Pripravili sme pre vás výber fotografií koledníkov Dobrej noviny, ktorí v rámci 29. ročníka ohlasovali narodenie Božieho syna a potešili tisícky rodín na celom Slovensku.

Pripravil: Jozef Magda
Foto: Dobrá novina 2023/2024
Uverejnené: 23. 1. 2024