Čisté a bezpečné prostredie pre farníkov a návštevníkov katedrály je nevyhnutné.

Krajina: Etiópia
Partnerská organizácia: Katolícka eparchia Adigrat
Podpora v 2018: 6 100 EUR

Adigratskú Katedrálu Najsvätejšieho Spasiteľa sme počas našich projektových návštev niekoľkokrát navštívili. V Katolíckej eparchii Adigrat sme totiž spolupracovali so sestrami uršulínkami, pričom aj v súčasnosti podporujeme sestry Vincentky v ich programe starostlivosti o matky a deti v Alitene.

V katedrále sa nachádza nádherná maľba posledného súdu. V jej areáli je biskupský úrad, seminár, ihrisko a hala, v ktorej sa uskutočňujú najrôznejšie aktivity – stretnutia katechétov, formačné vzdelávacie programy, program počas náboženských sviatkov, ako aj ďalšie pastoračné aktivity pre mladých a dospelých. Okrem toho sem prichádzajú návštevníci z rôznych krajín a halu zvyknú využívať na svoje stretnutia aj vládne autority.

Niekoľko rokov dozadu vybudovali jednu malú toaletu pri bráne do areálu katedrály, ale tá sa už nedá používať a skôr kontaminuje vzduch a je ohrozením pre ľudí. Preto je cieľom projektu zabezpečiť v areáli katedrály čisté a bezpečné prostredie pre farníkov. Hlavnou aktivitou projektu je vybudovanie bloku toaliet so septikom (tri toalety pre mužov a tri pre ženy).

Katolícka eparchia Adigrat vznikla v roku 1961, keď nahradila dovtedy existujúcu Apoštolskú prefektúru Tigray. Historický vývoj Katolíckej cirkvi však siaha do 17. storočia a spája sa s pôsobením svätého Justína de Jacobis, talianskeho lazaristu.

V súčasnosti pokrýva eparchia územie regionálneho štátu Tigray a časť regiónu Afar na severe Etiópie. Má asi 23 572 veriacicch, 34 farností, 3 filiálky, 13 mužských a ženských formačných domov a seminár – inštitút filozofie a teologickú fakultu pridruženú k Pápežskej univerzite Urbaniana v Ríme.

Hlavný vchod do katedrály

Hlavný vchod do katedrály

Pohľad na okolie katedrály

Pohľad na okolie katedrály

 

Maľba posledného súdu

Maľba posledného súdu