Celkový výnos 23. ročníka predstavoval k termínu 2. marca 2018 sumu 1 108 979,68 eur.

Samotní koledníci vyzbierali do svojich pokladničiek 1 074 347,58 eur, individuálni darcovia prispeli sumou 34 632,10 eur. Výsledok ešte nie je definitívny, pretože k vyzbieranej sume v jednotlivých diecézach budú pripočítané aj individuálne dary prijaté na účet Dobrej noviny do 31. marca 2018 a výnos z odoslaných DMS správ.

V ukončenom ročníku sa do koledovania zapojilo 24 297 koledníkov v 2 522 skupinkách v 1 287 obciach a mestách po celom Slovensku a navštívili spolu 65 938 rodín.

Pre zobrazenie všetkých zapojených farností, kliknite na názov príslušnej diecézy:

Prehľad výsledkov 23. ročníka Dobrej noviny k 2.3.2018
Diecéza Obec Farnosť Filiálka Rodiny Deti Sprevádzajúce osoby Skupinky Vykoledovaná suma
Banskobystrická diecéza 123 72 51 3 259 1 508 354 177 83 985,24 €
Bratislavská arcidiecéza 90 66 24 4 187 1 618 363 192 84 815,00 €
Bratislavská eparchia 1 1 0 1 500,00 €
Košická arcidiecéza 222 106 116 17 180 3 963 812 531 168 122,55 €
Košická eparchia 18 13 5 611 264 57 33 8 747,82 €
Nitrianska diecéza 255 126 129 9 203 3 737 811 464 194 041,98 €
Prešovská archieparchia 99 74 25 3 541 1 165 224 145 36 780,78 €
Rožňavská diecéza 47 28 19 1 014 395 104 52 21 189,30 €
Spišská diecéza 184 118 66 11 994 3 332 747 407 187 686,72 €
Trnavská arcidiecéza 76 52 24 4 043 1 175 247 171 72 949,06 €
Žilinská diecéza 170 78 92 10 853 2 728 648 348 210 277,94 €
SKM Brusel 1 1 0 1 30 1 1 3 559,00 €
Vojenský ordinariát 1 1 0 52 12 2 1 692,19 €
Spolu 1 287 736 551 65 938 19 927 4 370 2 522
24 297 koledníkov spolu
Individuálni darcovia 34 632,10 €
Celkový výsledok zbierky (k 2.3.2018) 1 108 979,68 €

Riaditeľ Dobrej noviny Marián Čaučík ďakuje všetkým zapojeným: „Sme vďační všetkým rodinám, ktoré koledníci Dobrej noviny navštívili aj individuálnym darcom za ich štedrosť. Spolu sme vytvorili veľké dielo a potvrdili, že Slováci sú otvorení ľudom, ktorí potrebujú pomoc, hoci sú aj geograficky veľmi vzdialení. Veľmi si vážime dobrovoľnícke nasadenie našich detí, sprevádzajúcich a zodpovedných osôb v jednotlivých obciach, podporu ich rodín i všetky formy podpory pre Dobrú novinu v jej 23. ročníku.”

Ťažiskovou témou uplynulého ročníka s mottom Na ceste k životu bola práca Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul v meste Alitena na severe Etiópie, kde Dobrá novina podporuje zdravotné stredisko zamerané na starostlivosť o matky s deťmi od roku 2015.

Tvárami 23. ročníka boli mama Ababa s dcérkou Weini, ktorá sa vďaka včasnému príchodu sanitky narodila pod dohľadom lekára. Ich príbeh sprostredkoval slovenskej verejnosti aj krátky dokument Cesta, ktorého pokračovanie s názvom Cesta vedie ďalej uzatvára ročník:

Cesta vedie ďalej

Link na stiahnutie filmu

Z výťažku zbierky budú podporené rozvojové projekty v Etiópii zamerané na základnú zdravotnú starostlivosť a prístup k vzdelaniu a na odborné vzdelávanie v Južnom Sudáne. V Keni budú podporené projekty zamerané na zabezpečenie obživy a pitnej vody, na vzdelávanie dospelých a na podporu centier pre deti s postihnutím, v Ugande nemocnica pre deti.

Aktuálny prehľad projektov k 12. marcu 2018 (PDF)

Verejná zbierka Dobrá novina - 23 ročník je zapísaná v registri verejných zbierok Ministerstvom vnútra SR pod číslom 000-2017-025222 zo dňa 12. júla 2017 na všeobecne prospešný účel rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci.