V Strednej dievčenskej škole sv. Daniela Comboniho v Lodware študuje už 230 študentiek. Očakávajú ich viac!

Krajina: Keňa
Partnerská organizácia: Katolícka diecéza Lodwar – Caritas Lodwar
Podpora v 2018: 38 000 EUR

Dobrá novina už spolupracovala s Caritas Lodwar na výstavbe študovne pre Základnú dievčenskú školu Kráľovnej Pokoja i na výstavbe troch tried v Základnej chlapčenskej škole sv. Augustína v Lodware.

Posledné dve desaťročia sa upriamuje pozornosť na rovnosť vo vzdelávaní dievčat s chlapcami, čím sa výrazne zlepšila ich školská dochádzka. Turkana sa v uplynulých šiestich rokoch veľmi rozvíja. Prináša to mnohé pozitíva, ale aj negatíva. Jedným z negatív je nárast detí na ulici, najmä dievčat.

Preto budovanie inštitúcií, ako je Stredná dievčenská škola sv. Daniela Comboniho, sa snaží adresovať detskú prácu, poskytuje deťom kvalitné stredoškolské vzdelanie a zlepšuje ich šance na prijatie do vyššieho vzdelávania.

Internátna škola im poskytne plnohodnotný čas na štúdium a počas prázdnin stále môžu vypomôcť rodičom. Ubytovanie v škole tiež ochráni dievčatá pred škodlivými tradičnými praktikami ako skoré vydaje a komerčné sexuálne zneužívanie detí.

Rozostavaná budova internátu

Rozostavaná budova internátu

V areáli školy

V areáli školy

Modlitba na stene

Modlitba na stene

Počítačová miestnosť

Počítačová miestnosť