Mnohí rodičia si  myslia, že dieťa s postihnutím nemôže úspešne študovať. Ich deti ich však presviedčajú o opaku.

Krajina: Etiópia
Partnerská organizácia: Harmee Education for Development Association (HEfDA)
Podpora v 2018: 27 900 EUR

Okres Munesa má 65 škôl (3 škôlky, 55 základných škôl, 5 stredných škôl, jednu prípravnú školu na ďalšie vzdelávanie a jednu učňovku), do ktorých chodí viac ako 50 000 detí (z toho cez 24 000 dievčat). Nachádzajú sa tu iba dve základné školy – v mestečkách Qarssa a Ego – so špeciálnou pedagogikou pre nevidiace a nepočujúce deti. Pre deti z odľahlých častí oblasti sú však tieto školy nedostupné a vláda nevie vytvoriť triedy špeciálneho vzdelávania vo všetkých vidieckych školách.

Podľa prieskumu v okrese Munesa z roku 2015 až 4 389 detí a mladých ľudí s postihnutím v školskom veku do školy nechodí. 1 850 detí s postihnutím (z toho 911 dievčat) do školy začalo chodiť, ale prestali kvôli rôznym psychologickým, sociálnym a ekonomickým problémom, zlej prístupnosti škôl, nedostatku vzdelávacieho materiálu (materiály pre nevidiacich a nepočujúcich), malej podpory zo strany rodičov, nedostatku špeciálnych pedagógov v školách. Momentálne do školy chodí 1 329 detí s postihnutím.

Mnohí rodičia si myslia, že dieťa s akýmkoľvek postihnutím nemôže úspešne študovať (nevedia si predstaviť špeciálne školy a predpokladajú, že sa ich deťom budú vysmievať). Navyše väčšina rodičov detí s postihnutím je chudobná, a tak neschopná poslať svoje deti do školy. Sociálne vylúčenie rodičov a ich detí tiež prispieva k nízkemu príjmu rodín.

Zámerom projektu je znížiť odkázanosť ľudí s postihnutím na druhých tým, že sa zaručí aktívna účasť mladých a detí s postihnutím na sociálno-ekonomickom rozvoji spoločnosti tým, že ich povzbudí k aktívnej účasti na vzdelávaní a k zlepšeniu ich školských výsledkov, čím budú mať úžitok z výhod plynúcich z formálneho vzdelávania.

V pilotnej fáze projektu začalo vďaka malej podpore v podobe mesačného štipendia do školy pravidelne chodiť 70 detí s postihnutím, sprístupnili sa pre nech školské areály (chodníky a toalety) a vytvorilo sa aj združenie rodičov, ktorí v čoraz väčšej miere aj ekonomicky podporujú svoje deti v štúdiu.

V ďalšej fáze spolupráce získa podporu zo strany organizácie HEfDA 85 detí, ktorým sa iste podarí prekonávať veľké predsudky, ktoré voči nim majú susedia, ako to už dokázali Zamzam, Solomon, Bashir a iné deti. Dôraz budeme klásť najmä na kvalitu inkluzívneho vzdelávania.

22

Rodičia si popri finančnej pomoci cenia najmä zmenu zmýšľania.

14

Ashetu Diriba, druhák na ZŠ Ego

13

Špeciálna pedagogička Aster Faysa učí deti v ZŠ Ego. V triede má 9 detí v rôznom veku a s rôznymi problémami.

Foto: Danica Olexová, 2016