Ženské centrum Eufrázia
25. júla 2017
Humanitárna výzva 2017 – Caritas Lodwar
27. júla 2017
Zobraziť všetky články

Podpora školskej a komunitnej knižnice vo vzdelávacom a remeselnom tréningovom centre v Cheparerii

Víziou tréningového centra v Cheparerii je stať sa najlepšou technickou tréningovou inštitúciou v oblasti Cheparerie a ponúkať miestnej komunite dobrú kvalifikáciu a schopnosť uživiť sa.

Krajina: Keňa
Partnerská organizácia: Rehoľa sestier Milostrdenstva (Sisters of Mercy)
Podpora v rokoch 2016 – 2018: 8 571 EUR

Chapareria sa nachádza v kraji Západný Pokot, ktorý patrí medzi najchudobnejšie oblasti Kene. Vybavenie školskej knižnice odbornou literatúrou pre študentov aj učiteľov výrazne prispeje k zvýšeniu kvality výučby.

Tréningové centrum v Cheparerii je určené záujemcom z nízkej príjmovej skupiny. Zameriava sa hlavne na ženy a dievčatá, ale medzi študentami sa už nájdu aj miestni chlapci a mladí muži.  Centrum začalo v roku 2000 s poskytovaním základného vzdelania (písať a čítať) a jednoduchých zručností pre dievčatá a ženy, ktoré boli bez vzdelania, alebo mali slabé akademické výsledky. Prvé kurzy boli: varenie a pletenie na stroji.

V nasledujúcich rokoch pridali aj kurzy pre ženy a dievčatá, ktoré absolvovali základnú alebo strednú školu. Momentálne ponúkajú nasledujúce kurzy: krajčírstvo, móda a dizajn, počítačový kurz, kaderníctvo a kozmetika, podnikanie, kuchár&čašník. Pripravujú aj kurz administratívnej práce.
Práve vďaka takýmto kurzom sú mladí z menej rozvinutého kraj nájsť prácu v mestách alebo vytvárať nové príležitosti aj v Cheparerii a okolí.

Ľudia sa tu tradične živia najmä chovom dobytka a kočovným spôsobom života. Najväčším problémom miestneho poľnohospodárstva je nedostatok zrážok a zdrojov vody. Počet ľudí, ktorí nevedia čítať a písať je vysoký. Kmeň Pokot (dominantný v tejto oblasti) patrí medzi najmenej vzdelané kmene v Keni. Tradične neprikladajú veľký dôraz na vzdelanie žien;  stále sa tu praktizuje ženská obriezka a dievčatá rodičia vydávajú veľmi skoro kvôli venu.

Väčšinu študentiek tvoria mladé viacnásobné matky. V miestnej komunite sú bežné veľmi skoré vydaje dievčat za omnoho starších mužov. V rodine sú často druhou či treťou ženou. Mnohé takéto manželstvá sú ťažké (alkoholizmus, frustrácia kvôli nezamestnanosti, domáce násilie) a ženy z nich utekajú. Tréningové centrum im dáva ďalšiu možnosť naučiť sa zručnosť, ktorá im pomôže získať pre svoju rodinu príjem.

Riaditeľkou tréningovéhocentra je húževnatá írska misionárka Sr. Veronica Quigly

Riaditeľkou tréningovéhocentra je húževnatá írska misionárka Sr. Veronica Quigly

Titus Lonyreng má na starosti knižnicu a hospodárenie s vodou (v pozadí vidno aj samotné tréningové centrum)

Titus Lonyreng má na starosti knižnicu a hospodárenie s vodou (v pozadí vidno aj samotné tréningové centrum)

Sestra Veronica vypomáha v krajčírskej triede

Sestra Veronica vypomáha v krajčírskej triede

Centrum sa usiluje získať príjem na svoje fungovanie. Nedávno začali vyrábať nepremokavé obaly pre nemocničné matrace a už sa im ich darí aj predávať.

Centrum sa usiluje získať príjem na svoje fungovanie. Nedávno začali vyrábať nepremokavé obaly pre nemocničné matrace a už sa im ich darí aj predávať.

Foto: Danica Olexová, 2016