Podpora pre aktívne skupiny s dobrým podnikateľským nápadom ale nedostatkom prostriedkov na jeho uskutočnenie.

Krajina: Uganda 
Partnerská organizácia:
Caritas Tororo (web)
Podpora v 2018/2019: 20 000 EUR

Cieľom projektu je budovať kapacity členov skupín na úrovni farností arcidiecézy v témach ako sú napr. tvorba podnikateľských návrhov, analýza potrieb komunity, prieskum trhu, mobilizácia dostupných zdrojov a i.

Po úspešnom absolvovaní viacerých školení majú možnosť skupiny pripraviť a predložiť podnikateľské nápady so žiadosťou o podporu. Jedná sa predovšetkým o príjmové aktivity ako napr. zefektívnenie poľnohospodárskej činnosti prostredníctvom nových techník a postupov, ochrany životného prostredia (napr. spracovaním odpadu, výrobou organických hnojív a pod.).

Úspešné nápady získajú podporu vo výške 570 resp. 860 EUR na rozbehnutie či podporu svojho nápadu. Projektový tím Caritas Tororo tieto skupiny naďalej podporuje a v procese podnikania sprevádza. V období mesiacov júl 2017 až jún 2018 získalo takúto formu podpory 37 skupín.

Dobrá novina spolupracuje s Caritas Tororo od roku 2016. V júli 2018 sme začali 2. fázu projektu, ktorý potvrá do júna 2021.

Ženy z okolia dediny Mulanga 2

Tieto ženy vyrábajú taktiež batiku, z ktorej šijú tričká, košele či dokonca ornáty pre kňazov

Remina Okoth

Líderka skupiny pani Remina Okoth nám ukazuje detailné finančné záznamy celej skupiny. Podľa tých vedia, či sa ich podnikanie vyplatí.

Remina Okoth 2

Pani Remina nám predviedla aj stroj na výrobu arašidového masla, od ktorého si veľa sľubujú.

Foto: Danica Olexová, 2018