Prezidentka Zuzana Čaputová prijala v stredu 10. januára koledníkov Dobrej noviny. Tisíce detí z celého Slovenska reprezentovali koledníci z Veľkých Levár, Vranova nad Topľou – Čemerného a Višňového. 

Riaditeľ Dobrej noviny Daniel Fiala vo svojom príhovore upriamil pozornosť na stále aktuálne poslanie koledníkov, ktorí aj uplynulé Vianoce roznášali vianočnú radosť a prežiarili príbytky aj srdcia desiatok tisícov rodín na celom Slovensku. 

Mottom vrcholiaceho 29. ročníka koledníckej akcie bolo heslo Staň sa svetlom aj ty. Svetlo ako symbol novonarodeného Božieho Syna ako aj symbol túžby človeka vyjsť z temnôt problémov a znova objaviť nádej v živote. 

“Túto výzvu deti napĺňali, keď prichádzali k ľuďom s úsmevom, veselosťou a úprimným vianočným želaním. Celé Vianoce sa stávali svetlom pre Slovákov, aby namiesto tmy rozdelenia panovala v našej spoločnosti jednota a súdržnosť. A po Vianociach sa koledníci vďaka verejnej zbierke stanú svetlom pre ľudí v Južnom Sudáne a ďalších afrických krajinách, ktorých tma má podobu chudoby, sucha, vojen či samoty.” 

Daniel Fiala jedným dychom dodal, že “každý z nás prežíva aj chvíle tmy, preto je nesmierne dôležité, aby sme v živote objavili svetlo, ktoré nám dá novú nádej.” Prezidentke poďakoval za vrelé prijatia počas jej pôsobenia v úrade hlavy štátu, za slová povzbudenia pre celé eRko, za ocenenie zakladateľa hnutia Evžena Valoviča ako aj za všetko dobré, čo pre Slovensko za uplynulé roky vykonala.   

Koledníci prezidentke následne zaspievali, zavinšovali a zaželali, aby táto koleda priniesla nádej, radosť a Božie požehnanie do jej pracovného ako aj súkromného života počas celého roka 2024.

Na záver svojho vystúpenia jej odovzdali niekoľko darov: obraz Veľkých Levárov, kvety, kalendár detského folklórneho súboru Leváranek, ikonu Svätej rodiny, ručne vyrábané hlinené šálky, tradičné višňovské korbáčiky, minerálnu vodu a ponožky z Čičmian.

Prezidentka ocenila, že koledníci so svojím pestrým programom reprezentujú bohaté a pestré slovenské ľudové tradície. Ako sama dodala, „vždy sa na vás teším, pretože s vami príde krásna atmosféra s piesňami, ktoré ste priniesli a prichádza s vami aj ušľachtilá myšlienka.“

Osobitne sa poďakovala eRku za to, že vychádázajúc z pevných koreňov podzemnej cirkvi vedie deti a mladých k súcitu, solidarite a v dnešnej neľahkej dobe ich prebúdza z ľahostajnosti, letargie a privádza k službe a pomoci tým, ktorí to skutočne potrebujú.

Galéria

IMG_20240110_124433 Large
IMG_6589 Large
0L3A2467 Large
0L3A2542 Large
0L3A2538 Large
0L3A2521 Large
0L3A2490 Large
0L3A2497 Large
0L3A2515 Large
0L3A2492 Large
0L3A2473 Large
0L3A2592 Large
0L3A2590 Large
0L3A2577 Large
0L3A2571 Large
0L3A2565 Large
0L3A2548 Large
0L3A2534 Large
IMG_20240110_152748 Large
IMG_20240110_152441 Large
IMG_4891 Large
0L3A2557 Large
IMG_20240110_153721 Large
IMG_20240110_153641 Large
IMG_20240110_153550 Large
previous arrow
next arrow
IMG_20240110_124433 Large
IMG_6589 Large
0L3A2467 Large
0L3A2542 Large
0L3A2538 Large
0L3A2521 Large
0L3A2490 Large
0L3A2497 Large
0L3A2515 Large
0L3A2492 Large
0L3A2473 Large
0L3A2592 Large
0L3A2590 Large
0L3A2577 Large
0L3A2571 Large
0L3A2565 Large
0L3A2548 Large
0L3A2534 Large
IMG_20240110_152748 Large
IMG_20240110_152441 Large
IMG_4891 Large
0L3A2557 Large
IMG_20240110_153721 Large
IMG_20240110_153641 Large
IMG_20240110_153550 Large
previous arrow
next arrow

Pripravil: Jozef Magda
Foto: Kancelária prezidenta SR a Dobrá novina, 2024
Uverejnené: 10. 1. 2024