slum Kipsongo je domovom presídlencov a migrantov z Turkany, ktorí sa pôvodne živili polo-kočovným pastierstvom – životným štýlom, ktorý v oblasti Kitale nemá „uplatnenie“. Kitale je úrodná oblasť a väčšinu obyvateľstva živí poľnohospodárstvo. Turkanci v Kitale zväčša skončili na najnižšom priečku spoločenského rebríčku – bariérou boli zvyky, kultúra, vzdelanie, jazyk, zručnosti a iné. Sestry sa od počiatku zamerali na 3 oblasti: vzdelanie, poľnohospodárstvo a biznis tréning.

Program Dobrého Pastiera má tri kľúčové oblasti pôsobenia: Hekima Centrum dennej starostlivosti,  Shalom farma a program zameraný na ženy (ekonomické posilňovanie žien a cez ne celej komunity).

Sestry spolu s rodinami (hlavne s matkami detí) usilujú o zabezpečenie kvalitného vzdelania a vytvorenie prístupu k nemu pre deti s najchudobnejších rodín. Pomáhajú rodinám s poplatkami a vybavením prijatia do školy. Rodiny, ktoré sa zúčastňujú programu ekonomického posilňovania, sa na poplatkoch dokážu výraznejšie podieľať. Od roku 2014 každoročne minimálne 4 deti z programu pokračujú na strednej škole.

Ďalšou výzvou (na ktorú reagovali sestry založením Shalom farmy) je výživový program – ktorý udržiava deti v škole a pomáha im koncentrovať sa na vzdelanie.

Sestry podporujú ženy aby si spoločne šetrili, zarábali si drobnými ekonomickými aktivitami a zabezpečili si potravu a prípadne aj príjem cez farmárčenie. Dlhodobým cieľom je, aby sa dokázali postarať o základné potreby rodiny vrátane školských poplatkov.

Sestra Emiliána - riaditeľka programu Dobrého Pastiera

Sestra Emiliána – riaditeľka programu Dobrého Pastiera

Deti z neformálneho vzdelávacieho centra Hekima

Deti z neformálneho vzdelávacieho centra Hekima (po svahilsky múdrosť) ukazujú palec hore Dobrej novine

Prestávkové šantenie pred centrom Hekima

Prestávkové šantenie pred centrom Hekima