Aktualizované: 27. júla 2017

Aktuálne informácie k výzve Spolu pre Keňu

Odkedy kenská vláda vyhlásila vo februári 2017 humanitárnu krízu v dôsledku sucha v 23 postihnutých oblastiach zo 47, spadli v marci až máji zrážky roztrúsene v niektorých častiach Turkany. Situáciu to nepatrne zlepšilo. V severných oblastiach sa objavili aj krátke búrky a niektoré časti pohraničných oblastí zozeleneli. Zrejmé náznaky príchodu obdobia dažďov sa však stratili a sucho pretrváva. Pastieri sa so zvieratami presúvali mimo územia Turkany do Ugandy a Južného Sudánu, čím sa vystavujú ohrozeniu ozbrojených útokov, keďže spásajú pastviny iných kmeňov.

Deti skrývajúce sa v tieni

Počet detí v uliciach Lodwaru a ďalších väčších miest sa zvyšuje, výraznejšie najmä v období medzi školskými trimestrami, kedy sú školy zatvorené a jedlo v rodinách chýba.

Ani v júni nespadlo v Turkane veľa zrážok. Tie, ktoré spadli, predstavovali iba 9 % z normálu. Domácnosti získavajú vodu najmä zo studní, ku ktorým musia prejsť až 10 km tam a späť. Dediny sú roztrúsené po oblasti 1,5-krát väčšej ako Slovensku a funkčných je tu približne 800 vodných zdrojov.

Voda v povrchových studniach stále chýba

Zvieratá putujú za vodou priemerne 12 km, o dva km viac ako v predchádzajúcom mesiaci. Pretrvávajúce sucho má vplyv aj na výrazné zníženie produkcie mlieka u tiav a kôz. Najmä pre deti pastierov je mlieko nevyhnutné pre ich rast a prežitie. Spoločný prieskum turkanskej vlády a mimovládnych organizácií z júna 2017 hovorí, že viac ako 60 000 detí v Turkane, z ktorých až 17 000 je vážne podvyživených, je v ohrození života.

Pre vodu musia dochádzať aj deti

V dôsledku sucha predovšetkým pastieri, ktorí predstavujú až 60 % miestnej populácie, zažívajú vážny nedostatok jedla a vody – všetko v spojitosti s nedostatočnými službami, ako je prístup na trh, biedna zdravotná starostlivosť, nízka gramotnosť a nepravidelná humanitárna pomoc. Situácia sa stáva zložitejšou cezhraničnými konfliktami, keďže veľa pastierov sa snaží nájsť vodu a pastviny za hranicami krajiny. V oblastiach Todonyang, Ilemi a Oropoi zvieratá zomierajú na pastvinám preplnených pasúcimi sa zvieratami.

Vodný tím pri oprave pumpy

Caritas Lodwar v spolupráci so svojimi partnermi vrátane Dobrej noviny naďalej pokračuje v zmierňovaní dôsledkov sucha na obyvateľov Turkany – opravuje studne v dedinách, koordinuje distribúciu jedla najohrozenejším domácnostiam a v pohraničných oblastiach, zabezpečuje jedlo pre dojčiace matky a matky s malými deťmi v zdravotných strediskách, ako aj jedlo pre škôlky. Väčšina  medzinárodných a miestnych organizácií sa usiluje realizovať svoje aktivity mimo Lodwaru a aj Caritas Lodwar využíva sieť farností, aby sa pomoc dostala do tých najodľahlejší oblastí.


Funkčné vodné pumpy v dedinách

Dobrá novina podporuje aktivity Caritas Lodwar najmä v oblasti sprístupnenia vody miestnym obyvateľom a ich zvieratám. Rovnakú oblasť podporujú aj medzinárodné organizácie CSR USA, UNICEF a OXFAM GB, ktoré sa sústreďujú na opravu 62 vodných púmp v konkrétnych oblastiach a piatich solárnych vodných púmp.

Pumpa vyhĺbená 22. júla 2017 v dedine Nakapelewoi

Vďaka dodatočnému vodnému tímu sa od januára do júna podarilo opraviť viac ako 250 vodných zdrojov. Vodní a solárni technici pracujú bez prestávky sedem dní v týždni, aby zabezpečili čistú pitnú vodu pre čo najviac dedín, kde sa vodné pumpy pokazili prílišným používaním.

Aktuálnou urgentnou potrebou diecézneho vodného programu je zakúpenie nového kompresora, aby mohli vyčistiť 20 vrtných čerpadiel zanesených ílovitou hlinou. Starý kompresor sa im totiž po 30 ročnej službe pokazil.


SPOLU PRE KEŇU

Dobrá novina spolu s ďalšími troma slovenskými mimovládnymi organizáciami ADRA Slovensko, Nadácia Integra a Savio vyhlásili vo februári 2017 humanitárnu výzvu s názvom SPOLU PRE KEŇU na pomoc obyvateľom Kene, ktorých postihlo veľké sucho. Do konca marca 2017 spoločne vyzbierali 28 758,59 eur.

Príspevky sa rozdelili medzi dve miestne organizácie, Caritas Lodwar v Turkane a Saleziánov Don Bosca v Marsabite, a zabezpečia prístup komunít a ich zvierat k vode vďaka rýchlym opravám studní a vodných zdrojov a umožnia poskytnutie jedla pre podvyživené deti predškolského veku vo vzdelávacích a zdravotníckych zariadeniach.

Pripravila: Darina Maňurová
Foto: archív DN, 2015 a Caritas Lodwar, 2017