Caritas Lodwar v spolupráci so svojimi partnermi vrátane Dobrej noviny naďalej pokračuje v zmierňovaní dôsledkov sucha na obyvateľov Turkany.

Krajina: Keňa
Partnerská organizácia: Katolícka diecéza Lodwar
Podpora v roku 2017: 40 812,85 EUR

Od vyhlásenia humanitárnej krízy v dôsledku sucha vo februári 2017, spadli v marci až máji zrážky roztrúsene v niektorých častiach Turkany. Situáciu to nepatrne zlepšilo. V severných oblastiach sa objavili aj krátke búrky a niektoré časti pohraničných oblastí zozeleneli.

Zrejmé náznaky príchodu obdobia dažďov sa však stratili a sucho pretrváva. Pastieri sa so zvieratami presúvali mimo územia Turkany do Ugandy a Južného Sudánu, čím sa vystavujú ohrozeniu ozbrojených útokov, keďže spásajú pastviny iných kmeňov.

Počet detí v uliciach Lodwaru a ďalších väčších miest sa zvyšuje, výraznejšie najmä v období medzi školskými trimestrami, kedy sú školy zatvorené a jedlo v rodinách chýba.

Ani v júni nespadlo v Turkane veľa zrážok. Tie, ktoré spadli, predstavovali iba 9 % z normálu. Domácnosti získavajú vodu najmä zo studní, ku ktorým musia prejsť až 10 km tam a späť. Dediny sú roztrúsené po oblasti 1,5-krát väčšej ako Slovensku a funkčných je tu približne 800 vodných zdrojov.

V dôsledku sucha predovšetkým pastieri, ktorý predstavujú až 60 % miestnej populácie, zažívajú vážny nedostatok jedla a vody – všetko v spojitosti s nedostatočnými službami, ako je prístup na trh, biedna zdravotná starostlivosť, ochudobnenosť o vzdelanie a nepravidelná humanitárna pomoc.

Situácia sa stáva zložitejšou cezhraničnými konfliktami, keďže veľa pastierov sa snaží nájsť vodu a pastviny za hranicami krajiny. V oblastiach Todonyang, trojuholník Ilemi pri hraniciach s Južným Sudánom a Ugandou a Oropoi zvieratá zomierajú kvôli preplnenosti pastvín.

Caritas Lodwar v spolupráci so svojimi partnermi vrátane Dobrej noviny naďalej pokračuje v zmierňovaní dôsledkov sucha na obyvateľov Turkany – opravuje studne v dedinách, koordinuje distribúciu jedla najohrozenejším domácnostiam a v pohraničných oblastiach, zabezpečuje jedlo pre dojčiace matky a matky s malými deťmi v zdravotných strediskách, ako aj jedlo pre škôlky.

Pri studniach s atlačí hneď niekoľko rodín

Pri studniach sa tlačí hneď niekoľko rodín

Nedostatok vody v povrchových studniach

Nedostatok vody v povrchových studniach

Foto: archív DN