Pedagogika rogacionistov sa zakladá na preventívnom systéme, t. j. byť po boku dieťaťa, v jeho blízkosti a predísť problémom.

Krajina: Rwanda
Partnerská organizácia: Kongregácia otcov rogacionistov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (RCI)
Podpora v 2018/2019: 10 000 EUR

Otcovia rogacionisti sú v Rwande prítomní od roku 1978 a v krajine majú tri misijné stanice s formačnými, charitatívnymi a pastoračno-evanjelizačnými cieľmi. Dobrá novina s nimi v minulosti spolupracovala pri vybudovaní multifunkčnej haly v okrajovej štvrti hlavného mesta Kigali.

Centrum sv. Antona vzniklo ako sirotinec v diecéze Butare v roku 1973 a otcovia rogacionisti ho prevzali do správy v roku 1988 a pokračovali v začatom diele, nakoľko ich prioritným apoštolátom je práca so sirotami a ohrozenými deťmi.

Súčasné poslanie centra je starať sa o deti, ktoré nemajú rodičov, resp. rodičov, ktorí nie sú schopní sa o svoje deti postarať. Ich cieľom je nájsť pre deti rodinu – prirodzené prostredie, v ktorom by malo každé dieťa vyrastať. Táto rodina má dieťa ochotne prijať a starať sa oňho. V centre majú chlapcov a dievčatá od 2 do 20 rokov. Od svojho vzniku našlo v centre domov niekoľko tisíc detí. Niektoré v ňom našli bezpečie na krátky čas (pár mesiacov) a ďalšie tu prežili celé detstvo (10-15 rokov).

V roku 1994 – počas rwandskej genocídy – sa centrum stalo útočišťom až pre 822 detí. Väčšina detí, ktoré tu vyrástli, dnes žije svoj usporiadaný život v rodinách, ktoré si založili, no nechýbajú aj takí, ktorí sa pre zranenia z detstva dodnes nepostavili na vlastné nohy.

Cieľom projektu je socializovať 30 detí z ulice v Centre sv. Antona a Dobrá novina prispeje k vytvoreniu základných životných podmienok v centre, ako sú strava, ubytovanie, oblečenie, zdravotná starostlivosť, možnosť navštevovať školu a prítomnosť vychovávateľov a sociálnych pracovníčok.