Pretrvávajúce sucho v Turkane
27. júla 2017
V Keni sa zvolebnieva
31. júla 2017
Zobraziť všetky články

Triedy pre Základnú chlapčenskú školu sv. Augustína v Lodware

Primerané školské prostredie a kvalitní učitelia aj pre turkanských chlapcov.

Krajina: Keňa
Partnerská organizácia: Katolícka diecéza Lodwar
Podpora v roku 2017: 38 000 EUR (triedy sú ešte vo výstavbe)

Kvalitné vzdelávanie detí je nástrojom, ako im zabezpečiť lepšiu budúcnosť a vymaniť sa z chudoby. Najmä ak žijú v jednom z najchudobnejších krajov Kene s veľmi vysokou mierou negramotnosti.

Farnosť sv. Augustína v Lodware vznikla v roku 1969. Hoci väčšina obyvateľov Turkany patrí medzi nomádskych pastierov, hlavné mesto Lodwar je miestom, kde sa ľudia usádzajú a živia sa alternatívnymi spôsobmi obživy. Najmä obchod a priemysel sa rozvíjajú veľmi rýchlym tempom v posledných piatich rokoch.

Základná chlapčenská škola sv. Augustína sa nachádza neďaleko katedrály v centre Lodwaru. Po troch rokoch fungovania počet žiakov stúpol na 156 a podarilo sa vystavať štyri nové triedy. Pôvodná škôlka má tri triedy – baby, middle a top class. Škola prijíma chlapcov z rôznych škôlok vo farnosti a aj susediacich farností. Usilujú sa zabezpečiť najviac 40 žiakov v jednej triede, aby mohol učiteľ dobre sledovať ich študijné výsledky. Aj kvôli obmedzenému priestoru je momentálne v triede asi 70 žiakov.

Cieľom projektu je preto vybudovať v škole nové triedy, aby mal prístup ku kvalitnému základnému vzdelaniu väčší počet chlapcov.

 

Areál školy

Areál školy

Pohľad na aktuálne triedy

Triedy

Foto: Marián Čaučík, 2016