Od 1. septembra (Svetový deň modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo) do 4. októbra (sviatok sv. Františka z Assisi, patróna životného prostredia) sa kresťania po celom svete modlia za stvorenstvo a rozmýšľajú nad cestami, ako by sa oň mohli lepšie starať. Toto obdobie dostalo názov “Season of Creation” alebo “Čas pre stvorenstvo”.

Tento čas je aj pre nás príležitosťou obnoviť si biblický pohľad na stvorenstvo. Stvorený svet nie je od človeka oddelenou realitou, ktorú by mohol bezmyšlienkovite využívať a zneužívať. Biblický obraz sveta je záhrada, nie divočina. Táto záhrada vytvára ľudský domov a vyžaduje si starostlivosť. Človek a stvorenstvo sú vo vzťahu. Toto tak dobre chápal sv. František z Assisi, ktorý vo svojej piesni Laudato Si volá slnko bratom a lunu, hviezdy či vodu sestrami…

Svetový deň modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo vznikol v roku 1989 pod vedením pravoslávnej cirkvi. Pápež František sa pripojil k ekumenickému patriarchovi Bartolomejovi I. a v ustanovujúcom liste zo 6. augusta 2015 píše:

„Svetový deň modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo ponúkne jednotlivým veriacim a spoločenstvám vhodnú príležitosť potvrdiť ich osobné povolanie byť správcami stvorenstva, ďakovať Bohu za krásne diela Jeho rúk, ktoré zveril do našej opatery a vyprosovať ochranu pre stvorenstvo ako aj odpustenie našich hriechov spáchaných proti svetu, v ktorom žijeme.“

 

Čo môžeme urobiť my?

Pridaj sa k iniciatíve Chcem žiť Laudato Si, kde sa dobrovoľne zaviažeš modliť sa za stvorenstvo,  žiť jednoduchšie a zapájať sa do aktivít na ochranu nášho spoločného domova. Cieľom tejto iniciatívy je povzbudiť 1 milión ľudí do roku 2020.

CHCEM ŽIŤ LAUDATO SI

 

Nájdi si čas na krátku meditáciu a modlitbu za stvorenstvo – modlitba za našu zem (.pdf, 0,2 MB) Túto modlitbu sa budeme modliť ako deviatnik od 26.9. do 4.10. – individuálne alebo na stretku, či v kostole.

Ak hľadáš ďalšie nápady na konkrétne aktivity pre seba čo pre ľudí vo svojom okolí, ponúkame Ti tieto:

– Nájdi si čas na meditáciu piesne sv. Františka z Assisi
– Pozvi k spoločnej modlitbe za stvorenstvo svojich priateľov
– Pozvi k modlitbe za stvorenstvo priateľov a známych z iných cirkví
– Prečítaj si niečo z listu Laudato Si
– Pozdieľaj niečo z Laudato Si na svojich sieťach online – nezabudni pridať #chcemzitlaudatosi
– Pozri si video Laudato Si pre deti a ukáž ho deťom