Diecézny vodný tím zohráva kľúčovú úlohu pri opravách a údržbe vodných zdrojov v regióne.

Krajina: Keňa
Partnerská organizácia: Katolícka diecéza Lodwar
Podpora v roku 2018:  67 645 EUR

Vodný projekt Turkana (TWP) vznikol v roku 1982 s cieľom zmierniť akútny nedostatok vody v oblasti Turkana. V roku 1984 začal pod diecézou Lodwar pôsobiť tím na udržiavanie studní a čerpadiel, ktorého úlohou je i v súčasnosti inštalovanie, udržiavanie a oprava ručných čerpadiel, ako aj vodných, solárnych a generátorom poháňaných čerpadlových systémov.

Význam projektu spočíva v zlepšení prístupu komunít k spoľahlivému zdroju vody, podporiť vzdelávanie v komunitách, ktoré už nemusia dochádzať za vzdialeným vodným zdrojom a v neposlednom rade aj vzdelávanie v oblasti sanitácie a osobnej hygieny.

Príspevok Dobrej noviny je v aktuálnej fáze spolupráce súčasťou väčšieho projektu financovaného Rakúskou rozvojovou agentúrou ADA (Austrian Development Agency) v spolupráci s organizáciami HORIZONT3000 a DKA (Dreikönisaktion der Katolischen Jungschar). Spojili sme naše doterajšie aktivity, aby mali výraznejší pozitívny dopad na obyvateľov.

Dobrá novina finančne podporuje fungovanie dvoch tímov od roku 2003.

Aj takýmto spôsobom sa Dobrá novina zapája do aktivít na ochranu nášho spoločného domova, ako nás vyzýva aj Svätý Otec František. Pridaj sa aj ty k iniciatíve Chcem žiť Laudato Si. Veríme, že do roku 2020 sa nás zapojí až milión ľudí.

CHCEM ŽIŤ LAUDATO SI

 

Fotogaléria:

Jednoduché opravy zvládnu aj členovia komunity, na komplexnejšie opravy zavolajú vodný tím

Jednoduché opravy zvládnu aj členovia komunity, na komplexnejšie opravy zavolajú vodný tím

V náročnom teréne sa vodné tímy bez Land Cruisera nezaobídu

V náročnom teréne sa vodné tímy bez Land Cruisera nezaobídu, ten má často mnohoraké využitie

O úspešnej oprave studne sa museli presvedčiť aj deti

O úspešnej oprave studne sa museli presvedčiť aj deti

Foto: Archív DN, 2015-2016