Nevyhnutná zdravotná starostlivosť sa dostáva stále iba k polovici obyvateľstva v Irob. Pokračujeme v zmene!

Krajina: Etiópia
Partnerská organizácia: Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul
Podpora v 2018/2019: 23 840 EUR

Kliniku v Alitene otvorili Vincentky už v roku 1974, keď prišli do oblasti Irob v regióne Tigray na severe Etiópie. Klinika zmenila v roku 2015 svoj status na zdravotné stredisko, ktoré je uznané vládou a poskytuje miestnym obyvateľom veľmi potrebné služby, ako sú starostlivosť o matky a deti, prevencia rozličných chorôb, vzdelávanie o zdraví, prevencia HIV/aids a ďalšie podporné programy.

Oblasť Irob sa rozprestiera sa na rozlohe 850 km2 s nadmorskou výškou od 900 do 3 229 m nad morom a hraničí s Eritreou. Žije v nej viac ako 33-tisíc obyvateľov roztrúsených po celej oblasti, pričom hlavným mestom je Dawhan.

Hornatý a členitý ráz oblasti je neustálou výzvou nielen pre poskytovanie ambulantných služieb, ale kvôli obrovským vzdialenostiam sťažuje celkový prístup obyvateľov k základným zdravotníckym službám.

Zdravotná starostlivosť o matky a deti patrí medzi priority národnej politiky etiópskej vlády. Má sa bezplatne poskytovať ženám od začiatku tehotenstva až do 45 dní po pôrode. Vďaka podpore Dobrej noviny ju vedia poskytovať aj v zdravotnom stredisku v Alitene. V oblasti Irob sa nachádzajú len dve zdravotné strediská – vládne v Dawhan a v Alitene, spravované Vincentkami.

V novej trojročnej fáze spolupráce so sestrami Vincentkami sa zameriame na lepšiu dostupnosť a využitie zdravotníckych služieb pre matky a novorodencov a deti do päť rokov, ako aj prístup k základným nutričným službám a doplnkovému výživovému programu. Do programu zahrnieme aj mužov, aby vo väčšej miere podporovali svoje ženy vo využívaní zdravotníckych služieb.

Zo skúseností z predchádzajúcich rokov spolupráce vyplýva, že vzdelávanie v oblasti zdravia zlepšuje kvalitu a kvantitu predpôrodnej a popôrodnej starostlivosti – viac žien a v želanej početnosti prichádza do zdravotného strediska, viac žien rozumie potrebe využívať zdravotnícke služby, medzi ktoré patrí aj zaočkovanie detí kompletným balíkom základných očkovaní či predchádzanie malnutrícii.

Ambulantná služba naďalej zohráva kľúčovú úlohu v znižovaní úmrtnosti matiek a novorodencov. Všetky pôrody sa uskutočňujú v zdravotnom stredisku s náležitou pozornosťou skúseného odborníka. Bez tejto služby by ženy rodili doma, čo by bolo pre matku i dieťa nebezpečné.

Pozrite si pokračovanie krátkeho dokumentu Cesta o aktivitách zdravotného strediska pre mamy a ich deti v Alitene s názvom Cesta vedie ďalej.

 

Viete, že od mája 2017 do apríla 2018…

– sa až 274 žien dovzdelávalo o svojom zdraví a zdraví svojich detí? Nízka miera povedomia o vlastnom zdraví a zdraví rodiny je jedným z dôvodov, pre ktoré matky vôbec nevyhľadávajú zdravotnú starostlivosť, preto je vzdelávanie v tejto oblasti veľmi dôležité

– 185 výjazdov sanitky na pomoc budúcim mamičkám? Vzdialenosť a množstvo práce v dome a jeho okolí tiež prispieva k tomu, že matky váhajú s návštevou odborníka. Ambulantná služba zdravotného strediska pomáha tento postoj zmeniť.

– 2680 tehotných žien a matiek a detí do päť rokov dostalo zadarmo predpísané lieky v zdravotnom stredisku? Nedostatok financií na liečbu a na jedlo počas putovania do zdravotného strediska sú ďalšie dôvody, ktoré odrádzajú matky od vyhľadania zdravotnej starostlivosti. V zdravotnom stredisku v Alitene ich dokážu aj vďaka Dobrej noviny podporiť aj v tomto smere,

Hornatý ráz oblasti Irob na severe Etiópie

Hornatý ráz oblasti Irob na severe Etiópie

Ababa Hauku s malou Weini, ktoré tiež navštevujú zdravotné stredisko, pripravujú kávu pre hostí.

Ababa Hauku s malou Weini, ktoré tiež navštevujú zdravotné stredisko, pripravujú kávu pre hostí.

Sanitka zdravotného strediska má podobu terénneho auta, aby dokázala bezpečne jazdiť na kamenistých cestách.

Sanitka zdravotného strediska má podobu terénneho auta, aby dokázala bezpečne jazdiť na kamenistých cestách.

Počas stretnutia podpornej skupiny žien

Počas stretnutia podpornej skupiny žien

Budova zdravotného strediska v Alitene

Foto: Danica Olexová, 2017